Odluke o ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica u Jablanici

22.08.2020. 14:51 / Izvor: Akta.ba
Odluke o ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica u Jablanici

Općinsko vijeće Jablanica je na redovnoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, donijelo je odluku o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima.

Općinsko vijeće Jablanica je na redovnoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, donijelo je odluku o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID - 19), a za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za pomoć pravnim i fizičkim licima registrovanim na području općine Jablanica, i osobama koje su ostale bez posla, a nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu privremene nezaposlenosti, zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID - 19), a za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica.

Pravna i fizička lica registrovana na području općine Jablanica oslobađaju se od plaćanja:

1.         Općinskih komunalnih taksi za istaknutu firmu u 2020. godini:

- pravna i fizička lica koja su izvršila plaćanje komunalne takse za istaknutu firmu za 2020. godinu do donošenja ove Odluke, na ime izvršene uplate oslobađaju se plaćanja komunalne takse za 2021. godinu,

pravna i fizička lica koja nisu izvršila plaćanje komunalne takse za istaknutu firmu do donošenja ove Odluke, oslobađaju se od plaćanja iste za 2020. godinu.

2.         Općinske naknade za privremeno korištenje javnih površina u 2020. godini.

Pravna i fizička lica oslobađaju se plaćanja naknade za privremeno korištenje javnih površina u 2020. godini.

3.         Općinske komunalne naknade od mjeseca marta 2020. godine, a zaključno sa krajem mjeseca u kojem je proglašen prestanak stanja nesreće.

Od plaćanja komunalne naknade oslobađaju se pravna i fizička lica registrovana na području općine Jablanica, osim javnih preduzeća koja su u vlasništvu viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. 

Zakupnine prema Općini Jablanica u periodu od 01.03.2020. godine zaključno sa 31.05.2020. godine.

Od obaveze plaćanja zakupnine oslobađaju se zakupoprimci koji imaju zaključene ugovore sa Općinom Jablanica. a koji imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u januaru i februaru 2020. godine.

Općinski načelnik se ovlašćuje da sa zakupoprimcima zaključi anekse ugovora.

Oslobađanje od plaćanja, kao i ostvarivanje drugih prava iz člana 2. ove Odluke za pravna i fizička lica. rješenjem će utvrditi nadležne općinske službe, svaka u okviru svoje nadležnosti.

Općina Jablanica će izvršiti subvencioniranje mjesečnih računa (voda. kanalizacija, smeće, vodne naknade i taksa za priključak) koje je JKP Jablanica d.d. u stečaju Jablanica fakturisalo pravnim i fizičkim licima kojima je bio privremeno zabranjen rad naredbama štabova civilne zaštite (federalnih, kantonalnih i općinskih), za mjesec mart i mjesec april 2020. godine.

Subvencioniranje mjesečnih računa JKP Jablanica d.d. u stečaju za pravna i fizička lica iz člana 4. ove Odluke izvršit će se uplatom namjenski na račun JKP Jablanica d.d. u stečaju Jablanica prema utvrđenom spisku pravnih i fizičkih lica kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti.

U cilju očuvanja radnih mjesta, u budžetu - proračunu općine Jablanica za 2020. godinu, osigurat će se sredstva za jednokratnu naknadu u iznosu najniže neto plaće u FBiH (406,56 KM) po zaposlenom radniku u djelatnostima kojima je zabranjen rad na osnovu naredbi štabova civilne zaštite, a obaveza poslodavca je da na odobreni iznos neto plaće izvrši obračun i uplatu obaveza na neto plaću.

Sredstva na ime naknade iz stava 1. ovog člana koristit će se za finansiranje neto plaće zaposlenih za mjesec u kojem naknada bude uplaćena, a koji su zadržani u radnom odnosu kod poslodavaca nakon donošenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH broj: 408/2020 od 16.03.2020. godine.

Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana imaju pravna i fizička lica sa sjedištem na području općine Jablanica, kao i pravne osobe koje imaju registrovanu poslovnu jedinicu na prostoru općine Jablanica, za uposlenike te poslovne jedinice koji imaju prebivalište na području općine Jablanica.

Pravo na utvrđenu naknadu iz stava 1. ovog člana u apsolutnom iznosu imaju pravna i fizička lica koja dokažu da nisu imali otpuštanja zaposlenika u mjesecu martu i aprilu 2020. godine, u protivnom mogu dobiti srazmjeran iznos naknade za mjesec u kojem nisu imali otpuštanja zaposlenika što će se utvrditi za svako pravno i fizičko lice pojedinačno nakon Javnog poziva i dostavljanja dokazne dokumentacije. 

U skladu sa ovom Odlukom u budžetu proračunu općine Jablanica za 2020. godinu, osigurat će se sredstva za jednokratnu naknadu za vlasnike (samostalne privrednike) i to za obrte, trgovačke radnje i uslužne djelatnosti kojima je bio zabranjen rad na osnovu naredbi štabova civilne zaštite, u iznosu zakonom propisanih doprinosa, a maksimalno do iznosa od 380.00 KM (tristotineosamdeset konvertibilnih maraka).

Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana imaju vlasnici (samostalni privrednici) koji dokažu da nisu imali otpuštanja zaposlenih u mjesecu martu i aprilu 2020. godine.

Općina Jablanica će obezbjediti sredstva za jednokratnu naknadu u iznosu od 380,00 KM (tristotineosamdeset konvertibilnih maraka) osobama koje su ostale bez posla, prijavile se na evidenciju nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje HNK - Podružnica/Biro rada Jablanica, a nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu privremene nezaposlenosti.

Sredstva na ime naknade iz. stava 1. ovog člana će se realizovati preko JU Centar za socijalni rad Jablanica.

Na osnovu ove Odluke Općinski načelnik će objaviti Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz članova 2. tačka 4., 6. i 7. ove Odluke.

Javni poziv se objavljuje u sredstvima javnog informisanja. oglasnoj tabli općine i na \veb stranici Općine Jablanica.

Zahtjev za dodjelu sredstava iz članova 2. tačka 4.. 6. i 7. ove Odluke podnosi se na prijavnom obrascu, koji će biti sastavni dio Javnog poziva, uz koji se prilažu odgovarajući dokazi o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava.

Općinski načelnik će imenovati Komisiju koja će mu na osnovu pristiglih zahtjeva po Javnom pozivu, predložiti pojedinačne iznose naknada za pravna i fizička lica iz članova 6. i 7. ove Odluke i u suradnji sa Službom za zapošljavanje HNK Podružnica/Biro rada Jablanica pripremiti spisak osoba koje nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu privremene nezaposlenosti nakon donošenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COV1D 19) na području Federacije BiH broj: 408/2020 od 16.03.2020. godine.

O utvrđenoj naknadi iz članova 6. i 7. ove Odluke Općinski načelnik donosi rješenje.

O utvrđenoj naknadi iz člana 8. ove Odluke JU Centar za socijalni rad Jablanica donosi rješenja prema dostavljenom spisku od Općine Jablanica usaglašenom sa Službom za zapošljavanje HNK - Podružnica/Biro rada Jablanica.

Uplata naknade iz članova 6. i 7. ove Odluke po utvrđenim rješenjima će biti uplaćena na račun pravnih, fizičkih lica i vlasnika (samostalnih privrednika) u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima općine Jablanica, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Uplata naknade iz. člana 8. ove Odluke će biti realizovana u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima općine Jablanica, a najkasnije do 31.12.2020. godine. 

Korisnici naknade iz članova 6. i 7. ove Odluke, dužni su najkasnije u roku od mjesec dana od dana uplate utvrđene naknade dostaviti dokaz Općini Jablanica da su izvršili obračun i isplatu zaposlenim za koje je ista odobrena ili uplatu zakonom propisanih doprinosa za vlasnike (samostalne privrednike).

Korisnici naknade koji ne dostave dokaz o obračunu i isplati naknade utvrđene u članovima 6. ove Odluke zaposlenima za koje je naknada odobrena, i naknade iz člana 7. plaćanja zakonom propisanih doprinosa za vlasnike (samostalne privrednike), dužni su vratiti odobrena sredstva u roku od osam (8) dana od zadnjeg dana kada su bili dužni pravdali odobrenu naknadu.

Općinsko vijeće općine Jablanica zadužuje Općinskog načelnika i nadležne službe da u roku ne dužem od osam (8) dana po okončanju procedura u vezi sa propisanim odredbama na ime uplate određene naknade (pomoći) pravnim, fizičkim i drugim licima predviđenih ovom Odlukom, urade Izvještaj o realizaciji mjera po ovoj Odluci sa ukupno utvrđenim iznosom izdvojenih finansijskih sredstava.

Na osnovu pokazatelja iz navedenog Izvještaja, a u skladu sa mogućnostima u Budžetu Općine Jablanica. u hitnoj proceduri predložit će se Općinskom vijeću Jablanica Odluka sa prijedlogom mjera na ime pomoći pravnim, fizičkim i drugim licima koja su za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa (COVID- 19) obavljali djelatnost u otežanim uslovima.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti