Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC seminar: Nedostaci koji imaju za posljedicu nezakonit otkaz ugovora o radu

08.11.2018. 11:23 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

FORMALNI I MATERIJALNI NEDOSTACI KOJI IMAJU ZA POSLJEDICU NEZAKONIT OTKAZ UGOVORA O RADU

PLAĆE I NAKNADE

(sa sudskom praksom)

 

Mjesto

Datum

Mjesto održavanja

Tuzla

19. 11. 2018.

Hotel "Tuzla"

Sarajevo

20. 11. 2018.

Hotel "Hollywood" - Ilidža

Mostar

21. 11. 2018.

Hotel "Mostar"

Zenica

22. 11. 2018.

Hotel "Zenica"

 

 

Početak svakog seminara u 9:30h

Uređenje prestanka ugovora o radu utječe na cjelokupnu strukturu radnog odnosa. Svrha zaštite od neopravdanog, odnosno nezakonitog prestanka ugovora o radu jeste zajamčiti sigurnost  radnog mjesta.

Odluci o otkazu ugovora o radu prethodi donošenje odluke od strane poslodavca, koja se preispituje u slučaju da radnik podnese tužbu zbog povrede prava iz radnog odnosa. U slučaju da radnik podnese tužbu, predmet tužbenog zahtjeva je poništenje odluke o otkazu, vraćanje radnika na rad i isplate plaća i naknada. Kod ispitivanja osnovanosti zahtjeva radnika, sud prije svega cijeni da li je odluka poslodavca donešena u skladu sa internim aktima, odnosno da li je postupak proveden na način i u rokovima regulisanim pravilnikom. Najčešći formalni i materijalni propusti poslodavaca kod donošenja odluke tiču se prije svega forme i sadržaja odluke o otkazu, povrede odredbi pravilnika o radu i Zakona o radu, a kao posljedica toga sud vraća radnika na radno mjesto, te nalaže poslodavcu da istom isplati plaću, kao i pripadajuće doprinose s obračunatom zateznom kamatom.

Sastavni dio seminara je Priručnik “Radni odnosi u FBiH“ odgovori na pitanja u 2017. godini i printani materijal „Primjeri sa sudskom praksom.“

 

SADRŽAJ SEMINARA:

OTKAZ UGOVORA O RADU

Propusti poslodavca kod donošenja odluke o otkazu

 • Forma i formalni propusti kod donošenja odluke o otkazu
 • Nedostaci u sadržaju odluke o otkazu
 • Postupanje poslodavca protivno postupku i rokovima propisanim pravilnikom o radu

 

Povrede odredaba Zakona o radu i pravilnika o radu od strane poslodavca koje su od značaja za pravilnost i zakonitost odluke o otkazu

 • Otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih i organizacijskih razloga
 • Otkaz zbog nemogućnosti radnika da izvršava obaveze iz radnog odnosa

 

Posebni slučajevi formalnih i materijalnih nedostataka kod otkaza ugovora o radu sindikalnom povjereniku

 • Propusti poslodavca kod otkaza ugovora o radu
 • Propusti poslodavca prilikom imenovanja funkcije sindikalnog povjerenika
 • Slučajevi u kojima poslodavac ne može otkazati ugovor o radu sindikalnom povjereniku

 

Obaveza poslodavca prema Vijeću zaposlenika kod donošenja odluke o otkazu ugovora o radu

 • Propusti kada se poslodavac ne konsultuje sa vijećem uposlenika o namjeravanoj odluci
 • Rok za dostavljanje podataka vijeću uposlenika o namjeravanoj odluci
 • Ništavost odluke poslodavca o obavezi konsultiranja sa vijećem uposlenika

 

Sudska praksa sa osvrtom na pojedine institute otkaza ugovora o radu

 • Primjeri iz sudske prakse

Pitanja i odgovori

 

PLAĆA I NAKNADE 

 • Plaća
 • Elementi plaće (osnovna plaća, dio plaće za radni učinak, uvećanje plaće)
 • Obračun i zaštita plaće
 • Minuli rad
 • Naknada plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv
 • Regres za korištenje godišnjeg odmora
 • Naknada za ishranu u toku radnog vremena (topli obrok)
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak s rada
 • Naknada za vrijeme porođajnog odsustva
 • Naknada za rad sa polovinom punog radnog vremena po isteku porođajnog odsustva
 • Naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad
 • Isplata otpremnine (za odlazak u penziju, u slučaju „tehnološkog viška“, kod sporazumnog prekida ugovora o radu)
 • Zatezna kamata - sudske presude, sudska i vansudska poravnanja iz osnova radnog odnosa
 • Zastara novčanih potraživanja iz radnog odnosa (nastupanje i prekid zastarjelosti)
 • Porezni tretman isplata plaća po sudskim presudama
 • Primjeri iz sudske prakse

Pitanja i odgovori

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, članovima uprava privrednih društava, javnih ustanova, javnih preduzeća, drugih  pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike,  radnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, radnicima  računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Gordana Stojaković, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

Mirela Gljiva, mr. iur.

Mr. Sabina Džanović

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

180 KM po jednom učesniku

170 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

160 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Printani materijal „Primjeri sa sudskom praksom“
 • Priručnik“Radni odnosi u FBiH“ odgovori na pitanja u 2017. godini
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik "Zasnivanje i prestanak radnog odnosa" – 55KM

Priručnik "Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH" – 20 KM

Knjiga: "Matična evidencija radnika" – 20 KM

Knjiga: "Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu" – 20 KM

Knjiga: "Mjesečna evidencija o radnom vremenu" – 20 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 38 KM

CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 95 KM

Priručnik – Radni odnosi RS – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 20 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave