Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Svako isticanje imena firme bilo da je na jarbolu ili balonu se plaća

21.11.2018. 12:53 / Izvor: Akta.ba

Među obavezama koje moraju da plate vlasnici firmi u Bosni i Hercegovini je i komunalna taksa za istaknutu firmu. Ona je različita od općine do općine, a na njenu visinu utiče zona u kojoj se firma nalazi, djelatnost kojom se firma bavi i ostali faktori. Ukoliko želite da posebno istaknete reklamu za firmu bilo da je to jarbol, bilbord, morat će te i to da platite, ali i da dobijete odobrenje općine da li možete na planiranom mjestu da se reklamirate.

KOMUNALNI RED

U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Sarajevo za poslovni portal Akta.ba su kazali kako je u nadležnosti općinskog vijeća da donese Odluku o komunalnom redu, kojom se između ostalog reguliše i oblast: "reklame", pod kojom se podrazumijevaju reklamne zastave, reklamna platna, platna kao zaštitne mreže na građevinskim skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamne vitrine, električni ekrani s natpisima, neonske reklame, rotor panoi, jumbo plakati, reklamni ormarići, baloni i drugi oblici reklamiranja iz zraka i zemlje (reklame i reklamni panoi), jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (tende, roloi, platna, itd.) i slično.

"Nadzor nad provođenjem Odluke o komunalnom redu, obavlja općinska služba nadležna za komunalne poslove, komunalna i druge inspekcije i komunalna kontrola svake konkretne općine", kažu u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, pojašnjavajući kako se Odlukom o komunalnom redu, između ostalog definiše šta je dozvoljeno u užem gradskom jezgru. "Ako se radi o postavljanju plakata, jarbola/zastava i sl.,  konkretnom Odlukom o komunalnom redu Općine se utvrđuje gdje je dozvoljeno postavljanje plakata, odnosno, jarbol-zastava i transparenata, uz odobrenje općinske službe nadležne za komunalne poslove", pojašnjavaju.

Napominju, kako se novčanom kaznom, koja je propisana ovom Odlukom, utvrđuje  visina koju je pravno  i odgovorno lice u pravnom licu,  dužno da plati u slučaju povrede odredbe o mjestima na kojima je dozvoljeno postavljanje jarbola.

U općini Bosanska Krupa za poslovni portal Akta.ba su kazali kako se obračun takse vrši na osnovu grupe djelatnosti, zone u kojoj se firma nalazi (I,II i III zona). U II zoni taksa se umanjuje  za 20 posto u odnosu na taksu u I zoni, dok se u III zoni umanjuje za 30 posto.

KOMUNALNA TAKSA

"Komunalna taksa za isticanje firme je propisana općinskom odlukom, međutim ovu taksu na godišnjem nivou obračunava i o tome rješenje donosi Porezna uprava, ne općinska služba", kažu u Općini Bosanska Krupa, gdje se trenutno provodi javna rasprava o nacrtu nove, odnosno izmijenjene i dopunjene odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa koja ovu oblast tretira na precizniji i detaljniji način.

Prema Odluci je određena i cijena takse za reklamne natpise. U I zoni za 1m2 površine reklamnog natpisa 80,00 KM godišnje, za isticanje reklamnog natpisa na tendama po komadu 30,00 KM godišnje, za WALLSCAPE površine do 20m2 po komadu 500,00 KM godišnje, za WALLSCAPE površine preko 20m2 po komadu 700,00 KM godišnje, za sve reklamne natpise do 1m2 površine 70,00 KM godišnje.

Taksa za privremeno zauzimanje javnih površina u I zoni za održavanje javnih manifestacija uz naplatu ulaznica  0,50 KM/1m2 dnevno, za održavanje komercijalnih prezentacija i prigodnih prodaja proizvoda 2,00 KM/1m2 dnevno.

Taksa se plaća i za pružanje ugostiteljskih usluga van ugostiteljskih objekata tako da  u vrijeme sezone je 3 KM/1m2 mjesečno, a van sezone 1 KM/1m2 mjesečno. Za držanje vitrina radi izlaganja i prodaje roba izvan poslovnih prostora plaća se u I zoni 50,00 KM mjesečno, za postavljanje pokretnih stolova radi prodaje na period duži od jednog mjeseca plaće se u I zoni 50,00 KM mjesečno, za postavljanje i korištenje bankomata u I zoni godišnje plaća se 500,00 KM po jednom bankomatu, za postavljanje i korištenje aparata za prodaju originalnih proizvoda i pružanje usluga u I zoni godišnje plaća se 200,00 KM po jednom aparatu.

Odlukom Općinskog vijeća i Općina Ilidža je regulisala ovu oblast. Pored takse za istaknutu firmu koja se plaća u zavisnosti od zone i djelatnosti firme, komunalna taksa se plaća i za držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima i ona na dnevnom nivou je od 100 KM.

Za isticanje plakata i panoa na javnim mjestima određenim za te namjene plaća se jednokratno taksa i to: za seriju do 100 komada 100 KM, za seriju preko 100 komada 200 KM, za postavljanje stalnih panoa i displeja po 1m 10 KM.

Za korištenje slobodnih površina za kampove (šatore, prikolice, automobile), deponije materijala i drugu privremenu upotrebu plaća se dnevno taksa i to za svaki šator 2 KM, za kamp prikolicu 1 KM, za automobil 1 KM. Naplatu ove takse vrši lice koje upravlja slobodnim površinama.

U Odluci je je naglašeno i to da se takse plaćaju u gotovom novcu i prihodi su Općine Ilidža.

Također, Općina je Odlukom utvrdila da poduzetnici sa područja Općine Ilidža koji prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost  se oslobađaju plaćanja komunalne takse u trajanju od godinu dana.

OD TAKSI ZA ISTAKNUTU FIRMU PRIKUPLJENO 6,9 MILIONA KM 

U Poreznoj upravi Federacije BiH su nam kazali kako su prema podacima o naplati javnih prihoda, u periodu januar-septembar 2018. godine naplatili 6.984.937 KM po osnovu komunalne naknade za istaknutu firmu, a u  2017. godini 7.698.427 KM.

E. Ko.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti