Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Pojačan inspekcijski nadzor: Imate li Krizni plan pripravnosti?

17.06.2020. 08:06 / Izvor: Akta.ba

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva donio je 12.06.2020. godine  naredbu broj 01-33-3510/20 kojom je, između ostalog, naloženo svim pravnim licima koja zapošljavaju više od 20 radnika (djelatnika), a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što žurnije donesu navedeni plan, a kojim će biti usklađena organizacija rada sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Naredba se primjenjuje od 14.06.2020. godine, a ista je donesena sa rokom važenja od 14 dana računajući od navedenog datuma primjene. 

NAREDBA

1.Naredba broj: 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine, kao i Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe broj: 01-33-3223-1/20 od 31.05.2020. godine, u toč. 1.-5.; 7.-13; te toč. 15, 16. i 18. ostaju na snazi.

2. Mikrobiološko-laboratorijsku dijagnostike-real time PCR za deteakciju SARS- CoV-2 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno-genetička i forenzična ispitivanja, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru, i to za vrijeme trajanja potreba za obavljanjem ove djelatnosti u Federaciji BiH spram epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i u Svijetu.

3. Obvezuju se krizni stožeri kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i krizni stožeri zdravstvene ustanove s područja kantona da revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, te u istim uvaže specifičnosti vezane za kanton.

4. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama i kriznim stožerima zdravstvenih ustanova na području kantona i Federacije BiH, da nastave sa kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje je testiranjem utvrđeno da su pozitivne na korona virus (SARS- CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zaraze.

5. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona da pojačaju epidemiološki nadzor nad provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19.

6. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, da provedu mjere aktivnog epidemiološkog nadzora sukladno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i zavoda za javno zdravstvo kantona.

7. Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koja zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što žurnije donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

8. Obvezuju se kantonalna ministarstva zdravstva, krizni stožeri kantonalnih ministarstava zdravstva i krizni stožeri zdravstveneih ustanova da ažuriraju podatke s brojevima telefona, radi kontinuirane dostupnosti svim zainteresiranim, te iste dostave Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

9. Zadužuju se Federalna uprava za inpekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

10. Zadužuje se FMUP - Federalna uprava policije i MUP kantona - Uprave policije da sukladno točki IV. Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/20) poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

11. Dozvoljava se kantonalnim/županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

12. Naređuje se kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva da jednom tjedno dostavljaju izvješće o svom radu Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

13. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe.

14. Nakon isteka roka iz točke 13. zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

15. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 14.06.2020. godine.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti