al
BiH iza Hrvatske po obimu ostvarene premije i uređenosti tržišta osiguranja

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

BiH iza Hrvatske po obimu ostvarene premije i uređenosti tržišta osiguranja

25.02.2019. 11:02 / Izvor: Akta.ba

Osiguranje imovine kako pravnih tako i fizičkih osoba, u šta spada osiguranje stanova, kuća, te privatnih i javnih objekata, kao i kompanija i njihove opreme od opasnosti požara ili poplave i drugih rizika je već niz godina u stagnaciji pa i blagom opadanju. Pored opšte poznate činjenice da ekonomska situacija u BiH ne ide u prilog planiranju zaštite od rizika kroz osiguranje, ni svijest o značaju usluga osiguranja nije razvijena.

"Ovo je, na neki način, očekivano imajući u vidu okolnosti u kojima djeluju osiguravajuća društva pri čemu se najviše misli na to da država odnosno vlasti ni na jednom nivou ne posvjećuju nikakvu pažnju pitanju podizanja interesa za osiguranje", kaže u razgovoru za poslovni portal Akta.ba generalni sekretar Udruženje društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine (UDOFBiH) Ermin Čengić.

PREMIJA

Govoreći o visini ostvarene premije osiguranja imovine od požara,  rekao je kako je ona u 2018. godini na području Federacije BiH iznosila 21,4 miliona KM, dok je premija ostalih osiguranja imovine iznosila 15,9 miliona KM.

"Nažalost, nemamo zvaničnih podataka iz Republike Srpske za 2018. godinu, jer se već mjesecima ne ažuriraju. S druge strane, ako je pitanje kolika bi bila godišnja cijena osiguranja imovine, navest ću primjer godišnje cijene osiguranja stana srednje veličine koja je manja ili u nivou cijene jednog rezervoara goriva ili višestruko manja od cijene niže klase mobitela", kazao je Čengić.

Prema zvaničnim informacijama našim tržištem osiguranja dominira obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti i oko polovina svih zaključenih osiguranja otpada na ovaj segment. Kod dobrovoljnih vrsta osiguranja odnosno onih na koje nas zakon ne obavezuje, najzastupljenija su životna osiguranja sa blizu 20 posto učešća te osiguranja cestovnih vozila (kasko osiguranja) sa blizu 10 posto. Potom slijedi osiguranje nezgode, osiguranje imovine od požara i elementarnih nepogoda te ostala osiguranja imovine, osiguranje kredita, zdravstvena osiguranja itd..

Osiguranju kao načinu zaštite od rizika u BiH se pridaju mali značaj što nam, između ostalog, govori i poređenje sa razvijenijim zemljama EU gdje je, prema podacima Agencije za osiguranje u BiH, u Njemačkoj visina premije osiguranja po glavi stanovnika 2.687 dolara, u Austriji 2.217 dolara, u Sloveniji 1.184 dolara dok je kod nas taj podatak za 2017. godinu iznosio svega 112 dolara. Ako se poredimo sa sektorima osiguranja u regiji, Hrvatska je ispred BiH kako sa obimom ostvarene premije, tako i po pitanju uređenosti tržišta, što je značajnije. Od ulaska u EU naši zapadni susjedi intenzivno rade na usaglašavanju sa najnovijim evropskim direktivama u polju osiguranja. Tako su novim zakonom o osiguranju koji je na snazi od kraja prošle godine uvedene značajne novine u režimu i načinu distribucije usluga osiguranja te obaveza edukacije distributera odnosno prodavača osiguranja. S druge strane, i Srbija je posljednjih godina značajno unaprijedila nadzor u sektoru osiguranja, radi se na uvođenju mjera iz Solventnosti II, sistemu zakonodavnih i regulatornih odredbi baziranih na težnji da budu prepoznati i vrednovani svi rizici kojima su društva za osiguranje i društva za reosiguranje izloženi, ali treba istaći da je premija po glavi stanovnika tek neznatno viša od BiH.

KAMPANJA O VAŽNOSTI OSIGURANJA

"Ono što svakako treba naglasiti kao pozitivno u vezi sa našim tržištem je činjenica da je veliki dio društava za osiguranje koja ovdje posluju po kvalitetu rada pa i znanjima uposlenika potpuno uporediv sa društvima iz ekonomski razvijenijih i bogatijih zemalja EU. S druge strane, rekao bih da je naš najveći nedostatak uticaj političkih faktora i entitetske podijeljenosti države na tržište osiguranja jer iz godine u godinu imamo sve veći jaz po pitanju usaglašenosti zakonodavstva i uvjeta poslovanja između dva bh. entiteta", rekao je Čengić.

Podcrtao je kako u Udruženju osiguravajućih društava Federacije BiH konstantno rade na razbijanju predrasuda u vezi korištenja usluga osiguranje.

"Naša misija je da promijenimo percepciju koja, možda, postoji u dijelu stanovništva da je osiguranje komplikovano i skupo odnosno da za osiguranje treba puno para i da se ne isplati. Trudimo se i trudit ćemo se i dalje da približimo osiguranje svim našim građanima i da podržimo društveno odgovorno ponašanje osiguravajućih kompanija koje su naše članice. U ovoj godini namjeravamo provesti kampanju u digitalnim medijima sa ciljem jačanja finansijske pismenosti stanovništva u dijelu informacija koje se tiču osiguranja. Cilj nam je da javnost primi poruku kako nezanimanje i nezainteresovanost za osiguranje zapravo znači bespotrebno nošenje rizika finansijskog osiromašenja i gubitka najvrijednijeg što posjedujemo. Jer, kao što jedan moj kolega iz struke ima običaj reći, 'ne znam nikoga ko je propao jer je kupio osiguranje, ali znam neke koji jesu propali jer ga nisu kupili'", zaključuje Čengić.

E. Kokor

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti