Revicon: Primjena Uredbi o postupku prijema u radni odnos

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Revicon: Primjena Uredbi o postupku prijema u radni odnos

26.02.2019. 08:00 / Izvor: Akta.ba

Seminar
Primjena Uredbi o postupku prijema u radni odnos i usklađivanje internih akata sa ostalim izmjenama ZOR-a

Sarajevo, 19. 3. 2019. hotel Sarajevo

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH, kao i Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo, koje su Vlada Federacije BiH, odnosno Vlada Kantona Sarajevo donijele na osnovu izmjena i dopuna Zakona o radu, propisuju postupak obaveznog javnog oglašavanja i postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, fondovima, direkcijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, javnim obrazovnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, kao i javnim preduzećima i drugim privrednim društvima u kojima Federacija BiH, odnosno Kanton, Grad ili općine u Kantonu Sarajevo učestvuju sa više od 50% kapitala.

S obzirom na to da početak primjene navedenih Uredbi neminovno donosi i brojna pitanja i dileme, cilj seminara je da se učesnicima ponude praktične smjernice za njihovu primjenu, čime bi se istovremeno osigurao i racionalan i zakonit postupak prijema u radni odnos.

Pored toga, na seminaru će biti obrađen i postupak prijema u radni odnos u privatnom sektoru, uz preporuke za optimalno normiranje tog postupka u internim aktima poslodavca.

Treća tematska cjelina seminara je posvećena problematici usklađivanja pravilnika o radu i drugih internih akata sa ostalim novim i izmijenjenim odredbama Zakona o radu.

Unutar svake tematske cjeline učesnici će imati priliku da od predavača sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnog prava dobiju konkretne odgovore na svoja pitanja i dileme, uključujući i zahtjeve, stavove, mišljenja i preporuke inspektora rada.

TEMATSKE CJELINE
 

 
Oglašavanje i postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru

 • Oglašavanje i postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru
 • Obaveza i postupak javnog oglašavanja
 • Obavezni sadržaj javnog oglasa
 • Imenovanje komisije za izbor kandidata
 • Sastav, obaveze i odgovornosti komisije
 • Izborni proces i izbor najuspješnijeg kandidata
 • Izvještaj o provedenom postupku
 • Postupanje po prigovorima kandidata
 • Praktične smjernice za postupanje u slučaju:
  - prijema pripravnika
  - prijema po osnovu programa službi za zapošljavanje
  - otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
  - prijema stipendiste
  - produženja ugovora na određeno vrijeme
  - odsustva radnika
 • Usklađivanje internih akata i procedura sa odredbama Uredbe
 • Postupak prijema u radni odnos:
  - do usaglašavnja internih akata
  - do donošenja uredbi u drugim kantonima
 • Uloga supervizora iz Ureda za borbu protiv korupcije u postupku prijema
 • Propusti koji su okvalifikovani kao prekršaji
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspekcije

 
Postupak prijema u radni odnos u privatnom sektoru

 • Modaliteti samostalnog regulisanja postupka prijema u radni odnos
 • Obaveza propisivanja procedure prijema:
  - pravilnikom o radu
  - drugim internim aktima
 • Postupanje poslodavaca koji nemaju Pravilnik o radu
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspekcije

 
Usklađivanje internih akata sa novim i izmijenjenim odredbama ZOR-a

 • Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu
 • Praktična rješenja za usklađivanje internih akata sa novim i izmijenjenim odredbama ZOR-a
 • Zaključivanje novih ugovora o radu
 • Specifične situacije u primjeni principa najpovoljnijeg prava
 • Osnovni elementi i način utvrđivanja plaće
 • Utvrđena najniža plaća
 • Rokovi za zaštitu prava radnika
 • „Mirovanje“ radnog odnosa
 • Usklađivanje sa ostalim izmjenama ZOR-a
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspekcije

Trajanje seminara: od 9:30 do 16:30

Naknada: 200,00 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 
 • učešće na seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat
 • ručak i osvježenje tokom pauza

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 
71000 SarajevO
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail:
revicon@revicon.info
www.revicon.info

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave