Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Seminar: Izuzeća, pregovarački postupak i ugovaranje

09.07.2020. 09:13 / Izvor: Akta.ba

 S E M I N A R

 

 • IZUZEĆA, PREGOVARAČKI POSTUPAK I UGOVARANJE
 • KAKO PRAVILNO PROVESTI POSTUPAK NABAVKE I KAKO PRIPREMITI PRIHVATLJIVU PONUDUE

 

Mostar, 22. 07. 2020., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 23. 07. 2020., Hotel „Hollywood“

Banja Luka, 28. 07. 2020. Hotel „Bosna“

 

Početak svakog seminara u 09:30

Za ugovorne organe i ponuđače pripremili smo sadržaj seminara koji je primjeren potrebama i društvenom ambijentu u kojem su javne nabavke jedna od tema od općeg interesa. Također, pojam javne nabavke nisu samo dio narativa onih koji se bave njima i koji imaju najveću odgovornost u postupcima javnih nabavki već i šire zajednice. Razloga je više jer su u pitanju javna sredstva koja se troše za usluge, radove i robe koje nabavljaju ugovorni organi. Naša je namjera da ovim seminarom približimo ugovornim organima i dobavljačima ključne zakonodavne norme u okvirima normalnog i otežanog poslovanja kako bi se izbjegli nepotrebni dugoročni procesi u postupcima javnih nabavki, ugovaranja i isporučivanja usluga, roba i radova. Izuzeća u nabavkama koje Zakon o javnim nabavkama predviđa, pregovarački postupak bez objave obavještenja i sa objavom obavještenja do konkretnog ugovaranja nakon provedenog postupka. U isto vrijeme bit će riječi o provođenju tih postupaka i pripremanja ponude kako bi cijeli postupak javne nabavke bio transparentan i proveden u skladu sa Zakonom.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na seminaru gdje ćete, uz naše trenere sigurno riješiti svoje dileme.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN, PREGOVARAČKI POSTUPAK I UGOVARANJE

Izuzeća:

 • U kojim slučajevima je nabavka izuzeta od primjene procedura propisanih ZJN?
 • Ugovori za koje se primjenjuje poseban režim nabavke
 • Ugovori koji su proglašeni državnom tajnom i ugovori čije izvršenje zahtjeva posebne mjere sigurnosti
 • Primjena posebnih procedura nabavke međunarodnih kreditorskih ili donatorskih institucija
 • Nabavka prirodnih i zakonskih monopola
 • Kupovina i zakup nepokretnosti
 • Poštivanje transparentnosti i konkurentnosti nabavke kada je procedura nabavke izuzeta od primjene ZJN – na šta ugovorni organi i ponuđači moraju obratiti pažnju
 • Unos izvještaja za izuzeća
 • Prekršajna i krivična odgovornost zbog primjene izuzeća za koja ne postoji validan pravni osnov u ZJN
 • Dokazivanje opravdanosti izuzeća pred kontrolnim i revizionim organima

Pitanja i odgovori

PROVOĐENJE PREGOVARAČKIH POSTUPAKA:

 • U kojim slučajevima ugovorni organi mogu primjenjivati pregovaračke postupke?
 • Konkurentnost i transparentnost kao kritične tačke pregovaračkih postupaka – na šta ugovorni organi moraju obratiti pažnju?
 • Suštinske razlike između pregovaračkog postupka s objavom obavještenja i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja – transparentnost i konkurentnost
 • Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka s objavom obavještenja
 • Procedura provođenja pregovaračkog postupka s objavom obavještenja – korak po korak
 • Kada ugovorni organ može primijeniti pregovarački postupak bez objave obavještenja: nedovoljan broj prihvatljivih ponuda, zahtjeva za učešće u ograničenom postupku, suštinski, dokazivih tehnički ili umjetnički razlozi ili zaštita ekskluzivnih prava, ili razlozi krajnje hitnosti
 • Kada ugovorni organ može primijeniti pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku roba: istraživanje i razvoj, dodatne isporuke od dobavljača iz osnovnog ugovora, berzanske robe ili robe nabavljane pod izuzetno povoljnim uslovima
 • Kada ugovorni organ može primijeniti pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga: ugovor nakon konkursa za izradu idejnog rješenja, dodatne usluge i nove usluge
 • Kada ugovorni organ može primijeniti pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova: dodatni radovi i novi radovi
 • Procedura provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja – korak po korak
 • Objavljivanje obavještenja o ishodu postupka i izvještavanje
 • Prekršajna i krivična odgovornost zbog primjene pregovaračkih postupaka za koje ne postoji validan pravni osnov u ZJN
 • Dokazivanje opravdanosti primjene pregovaračkog postupka pred kontrolnim i revizionim organima

Pitanja i odgovori

UGOVARANJE I PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

 • Priprema nacrta ugovora i definisanje ugovornih obaveza
 • Može li se kod okvirnih sporazuma tražiti bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje posla?
 • O ugovornim kaznama
 • Upravljanje ugovorom poslije dodjele ugovora o javnoj nabavci
 • Izmjene ugovora
 • Šta ako nestane ugovorenog predmeta nabavke na tržištu?
 • Mogu li izmjene zakonskih propisa uticati na izmjene ugovora?
 • Da li ugovorni organ mora povući sve količine predviđene ugovorom/okvirnim sporazumom?
 • Da li ponuđač može zahtijevati da se povuku ugovorene a nepovučene količine pred istek ugovora/okvirnog sporazuma?
 • Raskid ugovora/okvirnog sporazuma
 • Kada raskinuti ugovor može biti razlog za odbijanje ponuđača u smislu člana 45. stav (5) ZJN?

Pitanja i odgovori

 

KAKO PRAVILNO PROVESTI POSTUPAK NABAVKE I KAKO PRIPREMITI PRIHVATLJIVU PONUDU

 • Pravilan odabir postupka nabavke
 • Kako provesti postupak nabavke, ako nabavka nije planirana u planu nabavki
 • Odredbe tenderske dokumentacije na koje ugovorni organi moraju obratiti pažnju kako bi pripremili ispravnu tendersku dokumentaciju
 • Odredbe tenderske dokumentacije na koje ponuđači moraju obratiti pažnju kako bi pripremili prihvatljive ponude
 • Elementi ugovora na koje ugovorni organi i ponuđači moraju obratiti pažnju i problemi koji nastaju zbog nepoštovanja odredbi ugovora

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Mostar

Josip Jakovac – trener za JN AJN

Mr. Dragana Kovačević – trener za JN AJN

Sarajevo i Banja Luka

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Mr. Dragana Kovačević – trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA 

U vremenu od 09:30 – 14:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

145 KM po jednom učesniku

135 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Prezentacije sa seminara
 • Edukacijski materijal: NOVI Priručnik: „Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije sa posebnim osvrtom na nabavke u doba pandemije koronavirusa“. (CD)
 • Osvježenje u pauzi i ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.136 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio 30 KM

CD Modeli tenderske dokumentacije30 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja38 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD 38 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) 15 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama 18 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki20 KM

 

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica 10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) 7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev 10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa 7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata 7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača 20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora 7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza 10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo 

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVA ZA SEMINAR

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave