Zavod za izgradnju KS dobio negativno mišljenje revizora

02.10.2020. 12:49 / Izvor: Akta.ba
Zavod za izgradnju KS dobio negativno mišljenje revizora

Prilikom izrade izvještaja revizori su zaključili negativno mišljenje pri čemu je osnova finansijski izvještaji koji se ne prikazuju istinito i fer.

Ured za reviziju institucija Federacije BiH izvršio je reviziju finansijskih izvještaja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo koji obuhvataju Bilans stanja na 31.12. 2019. godine, te Račun prihoda i rashoda.

Prilikom izrade izvještaja revizori su zaključili negativno mišljenje pri čemu je osnova finansijski izvještaji koji se ne prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj Zavoda na 31.12. 2019. godine.

"Ne potvrđujemo iskazanu vrijednost stalnih sredstava s obzirom na to da se nismo uvjerili da su sva stalna sredstva kojima Zavod raspolaže knjigovodstveno evidentirana, da za najmanje 25.282.778 KM knjigovodstveno evidentiranih stalnih sredstava nije prezentirana vjerodostojna dokumentacija kojom se potvrđuje da je Zavod njen vlasnik ili korisnik prava raspolaganja, da u pomoćnu knjigu stalnih sredstava nisu evidentirana stalna sredstva u obliku prava, koja su iskazana u iznosu od 13.475.615 KM, što nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakonom o budžetima u FBiH i njegovim podzakonskim aktima (tačke 4. i 7.2.2 Izvještaja)", navode revizori u svom izvještaju.

Također, napominju da ne mogu potvrditi potraživanja po osnovu posebne naknade za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, koja su iskazana u iznosu od 11.034.819 KM, s obzirom na to da se ne vrši usaglašavanje sa nadležnim općinskim službama koje izdaju rješenja o ovim naknadama, da se ne prati dospijeće i ne vrši kontrola njihove naplate. Osim toga, nisu uspostavljene pomoćne knjige, odnosno analitičke evidencije ovih potraživanja, što nije u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakona o budžetima u FBiH i njegovim podzakonskim aktima.

Zavod ne potvrđuju iskazani iznos razgraničenih prihoda i primitaka od 27.713.013 KM s obzirom na to da je naknadnim popisom njihovo stanje utvrđeno u iznosu od 30.165.465 KM. Također, Zavod ne vrši usaglašavanje razgraničenih prihoda i primitaka sa povezanim rashodima i izdacima i stanjima na namjenskim podračunima, zbog čega revizori nisu mogli potvrditi ni priznate neporezne prihode koji su u Godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta za 2019. godinu iskazani u iznosu od 1.776.954 KM.

Uz reviziju finansijskih izvještaja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. godinu, izvršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima, pri čemu je data Osnova za mišljenje s rezervom.

"Zavod provodi javne nabavke u ime i za račun drugih ugovornih organa, iako to nisu poslovi iz njegove nadležnosti utvrđeni članom 24. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona, a što značajno utiče na efikasnost obavljanja stručnih i drugih poslova za koje je osnovan. S obzirom na to da Zavod nije uspostavljen kao centralni nabavni organ, niti se radi o zajedničkim nabavkama, navedeno nije u skladu ni sa Zakonom o javnim nabavkama i njegovim provedbenim propisima", navodi se u izvještaju.

Dodatno, nije izvršen popis stalnih sredstva u pripremi, stalnih sredstva u obliku prava, dijela građevina, potraživanja, te kratkoročnih obaveza i razgraničenja, niti je izvršeno usklađivanje stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem, što nije u skladu sa članom 25. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i odredbama Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.

Projekti čija je realizacija planirana u 2019. godini, u ukupnoj vrijednosti od 832.020 KM, iz ovih sredstava nisu ni realizirani. Ukupno utrošena sredstva iz posebne naknade za legalizaciju građevina u 2019. godini iznosila su 438.028 KM. Od ovog iznosa, 438.000 KM odnosi se na kapitalni transfer odobren Općini Vogošća. Kapitalni transferi općinama nisu planirani, nego je naknadnim preraspodjelama budžeta odobrena ova pozicija. S obzirom na to da se radi o namjenskim sredstvima, ukupno priznati prihod u 2019. godini iz posebne naknade za legalizaciju građevina trebao je iznositi koliko i realizovani rashodi.

Uz Ureda za reviziju napominju da prvi put vrše finansijsku reviziju Zavoda u cilju izražavanja mišljenja o finansijskim izvještajima i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa značajnim zakonskim i drugim propisima.

Nakon izvršene revizije za 2019. godinu date su ukupno 23 preporuke.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital