al
Radovi na Koridoru 5C: Pri kraju vijadukt Ričice dug 180 metara

Investicije / PROJEKTI

Radovi na Koridoru 5C: Pri kraju vijadukt Ričice dug 180 metara

16.01.2019. 09:46 / Izvor: Avaz.ba

Dionica Drivuša - Do­nja Gračanica na projektu zeničke zaobilaznice do sa­da je trebala biti završena, ali nije. Novi rok za za­vršetak ovog zahtjevnog posla je kraj ove godine. Problem su, kako tvrde stručnjaci, geološki sastav tla i klizišta na području na kojem se gradi ovaj dio Koridora 5C.

Nema izmjena

Iako je bilo ideja i prije­dloga da se projektirana tra­sa zbog toga promijeni, to se neće dogoditi. Potvrdio je to za naš list Reuf Kadrić, predstavnik "Autocesta FBiH".

"Trasa i projekt ostaju isti, samo se neke kosine na dijelu trase moraju mijenja­ti. Radit će se dodatna osi­guranja i dublji temelji ne­go što je prvobitno planirano. Umjesto pet metara du­bine sidra, ići ćemo sa 20 me­tara. Nema go­vora o promje­ni projekta", govori Kadrić.

Do sada se, kaže Kadrić, uradilo mnogo. Čim tempe­rature uđu u plus, nastavlja se s radom.

Gradi se i na dio­nici Klopče - Donja Gračanica. Pri kraju je vijadukt Ričice, dug 180 metara, koji spaja dva tune­la - Pečuj, dužine od 1.000 metara, i Ričice, dužine od 625 metara.

"Svi su građevinski ra­dovi završeni, ostalo je još da se uradi hidroizolacija i asfalt. Tunel Pečuj probijen je prošle godine, završeni su ra­dovi na sekun­darnoj oblozi, osim na desnoj cijevi. Ima još malo posla, koji za­ostaju zbog problema s geologijom", po­jašnjava Kadrić.

I na tunelu Ričice završene su obje stra­ne s kolovozom.

Vijek trajanja

Posebno je specifičan vi­jadukt Pehare, koji se, ističe Kadrić, veže na tunel Ri­čice, jer se dijelom nalazi na klizištu Pehare, a dijelom na čvrstom tlu.

Kompletna dionica na kojoj se trenutno izvode radovi, itekako je kom­plicirana i često su pojave klizišta. Kadrić ističe da je bilo boljih rješenja.

"Kad se 2009. godine govorilo o tome, plan je bio da autoput ide kroz grad, ali mještani nisu bili saglasni. Izmještanje Koridora na ovu dionicu izazvao je minimalno 50 miliona maraka više troškova, ali i otežalo realizaciju", kaže Kadrić.

"U nastavku vijadukta Pehare veže se vijadukt Ba­bina rijeka, koji je jedan od kapitalnih projekata na ovoj dionici. Karakteristi­čan je, jer za sada ima naj­duži raspon stubova na cije­lom Koridoru, i to 165 me­bio da autoput ide kroz grad, ali mještani nisu bili saglasni. Izmještanje Ko­ridora na ovu dionicu izazvao je minimalno 50 miliona maraka više troš­kova, ali i otežalo reali­zaciju", kaže Kadrić.

"Svi bi radovi trebali biti gotovi u ovoj godini, osim vijadukta Pehare, koji je na kritičnom du. Ovaj projekt, pa i naša rješenja koja smo radili, služit će najmanje 100 godina, to je okvirni vijek trajanja", zaključuje Kadrić

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Investicije