Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC seminar o javnim nabavkama

U posljednje vrijeme sve češće se pominje prekršajna i krivična odgovornost u postupcima javnih nabavki.

03.02.2020. 08:32 / Izvor: Akta.ba
 • ODGOVORNOST RUKOVODIOCA/DIREKTORA UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA U POSTUPCIMA E-NABAVKI

 • POSTUPCI JAVNIH NABAVKI, KORAK PO KORAK: konkurenstki zahtjev, direktni sporazum, otvoreni postupak nabavke, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

 

 • REALIZACIJA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA

Sarajevo 19. 02. 2020., Hotel „Hollywood“

Mostar, 20. 02. 2020., Hotel „Mostar“

Banja Luka, 25. 02. 2020., Hotel „Bosna“

 

Početak svakog seminara u 9:30

U posljednje vrijeme sve češće se pominje prekršajna i krivična odgovornost u postupcima javnih nabavki. Koju odgovornost imaju službenici za nabavke, koju članovi komisije, a koju odgovorno lice ugovornog organa (direktor/rukovodilac)? Koju odgovornost i koje sankcije može da snosi ponuđač u postupcima javnih nabavki? Kako zaštiti integritet lica koji rade na postupcima javnih nabavki u BiH... Samo su neka od pitanja o kojima će se govoriti u prvom dijelu seminara.

U drugom bloku seminara detaljno će biti obrađeni postupci nabavki koji se najčešće koriste: konkurentski zahtjev, direktni spotrazum, otvoreni postupak nabavke, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci. Budući da će ovi postupci nabavki biti predstavljeni korak-po-korak kako procedura ide, ovo je idealna prilika za sve ugovorne organe i ponuđače da otkolone eventualne nejasnoće vezano za provođenje navedenih postupaka nanabvki, detaljno se upoznaju sa svnim pravima i obavezama, uvide eventualne greške, te uvide koje aktivnosti se mogu provoditi jednostavnije, brže i efikasnije u odnosu na uobičajenu praksu.

Ugovor sa jasno i precizno razgraničenim obavezama i pravima ugovornih strana preduslov je uspješne realizacije posla. Na zaključenje i realizaciju ugovora primjenjuju se odrdebe zakona o obligacionim odnosima, međutim, da bi se neka odredba naša u ugovoru, ona mora biti predviđena i u tenderskoj dokumentaciji. U trećem bloku, u okviru teme Definisanje ugovornih obaveza i praćenje realizacije ugovora biće obrađena pitanja kako pripremiti dobar nacrt ugovora o javnim nabavkama, mogu li ponuđači uticati na pojedine odredbe, kako upravljati realizacijom ugovora i od strane ugovornog organa i od strane izabranog ponuđača, te da li su moguće/dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavci, pod kojim uslovima i kako ugovoriti iste.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi učešće na seminaru, jer naši treneri će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, dati jednostavna objašnjenja na pristupačan način i odgovoriti na pitanja iz područja SADRŽAJA SEMINARA, kao i na ostala Vaša pitanja iz oblasti javnih nabavki, a sve u cilju otklanjanja dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Odgovornost rukovodioca/direktora ugovornih organa i ponuđača u postupcima E-nabavki

 • Uvodni dio
 • Informacije o monitoringu postupak JN i njegovo unapređenje
 • Odgovornost službenika za nabavke?
 • Odgovornost članova komisije za javne nabavke,
 • Koju odgovornost ima odgovorno lice ugovornog organa za provedni postupak nabavke i realizaciju ugovora?
 • Koju odgovornost i koje sankcije može da snosi ponuđač u postupcima javnih nabavki?
 • Kaznena odgovornost - prekršaji u javnim nabavkama i krivično djelo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama
 • Procedura podnošenja prijave
 • Primjeri i slučajevi iz prakse
 • Kako zaštiti integritet lica koji rade na postupcima javnih nabavki u BiH...

 

Pitanja i odgovori

 

Postupci javnih nabavki korak po korak: konkurenstki zahtjev, direktni sporazum, otvoreni postupak nabavke, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

 • Kako pravilno izabrati postupak nabavke
 • Hodogram aktivnosti za direktni sporazum, konkurenstki zahtjev, otvoreni postupak, pregovarački postupak bez objave obavješenja o nabavci sa rokovima za postupanje
 • Pokretanje postupka nabavke, sa posebnim pojašnjenjem kako ugovorni organ  organ može postupiti sa „sitnim nabavkama“ koje ima u toku godine?
 • Koliko direktnih sporazuma ugovorni organ može da realizuje putem narudžbenica u toku godine?
 • Šta konkurentski zahtjev treba da sadrži
 • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva
 • Primjena uslova za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
 • Dostavljanje izvještaja o provedenim postupcima i objava osnovnih elemenata ugovora
 • Zaštita prava ponuđača

Pitanja i odgovori

 

Definisanje ugovorenih obaveza i praćenje realizacije ugovora

 • Priprema nacrta ugovora i definisanje ugovornih obaveza
 • Može li se kod okvirnih sporazuma tražiti bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje posla?
 • O ugovornim kaznama
 • Upravljanje ugovorom poslije dodjele ugovora o javnoj nabavci
 • Izmjene ugovora
 • Šta ako nestane ugovorenog predmeta nabavke na tržištu?
 • Mogu li izmjene zakonskih propisa uticati na izmjene ugovora?
 • Da li ugovorni organ mora povući sve količine predviđene ugovorom/okvirnim sporazumom?
 • Da li ponuđač može zahtijevati da se povuku ugovorene a nepovučene količine pred istek ugovora/okvirnog sporazuma?
 • Raskid ugovora/okvirnog sporazuma
 • Kada raskinuti ugovor može biti razlog za odbijanje ponuđača u smislu člana 45. stav (5) ZJN?

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

 

Sarajevo

Đenan Salčin – direktor AJN

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Dr. Tarik Rahić – trener za JN AJN

Fuad Kozadra – trener za JN AJN

 

Mostar

Đenan Salčin – direktor AJN

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Josip Jakovac – trener za JN AJN

 

Banja Luka

Dragana Ribić – zamjenik direktora AJN

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima, ponuđačima, odgovornim licima i rukovodiocima, članovima komisija za javne nabavke, službenicima za javne nabavke, sudijama, revozorima, advokatima,  i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

155 KM po jednom učesniku;

145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:

Brošura 14. „Definisanje ugovorenih obaveza i realizacija ugovora

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki (530 str.) – Pitanja i odgovori I Dio

 • Prezentacije predavača – odgovori na pismena pitanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.307 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 70 KM (50 KM za učesnike seminara)

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 60 KM (40 KM za učesnike seminara)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 55 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD 56 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza10 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

Za učesnike seminara akcijska cijena:

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki (530 str.) – Pitanja i odgovori I Dio – 50 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki (430 str.) – Pitanja i odgovori II Dio – 40 KM

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava za seminar

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave