Interaktivni Revicon online seminar

Upravljanje imovinom u javnom sektoru

07.11.2023. 08:58 / Izvor: Akta.ba
Revicon

Revicon seminar u novembru.

REVICON KUTAK

ZA JAVNI SEKTOR

 

INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

UPRAVLJANJE IMOVINOM

U JAVNOM SEKTORU

 • Kod korisnika budžeta i vanbudžetskih fondova
 • Kod ustanova, agencija, zavoda..., javnih preduzeća
 • Računovodstvo imovine – praktični primjeri
 • Primjena izmijenjene Uredbe o računovodstvu budžeta
 • Imovina data/primljena na upravljanje i raspolaganje
 • Praktične upute za realizaciju preporuka revizije
 • Case study: interna revizija stalnih sredstava

 

29. 11. 2023. 10:00 – 15:30 online

 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Eksperti za oblast interne revizije i budžetskog računovodstva
 • Predstavnik Ureda za reviziju institucija u FBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

PRAVNI ASPEKTI

 • pravo vlasništva nad dugotrajnim imovinom
 • pravo raspolaganja i upravljanja
 • javna dobra
 • načini sticanja i prenosa dugotrajne imovine
 • drugi relevantni pravni i faktički aspekti

 

RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE IMOVINE

NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

 • pravila budžetskog računovodstva za dugotrajnu imovinu
 • pravila MRS/MSFI za javna preduzeća
 • pravila MRS/MSFI primjenjiva i u budžetskom računovodstvu
 • primjena IPSAS-a kod priznavanja i vrednovanja
 • sticanje po raznim osnovama – incijalno priznavanje
 • rekonstrukcija i adaptacija nekretnina i opreme
 • grantovi/donacije/subvencije vezane za imovinu
 • obračun i knjiženje amortizacije / umanjenja vrijednosti
 • revalorizacija – stara i nova pravila
 • praktična primjena izmijenjene Uredbe
 • popis imovine: pravila, aktivnosti i odgovornosti
 • isknjižavanje i preknjižavanje imovine
 • stavljanje sredstava van upotrebe
 • greške u računovodstvu imovine i njihova ispravka

 

IMOVINA DATA/PRIMLJENA NA UPRAVLJANJE

 • (ne)knjiženje imovine date/primljene na upravljanje i raspolaganje?
 • vrednovanje tuđe imovine i ulaganja na tuđoj imovini
 • mogući pristupi po međunarodnim računovodstvenim standardima
 • najam imovine (sa ili bez naknade)
 • porezni tretman najmova: PDV i porez na dobit
 • tretman troškova zanavljanja
 • imovina stečena u statusnim promjenama
 • ulaganje u druga lica
 • analiza različitih situacija iz prakse

 

EKSTERNA REVIZIJA DUGOTRAJNE IMOVINE

 • opcije: Ured za reviziju i/ili komercijalna revizija?
 • preporuke Ureda date različitim grupama korisnika
 • praktične upute za realizaciju preporuka u vezi sa imovinom
 • odgovornost za realizaciju preporuka
 • posljedice nepostupanja po preporukama
 • revizija učinka iz oblasti upravljanja dugotrajnom imovinom

 

ULOGA INTERNE REVIZIJE U UPRAVLJANJU IMOVINOM

 • procesi povezani sa upravljanjem dugotrajnom imovinom
 • rizici povezani sa upravljanjem dugotrajnom imovinom
 • strateški i godišnji plan interne revizije
 • plan revizije upravljanja dugotrajnom imovinom
 • provođenje revizije upravljanja dugotrajnom imovinom
 • dokumentacija u reviziji upravljanja dugotrajnom imovinom
 • izvještavanje o provedenoj reviziji
 • najčešće preporuke interne revizije
 • follow up
 • case study: primjer dobre prakse  

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • izmjena Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaća
 • izmjena Uredbe o naknadama troškova službenog putovanja
 • druge aktuelnosti od značaja za javni sektor

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći online - i vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava vam:

 

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 130 KM za ostale učesnike

 

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 •  100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 •  130 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

Više informacija možete pročitati OVDJE!

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave