Seminar o korištenju informacionog sistema E-nabavke

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Seminar o korištenju informacionog sistema E-nabavke

06.12.2019. 09:01 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme:
 

E-NABAVKE

DIREKTNI SPORAZUM, KONKURENTSKI ZAHTJEV I OTVORENI POSTUPAK

NABAVKA GODIŠNJIH UGOVORA: USLUGA OSIGURANJA VOZILA, LICA I IMOVINE, HOTELSKIH USLUGA, ČASOPISA, NOVINA,  USLUGA EDUKACIJE I DR.

 

Sarajevo, 12.12. 2019., Hotel „Hollywood“

Mostar, 13.12. 2019., Hotel „Mostar“

Banja Luka, 17.12. 2019., Hotel “Bosna”

 

Početak svakog seminara u 9:30

Šta nam donosi Pravilnik o korištenju informacionog sistema E-nabavke? Koje su novine u funkcionalnostima portala, kako će funkcionisati elektronske nabavke i kako se za njih pripremaju ugovorni organi i ponuđači? Na seminaru ćemo demonstrirati novu funkcionalnost informacionog sistema koja se ogleda u elektronskim ponudama, a koja će biti operativna u 2020. godini, kao i druge funkcionalnosti koje je neophodno poznavati da bi uspješno proveli javnu nabavku ili konkurisali na istu, bilo da ste ponuđač ili ugovorni organ.

Direktni sporazum, konkurentski zahtjev i otvoreni postupak su postupci koji se najčešće primjenjuju u procedurama javnih nabavki, i koje primjenjuju svi ugovorni i sektorski ugovorni organi, te u okviru drugog bloka seminara dajemo detaljne smjernice, korake i primjere za efikasnije provođenje istih, od pripreme (da li se za svaki direktni sporazum svaki put mora donijeti odluka o pokretanju postupka nabavke, šta je istraživanje tržišta i u kojoj formi se mogu prihvatiti ponude ponuđača u direktnom sporazumu, šta konkurentski zahtjev treba da sadrži, rokovi za dostavu ponuda u konkurentskom zahtjevu, kvalifikacija ponuđača i dostavljanje uzoraka, postupanja po izjavljenoj žalbi na tendersku dokumentaciju, itd), do okončanja procedura (kako postupiti ako ponuđač u direktnom sporazumu dostavi zahtjev za uvid u ponude drugih ponuđača, rokovi za postupanje, izvještavanje, itd).

 

U trećem bloku seminara bit će riječi o nabavkama Nabavka usluga osiguranja vozila, lica i imovine, hotelskih usluga, časopisa, novina i usluga edukacije. To su najčešće nabavke koje svi ugovorni organi planiraju na godišnjem nivou, te nabavke koje će svi ugovorni organi provoditi i u 2020. godini. Naravno, može biti riječ i o nekim drugim robama, uslugama i radovima koje će ugovorni organi nabavljati, zavisno od interesovanja učesnika seminara.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

E-nabavke sa demonstracijom na Portalu www.ejn.gov.ba

 • Uslovi za učešće u e-postupku
 • Kreiranje elektronskog postupka
 • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
 • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke
 • Kreiranje ponude
 • Slanje elektronskih ponuda
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
 • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
 • Evaluacija ponuda
 • Izmjena rezultata evaluacije
 • Zahtjev za pojašnjenje ponude
 • Otvaranje elektronskih ponuda
 • Zahtjev za ispravku računske greške
 • Preporuka za dodjelu/poništenje
 • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
 • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude
 • Tim ponuđača u E-postupku
 • Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

Pitanja i odgovori

 

Direktni sporazum, konkurentski zahtijev i otvoreni postupak

 • Kako pravilno izabrati postupak nabavke?
 • Hodogram aktivnosti za direktni sporazum, konkurenstki zahtjev, otvoreni postupak, sa rokovima za postupanje
 • Da li se za svaki direktni sporazum mora donijeti odluka o pokretanju postupka nabavke?
 • Zahtjev za dostavu ponuda i ponuda u direktnom postupku nabavke
 • Koliko direktnih sporazuma ugovorni organ može da realizuje putem narudžbenica u toku godine?
 • Šta konkurentski zahtjev treba da sadrži?
 • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva
 • Izrada tenderske dokumentacije (na šta ponuđači moraju da obrate pažnju kada čitaju TD)?
 • Kvalifikacija ponuđača
 • Pojašnjenja i izmjene i dopune tenderske dokumentacije
 • Kako postupati po izjavljenoj žalbi na tendersku dokumentaciju, i u kojim rokovima?
 • Da li se može izbjeći, i kako, izjavljivanje žalbe dan pred i izjavljivanje žalbe na dan otvaranja ponuda?
 • Ocjena ponuda i zaključenje ugovora (na šta je posebno važno da ponuđači obrate pažnju)?
 • Dostavljanje izvještaja o provedenim postupcima i objava osnovnih elemenata ugovora

Pitanja i odgovori

 

Nabavka usluga osiguranja vozila, lica i imovine, hotelskih usluga, časopisa, novina, usluga edukacije dr.

 • Koji postupak nabavke primijeniti?
 • Priprema tenderske dokumentacije / poziva za dostavu ponuda
 • Kvalifkacioni uslovi / dokazi
 • Izrada tehničkih specifikacija i obrazaca za cijenu
 • Primjena propisanih tarifa?
 • Kriteriji za dodjelu ugovora
 • Ugovorni organi na različitim teritorijalnim jedinicama / ponuđači  sa različtih teritorijalnih jedinica
 • Specifičnosti ovih predmeta nabavki
 • E-aukcija i njena primjenjivost u konkretnim slučajevima navedenih nabavki
 • Priprema ponuda
 • Evaluacija ponuda i okončanje postupaka nabavki

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI

Sarajevo

Dragana Kovačević trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Kemal Mehmedović – ekspert za elektronske JN AJN

 

Mostar

Kemal Mehmedović – ekspert za elektronske JN AJN

Josip Jakovac – trener za JN AJN

Ivana Grgić trener za JN AJN

 

Banja Luka

Kemal Mehmedović – ekspert za elektronske JN AJN

Dragana Kovačević – trener za JN AJN

Ivana Grgić trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ponuđačima, ugovornim organima i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:

Prezentacije predavača – odgovori na pismena pitanja

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 • Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 • Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki180 KM, godišnja pretplata za 2019. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.016 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 55 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD 56 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza10 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

 REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave