Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC webinar: Zaštita na radu FBiH

18.01.2021. 09:31 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje interaktivne W E B I N A R   i   S E M I N A R na temu:

 

POSTUPAK IZBORA POVJERENIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA RADNIKA KOD RADA OD KUĆE

 

Sarajevo, 28. 01. 2021. godine, Hotel Hollywood

 

Početak webinara/seminara u 09:30h

 

Nakon usvajanja Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/20) otvoren je proces njegove implementacije u praksi. Za razliku od drugih zakona iz oblasti rada Zakon o zaštiti na radu i njegova implementacija uslovljena je, najvećim dijelom, novim podzakonskim aktima koji bliže uređuju različite oblasti zaštite na radu. Za godinu dana zakondavac je predvidio da budu doneseni svi podzakonski akti (član 89.) kako bi se izgradile pretpostavke za njegovu primjenu u praksi.

Međutim, u nekim njegovim dijelovima postoje instituti za koje nije neophodno donošenje podzakonskih akata da bi se oni implementirali. Jedan od njih je „novi institut“ – povjerenik za zaštitu na radu. Mi smo iz tih razloga pripremili Priručnik: „SMJERNICE ZA RAD POVJERENIKA ZA ZAŠTITU NA RADU“ koji može biti od koristi za novu radnu funkciju – POVJERENIKA.

Obzirom da svakodnevno dobijamo pitanja kako da izaberu/imenuju povjerenika, tko ga bira sindikat ili vijeće zaposlenika, šta treba da radi i dr. odlučili smo se da pripremimo i tekst za časpis PRAVO I FINANSIJE“ i za ovaj seminar temu: Postupak izbora povjerenika za zaštitu na radu i njegove obaveze.

Također, dobijamo dosta pitanja, u kontekstu pojave novog Zakona o zaštiti na radu, pitanje zaštite na radu „kod rada od kuće“. Postupili smo na isti način, Uključili smo ovu temu u seminar pod istim nazivom: Sigurnost i zaštita na radu radnika kod “rada od kuće” i pripremili veliki tekst (oko 150 str.) na tu temu.

Cilj REC-a, kao Vašeg odgovornog partnera, je u poduzmanju svih neophodnih koraka, iz domena svoji profesionalnih aktivnosti, kako bi pružio obveznicima primjene Zakona o zaštiti na radu blagovremene informacije u vezi sa njegovom primjenom u praksi. Uvažavajući sadašnju zdravstvenu situaciju odlučili smo pripremiti i organizovati webinar/seminar, kako bi svi zainteresirani učesnici mogli sami donijeti odluku o izboru najprimjerenije forme upoznavanja sa obavezama poslodavaca koji donosi Zakon o zaštiti na radu.

 

Pozivamo Vas da uzmete učešća na ovom webinaru/seminaru zavisno od izbora za koji oblik edukacije želite da se prijaviti i učestvujete.

 

ZBOG POOŠTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA BROJ MJESTA NA SEMINARIMA JE OGRANIČEN - PRIJAVITE SE NA VRIJEME!

 

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

 

U slučaju daljnjeg širenja Coronavirusa organizator zadržava pravo da otkaže zakazani seminar i prijavljenim učesnicima seminara ponudi uslugu webinara koji će biti isti dan.

 

SADRŽAJ SEMINARA / WEBINARA

 

Postupak izbora povjerenika za zaštitu na radu i njegove obaveze

 • Pojam povjerenika za zaštitu na radu
 • Prava i dužnosti povjerenika za zaštitu na radu
 • Obaveze poslodavca prema povjereniku za zaštitu na radu
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu prema povjereniku za zaštitu na radu
 • Kod kojih poslodavaca radnici biraju ili imenuju povjerenika za zaštitu na radu?
 • Razlika između izbora i imenovanja
 • Broj povjerenika za zaštitu na radu
 • Mandat povjerenika za zaštitu na radu
 • Status povjerenika za zaštitu na radu
 • Način izbora povjerenika za zaštitu na radu (Komisija, Izborna komisija i njeni zadaci)
 • Ko raspisuje izbore i imenuje izbornu komisiju ako nije organizovan sindikat?
 • Izborna procedura
 • Imenovanje povjerenika od strane sindikata
 • Šta ako radnici ni sindikat ne izaberu/ne imenuju povjerenika?

Pitanja i odgovori

 

Sigurnost i zaštita na radu radnika kod “rada od kuće”

Pravni okvir

 • Međunarodni pravni okvir
 • Evropska unija
 • Pravni okvir u zemljama Evropske unije
 • Normativno regulisanje rada od kuće u BiH

 

Prednosti i nedostaci rada od kuće

 • Prednosti rada od kuće
 • Loše strane rada od kuće        

 

Sigurnost i zaštita zdravlja radnika

 • Zakonska regulativa u zemljama EU
 • Zakonska regulativa u BiH
 • Podzakonski akti

 

Procjena rizika kod rada od kuće

 • Način i postupak procjene rizika
 • Prikupljanje općih podataka                 
 • Prikupljanje podataka o uslovima rada  
 • Prikupljanje podataka o naporima                      

 

Izbor metoda za procjenu rizika

 • Metode procjene rizika
 • „Singapurski“ model procjene rizika                             
 • AUVA metoda
 • Kinney metoda

 

Mjerenje sigurnosti i zašite zdravlja radnika kod rada od kuće 

 • Mjere zaštite od električne struje
 • Mjere zaštite od požara
 • Osposobljavanje zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 • Mogući uzroci nastanka požara kod rada od kuće        
 • Gašenje požara
 • Evakuacija u slučaju požara
 • Preventivne mjere
 • Adekvatno osvjetljenje
 • Mjere zaštite od buke
 • Mjere zaštite od elektromagnetnog zračenja
 • Obezbijeđenje adekvatnih mikroklimatskih uslova
 • Mjere zaštite od dugotrajnog sjedenja ili stajanja za radnim stolom
 • Ostale mjere zaštite

 

Preporuke za rad od kuće

 • Uređenje radnog prostora
 • Uređenje radnog stola
 • Izbor radne stolice
 • Radni sto za stajanje
 • Nekoliko savjeta za radnike koji rade od kuće

Pitanja i odgovori

 

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima u državnoj službi, privatnom i javnom sektoru, javnim institucijama, ustanovama, članovima uprava privrednih društava, drugih pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, a posebno više od 30 radnika, pravnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, radnicima zaštite na radu i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

 

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

Zuhdija Mahmutović, dipl.ing.zaštite na radu

 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku

155 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Webinar:

145 KM po jednom učesniku

135 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u održavanju seminara/webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Seminarski materijal: dva stručna teksta iz navedenih oblasti
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Certifikat o učešću na seminaru/webinaru.

 

PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR

Obavezna prijava za seminar/webinar slanjem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82 – možete se registrovati ili putem ONLINE prijave!  
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno naručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH25 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika15 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu15 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom15 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 20 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu – 40 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavnica

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave