REC: Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC: Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa

13.09.2019. 11:20 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI:

INDIREKTNIH POREZA

DIREKTNIH POREZA

I

RADNIH ODNOSA

Mjesto

Datum

Mjesto održavanja

Mostar

17. 09. 2019.

Hotel “Mostar”

Sarajevo

18. 09. 2019.

Hotel „Holiday“

Tuzla

19. 09. 2019.

Hotel „Tuzla“

 

Početak svakog seminara  u 9:30

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

PROGRAM SEMINARA:

INDIREKTNI POREZI

 • Razmjena dobara i usluga prilikom izgradnje nekretnina
 • Posebna šema u građevinarstvu – kad smo u posebnom šemi, a kad ne?
 • PDV tretman marketinških aktivnosti (nabavka reklamnog materijala, popusti i dr.)
 • Finansijske usluge – faktoring i plaćanje dugova
 • Poklon bonovi i vrijednosne kartice
 • Krađa dobara
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kod pripremnih radnji prilikom ulaska u sistem PDV-a

Pitanja i odgovori

 

DIREKTNI POREZI

 • Porez po odbitku – primjeri iz prakse:
 • Licence (za vlastito korištenje i za daljnju prodaju) i dr. autorske naknade
 • Upravljačke i tehničke usluge
 • Naknada za zakup po osnovi iznajmljivanja pokretne i nepokretne imovine
 • Kamate
 • Dividende, odnosno raspodjela iz dobiti i dr.
 • Prodaja i prenos udjela
 • Reprezentacija (ugošćavanje poslovnih partnera, davanje vlastitih proizvoda i dr.)
 • Reklama
 • Sponzorstva
 • Otpis potraživanja
 • Porezni tretman različitih oblika obrazovanja i stručnog usavršavanja
 • Freelanceri
 • Obračun doprinosa i poreza na dohodak za direktora - nerezidenta
 • Obračun doprinosa za radnika koji rade s polovinom punog radnog vremena
 • Porezni tretman angažmana volontera i praktikanata
 • Registracija i identifikacija poreznih obveznika
 • Otpis zateznih kamata na javne prihode
 • Porezni tretman liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti
 • Team building
 • Nedokumentovani rashodi
 • Pozajmice
 • Manjkovi, otpisi, prekomjerni kalo...
 • "Dodaci" na platu (minuli rad, noćni rad...)
 • Prekršaj ili krivica (načelo "ne bi sin idem")

Pitanja i odgovori

 

RADNI ODNOSI

 • Kratki osvrt na tok i značaj inspekcijskog nadzora
 • Prava i obaveze poslodavca pri inspekcijskom nadzoru
 • Značaj zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru
 • Posljedice mjera izrečenih po utvrđivanju činjeničnog stanja
 • Podnošenje molbe za produženje roka za izvršenje rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka
 • Korištenje mogućnosti podnošenja upita za postupanje nadležnoj inspekciji
 • Posljedice nezakonitog angažmana radnika na radu suprotno odredbama Zakona o radu
 • Uslovi za angažman radnika ugovorom o privremenim i povremenim poslovima
 • Pogrešno razumijevanje djelatnosti koju vrše Agencije za posredovanje u zapošljavanju, u dijelu tzv. “iznajmljivanja radne snage”
 • Procedure otkazivanja ugovora o radu
 • Najčešće procesne greške koje poslodavci čine prilikom provedbe procedura otkazivanja Ugovora o radu
 • Primjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru
 • Najčešći problemi i greške u primjeni Uredbe
 • Provedba procedura po objavljenim javnim oglasima za zapošljavanje
 • Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja
 • Povreda na radu
 • Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, revizorima, pravnicima, samostalnim poduzetnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Mostar 

Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje

Dževad Jagodić, federalni porezni inspektor PU

Fahrudin Mustafić - inspektor rada

Sarajevo

Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje

Dževad Jagodić, federalni porezni inspektor PU

Nedim Mehmedbašić - inspektor rada

Tuzla

Mr. Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje

Dževad Jagodić, federalni porezni inspektor PU

Fahrudin Mustafić - inspektor rada

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

125 KM po jednom učesniku;

115 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

105 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Zakon o porezu na dobit – 18 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Računovodstvo zaliha – 280 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac - inspekcijski nadzor
PODIJELI:

TAGOVI:

REC

seminar

inspekcijski nadzor

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave