Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Postupak otvaranja, pregleda i ocjena ponuda i pravne zaštite ponude u javnim nabavkama

08.01.2021. 08:39 / Izvor: Akta.ba

S E M I N A R   i   W E B I N A R

POSTUPAK OTVARANJA, PREGLEDA I OCJENA PONUDA I PRAVNE ZAŠTITE VEZANE ZA PONUDU U JAVNIM NABAVKAMA

Mostar, 21. 01. 2021., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 22. 01. 2021., Hotel „Hollywood“

Banja Luka, 26. 01. 2021., Hotel „Bosna“

Početak svakog seminara u 9:30

Webinar (Snimak seminara): 02. 02. 2021. godine

Početak webinara u 10:00h

Prva tema seminara posvećena je Ponudi u postupku javne nabavke, od zaprimanja ponude, pregleda i ocjene ponude do izbora najpovoljnijeg ponuđača. Obzirom da taj postupak nije jednoznačan i da se u vezi sa tim javljaju različiti problemi, kako oni koji uzrokuju ponuđači tako i problemi koji produciraju ugovorni organi. Cilj nam je da učesnici seminara steknu uvid u cjelinu postupka vezanih za Ponudu.

Drugi dio seminara, u sadržajnom smislu, bit će posvećen pravnoj zaštiti, odnosno, šta se događa kada tokom postupaka otvaranja ponude, pregledu i ocjeni ponude, izboru najpovoljnijeg ponuđača, dogode određene greške, kako u samoj Ponudi tako i greške pri ocjeni ponuda i izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dakle, posebna pažnja će biti posvećena problemima pravne zaštite, kako ponuđača tako i ugovornog organa, koji nastaju u vezi sa Ponudom i postupkom ocjene Ponude..

ZBOG POOŠTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA BROJ MJESTA NA SEMINARIMA JE OGRANIČEN - PRIJAVITE SE NA VRIJEME!

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi učešće na seminaru, jer naši treneri će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, dati jednostavna objašnjenja na pristupačan način i odgovoriti na pitanja iz područja SADRŽAJA SEMINARA, kao i na ostala Vaša pitanja iz oblasti javnih nabavki, a sve u cilju otklanjanja dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

SADRŽAJ SEMINARA:

Postupak otvaranja, pregleda i ocjena ponuda

 • Postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda – kako se ispravno postupa?
 • Preporuka za donošenje odluke o izboru / poništenju postupka javne nabavke
 • Ocjena ponude
 • Šta je pojašnjenje ponuda, a šta je dopuna ponude (gdje je granica) – važno i za ugovorne organe i za ponuđače?
 • Kako se tretiraju ponude koje prelaze iznos procijenjene vrijednosti nabavke?
 • Uvid u ponude – kada i u kojem roku tražiti uvid u ponude?
 • Starost izjave iz člana 45. i 52. ZJN-pitanja i dileme
 • Da li kod nabavke roba ugovorni organ može da predvidi da ponuđač u svojoj ponudi upiše proizvođača i tip proizvoda koji nudi?
 • Kako tretirati ponudu u kojoj nije upisan broj Službenog glasnika BiH?
 • Postupanje u slučaju kada je ponuđena cijena iznad procijenjene vrijednosti ugovornog organa
 • Ocjena ponuda kada ponuđač dostavlja ponudu za više lotova
 • Ocjena dokaza da nijedan račun ponuđača nije bio u blokadi
 • Popunjavanje nacrta ugovora
 • Ocjena prihvatljivosti ponuda nakon održane e-aukcije
 • Ocjena i rangiranje ponuda
 • Izrada zapisnika o ocjeni ponuda kada je postupak podijeljen na lotove
 • Okončanje postupka – Odluka o dodjeli ugovora ili Odluka o poništenju postupka nabavke
 • Rok važnosti ponuda dok traje žalbeni postupak kod UO
 •  

Postupak pravne zaštite u javnim nabavkama

 • Postupanje ugovornog organa po žalbi
 • Kako ugovorni organ postupa nakon što je okončan žalbeni postupak po žalbi izjavljenoj na tendersku dokumentaciju?
 • U kojim slučajevima ugovorni organ odgađa nastavak postupka nabavke po prijemu žalbe i postupak odgađanja nastavka postupka nabavke po zaprimljenoj žalbi?
 • Dostavljanje zaključka kojim se odgađa nastavak postupka nabavke zbog uložene žalbe
 • Kada i kako se nastavlja postupak nabavke, ukoliko po žalbi rješava ugovorni organ, a kada i kako ako po žalbi rješava Ured / Kancelarija za razmatranje žalbi?
 • Žalbeni navodi: nedostaje broj Službenog glasnika u izjavama iz člana 45. i 52. ZJN, nepopunjen nacrt ugovora, ponuđač nije popunio svoj puni naziv u obrascu za ponudu, itd.
 • Žalba na odluku o poništenju postupka nabavke
 • Kome se dostavlja zaključak o odbacivanju žalbe kao neblagovremene?
 • Odricanje ponuđača od prava na žalbu
 • Postupanje UO po žalbi, nedovoljan broj primjeraka žalbe
 • Kako postupa UO kada zaprimi žalbu po osnovu člana 101. stav (2) ZJN?
 • Povrat naknade za pokretanje žalbenog postupka
 • Usvajanje žalbe od strane UO
 • Nastavak postupka nabavke nakon što ponuđač odustane od žalbe koja je na razmatranju kod URŽ-a/KRŽ-a
 • Šta kada KRŽ ne riješi po svim žalbenim navodima?
 • Postupanje ugovornog organa po rješenju Kancelarije za razmatranje žalbi
 • Rješenje o usvajanju i djelimičnom usvajanju žalbe i advokatski troškovi
 • Računanje advokatskih troškova
 • Dopuna žalbe
 • Iznos naknade koji podnosilac žalbe mora uplatiti
 • Advokatski troškovi kada se žalba odbija kao neosnovana
 • Poništavanje postupka nabavke nakon odluke KRŽ-a i izmjena plana nabavke za novi postupak

PREDAVAČI:

Mostar

mr. Josip Jakovac – trener za JN AJN

mr. Ivana Grgić – trener za JN AJN

Sarajevo

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

mr. Ivana Grgić – trener za JN AJN

Banja Luka

mr. Dragana Kovačević – trener za JN AJN

mr. Ivana Grgić – trener za JN AJN

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9:30 – 15:00

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima, ponuđačima, odgovornim licima i rukovodiocima, članovima komisija za javne nabavke, službenicima za javne nabavke, sudijama, revizorima, advokatima, i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

150 KM po jednom učesniku;

140 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

130 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Webinar:

130 KM po jednom učesniku;

120 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

110 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u održavanju seminara/webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pismena pitanja
 • Seminarski materijal: Priručnik: "Pravna zaštita u javnim nabavkama"
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike semianara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za seminar/webinar putem prijavnog obrasca

Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.615 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD - Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije sa posebnim osvrtom na nabavke u doba pandemije koronavirusa – 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 30 KM

CD Modeli tenderske dokumentacije – 30 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 38 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 38 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 15 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama – 18 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 20 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

CD Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum – 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 7 KM

CD Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev – 10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga prevoza – 10 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
rec.doc

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave