REC d.o.o. organizuje seminar iz oblasti zaštite na radu

27.02.2024. 11:55 / Izvor: Akta.ba
zaštita na radu

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar koji će biti posvećen temeljnim sadržajem Zakona o zaštiti na radu.

REC d.o.o. organizuje SEMINAR – iz oblasti ZAŠTITE NA RADU:

ZAŠTITA NA RADU 

Banjaluka: 12. 03. 2024. godine, Hotel "Bosna" - Banjaluka

Početak u 09:30

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar koji će biti posvećen temeljnim sadržajem Zakona o zaštiti na radu, i internim aktima zaštite na radu kod poslodavca, povreda na radu, interna akta poslodavca i inspekcijski nadzor. Naša je namjera da zaštitu na radu sagledamo sa različitih aspekta, prije svega, preventivno, a potom procesno kada se tokom rada dogodi povreda na radu i profesionalnog oboljenja i na kraju prava radnika i poslodavaca nakon povreda ili profesionalnog oboljenja. 

U prvom redu je riječ o izmjenama i dopunama internih akata zaštite na radu i njihovog usklađivanja kako sa Zakonom o zaštiti na radu tako i sa pravilnicima koji su do sada usklađeni ili preuzeti iz prethodnog perioda. Naravno, veoma je važno, kako za radnike tako i poslodavce, razviti svijest, znanje i organizaciju posla koja će smanjiti povrede na radu ali i kontinuirano otklanjati uzroke koji dovode do povreda na radu ili profesionalnog oboljenja kroz sticanje praktičnih znanja iz oblasti zaštite na radu, sa ciljem da budu od koristi za one koji se bave zaštitom na radu kod poslodavaca, radnicima i samim poslodavcima. I na kraju bit će riječi o pravima radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede naradu. Prije svega, Zakonom o radu propisano je da radniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalnebolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu zaključen na neodređeno vrijeme, niti mu može prestati ugovor o raduzaključen na određeno vrijeme, za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog liječenja ili oporavka, osim ako jepočinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu. 

Cilj nam je da osposobimo učesnike seminara za profesionalno obavljanje poslova zaštite na radu, a posebno, ove teme mogu biti od interesa i za one koji će polagati stručni ispit iz zaštite na radu koji imaju tu obavezu. U cjelini seminar je koncipiran da odgovore na ključna pitanja vezana za posebnu, praktičnu, provedbu pojedinih zakonskih i podzakonskih akata u preduzeću (kod poslodavca) vezanih za prevencija od povreda na radu, povreda na radu i profesionalnog oboljenja.

Predavači na seminaru su renomirani stručnjaci iz oblasti, radnih odnosa, zaštite na radu i inspekcije rada koji su se pokazali i dokazali kao izvrsni predavači i poznavaoci zašite na radu u dosadašnjoj saradnji.

SADRŽAJ SEMINARA

Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca – Danijela Radonić, master pravnik

 • Šta se uređuje Pravilnikom o načinu i uslovima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca?
 • Kako se vrši organizovanje poslova zaštite na radu kod poslodavca?
 • Može li poslodavac sam da obavlja poslove zaštite na radu i u kojim djelatnostima?
 • Koji su uslovi da bi poslodavac mogao obavljati sam poslove zaštite na radu?
 • Kada poslodavac može da angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu?
 • Koji su uslovi da bi ovlaštena organizacija mogla obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca?
 • Postoji li odgovornost poslodavca za obezbjeđenje preventivnih mjera?
 • Kako se obavljaju poslovi iz oblasti zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Da li se može angažovati ovlaštena organizacija za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?

 

Povrede na radu: prevencija, evidencija, izvještavanje i obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu – Danijela Radonić, master pravnik

Zakonima o zaštiti na radu i pravilnicima o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnomoboljenju propisane su evidencije koje vodi poslodavac o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnimslučajevima i njihovim uzrocima:

 • Dužnosti prevencije poslodavca u oblasti zaštite od povreda na radu i profesionalnog oboljenja;
 • Sadržaj izvještaja o povredi na radu;
 • Sadržaj izvještaja o profesionalnom oboljenju;
 • Način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju;
 • Evidencija o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima;
 • Prijava povrede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti;           
 • Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju inspekciji zaštite na radu;
 • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika:
 • Izvještaj inspekcije
 • Šta sadrži Obrazac za podnošenje izvještaja o povredi na radu
 • Način popunjavanja Obrazca za podnošenje izvještaja o povredi na radu
 • Dostavljanje izvještaja:
  • radniku koji je pretrpio povredu, odnosno kod kojeg je nastalo oboljenje,
  • nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik zdravstveno osiguran, 
  • ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja usluge specifične zdravstvene
  • zaštite/medicine rada kod poslodavca, kao i 
  • nadležnoj inspekciji rada.

Pitanja i odgovori

 

Interni akt o zaštiti na radu – Momčilo Đekanović, dipl. ing.

 • Koji su poslodavci obavezni da donesu interni akt za zaštitu na radu?
 • S kojim licima je poslodavac dužan izvršiti konsultacije prilikom izrade internog akta za zaštitu na radu?
 • Šta je predmet internog akta za zaštitu na radu?
 • Sadržaj internog akta o zaštiti na radu?
 • Šta je osnov za donošenje internog akta za zaštitu na radu?
 • Novčane kazne za nedonošenje internog akta za zaštitu na radu
 • Koji je krajnji rok za donošenje navedenog internog akta?
 • Izrada internog akta o zaštiti na radu?
 • Izmjene i dopune akta o procjeni rizika

 

 Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu – Momčilo Đekanović, dipl. ing.

 • Važeći Zakon o ZNR i pripadajući propisi
 • Opća pravila i mjere zaštite na radu
 • Obaveze poslodavaca
 • Organizovanje poslova zaštite na radu
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu
 • Dužnosti radnika
 • Uputstva za sigurnu upotrebu i rukovanje sredstvima za rad
 • Osposobljavanje radnika
 • Akt o procjeni rizika
 • Interni akt o zašiti na radu – Pravilnik za zaštitu na radu
 • Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika i obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Obaveza vođenja evidencija kod poslodavca
 • Posebno osiguranje radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom
 • Postupak inspekcijskog nadzora
 • Kaznene odredbe.

Pitanja i odgovori

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9:30 – 15:30 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

·    Radnicima koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita;

·    Radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu;

·    Povjerenicima za zaštitu na radu;

·    Šefovima pravnih službi;

·    Inžinjerima / radnicima zaštite na radu;

·    Direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu;

·    Advokatima i pravnicima;

·    Samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 

PREDAVAČI:

 

Danijela Radonić, dipl. iur. – Okružni privredni sud Banjaluka

Momčilo Đekanović, dipl. ing. – Inspekcija zaštite na radu

 

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

 

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje

- Troškove sudjelovanja u radu seminara

- Materijal za pisanje (za učesnike seminara)

- Materijal sa seminara: prezentacije predavača

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

ČASOPIS

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2023. godinu – 300 KM sa PDV-om

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa Republike Srpske – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.950 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 5.300 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

 

PRIRUČNICI

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) – 40 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
prijavni-obrazac-znr-banja-luka-mart-2024.doc

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave