Revizori dali mišljenje s rezervom

Općina Trnovo izmijenila rokove postavljene tenderskom dokumentacijom za dobavljača

03.10.2023. 12:33 / Izvor: Akta.ba
Trnovo

Revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH dali su mišljenje s rezervom Općini Trnovo.

Revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH dali su mišljenje s rezervom Općini Trnovo. Ključni razlozi su kršenje zakona o Javnim nabavkama, nepotpuna evidencija na poslu za pojedine uposlenike, program uređenja gradskog javnog zemljišta i drugo.

"Stalna sredstva manje su iskazana za 8.553.678 KM jer nije izvršena revalorizacija stalnih sredstava, iako je inflacija na godišnjem nivou iznosila preko 10%. Pored toga, nije obračunata amortizacija građevinskih objekata i opreme nabavne vrijednosti 3.175.349 KM iskazanih kao sredstva u pripremi, iako su u upotrebi. Navedeno nije u skladu sa odredbama Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH", naveli su revizori.

Osnova za mišljenje s rezervom 

1. Programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta nije jasno utvrđena namjena korištenja naknada, niti su uspostavljene evidencije njihovog namjenskog utroška, zbog čega se nismo uvjerili da su korištene za propisane namjene i da su preuzete obaveze samo u visini raspoloživih sredstava. Navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH (tačka 6.1.1.2 Izvještaja);

2. Na datum bilansa nije proveden cjelovit popis sredstava u pripremi i nije izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem stalnih sredstava, što nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH.

3. Odobrene su izmjene rokova za izvođenje radova za sanaciju lokalnih puteva i hitne intervencije na čišćenju bujičnih vodotoka za ugovore u vrijednosti od 282.359 KM, čime su izmijenjeni uslovi postavljeni tenderskom dokumentacijom za izbor dobavljača. Vrijednost zaključenog ugovora za izvođenje radova zimske službe je za 12.617 KM veća od procijenjene vrijednosti, te ista ne predstavlja procijenjenu tržišnu vrijednost u vrijeme obavještenja o nabavci. Navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Skrenuli su pažnju na to što se za pojedine zaposlenike nisu se vodile potpune evidencije o prisustvu na poslu, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu. Ocjenjivanje rada državnih službenika i namještenika nije izvršeno za 2022. godinu u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH i Pravilnikom o radnim odnosima.

Navode da Odlukom Vijeća o građevinskom zemljištu, propisano je da se naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta usmjeravaju Programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta kojeg donosi Vijeće.

"Istom Odlukom nije jasno navedena namjena shodno Zakonu o građevinskom zemljištu FBiH. Uz Budžet je usvojen Program naplate i usmjeravanja sredstava naknade za pogodnost, korištenje i uređenje građevinskog zemljišta. S obzirom na to da su ovim programom predviđeni i drugi prihodi, nismo mogli potvrditi za koje namjene je predviđeno korištenje naknada za uređenje i naknada za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta", piše u izvještaju.

Općina nije uspostavila knjigovodstvene ni druge evidencije namjenskog utroška ovih sredstava, te revizijom nismo potvrdili da su korištena isključivo za propisane namjene. Navedeno nije ni u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH kojima je definisano da budžetski korisnik može preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih namjenskih sredstava, te da se namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u budžet za tekuću budžetsku godinu.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti