Isplata dobiti i prenos udjela - pravni, porezni i drugi relevantni aspekti

05.02.2020. 08:24 / Izvor: Akta.ba
Isplata dobiti i prenos udjela - pravni, porezni i drugi relevantni aspekti

Raspolaganje udjelima i učešće u raspodjeli dobiti je jedno od osnovnih, ali ne i uvijek unaprijed “zagarantirano” pravo vlasnika udjela.

Isplata dobiti i prenos udjela

- pravni, porezni i drugi relevantni aspekti -

11. 2. 2020. SARAJEVO Hotel Ibis Styles

Raspolaganje udjelima i učešće u raspodjeli dobiti je jedno od osnovnih, ali ne i uvijek unaprijed “zagarantirano” pravo vlasnika udjela. Iako Zakon o privrednim/gospodarskim društvima ova prava normira i osigurava njihovo ostvarivanje, ipak, drugim propisima iz oblasti građanskog i porodičnog prava, stvarnog prava, poreza i finansija, vanjsko-trgovinskog ili deviznog poslovanja, u određenim situacijama prava vlasnika udjela su ograničena ili čak zabranjena.

Isti propisi uređuju i materiju prenosa udjela, kao drugog osnovnog prava vlasnika udjela, pa je i prilikom konzumiranja tog prava vrlo važno poznavati kako one osnovne korporativne, tako i sve ostale povezane građanske, porezne, finansijske i druge aspekte, modele, procedure i moguće posljedice.

Iz tih razloga, namjena ovog seminara je da u najvećoj mjeri ukaže na moguće građansko-pravne, porezne, finansijske i druge relevantne aspekte koje je nužno imati u vidu prilikom upravljanja udjelima, kod donošenja i provedbe odluke o raspodjeli i isplati dobiti, odnosno prilikom prenosa udjela, upravo s ciljem da se izbjegnu brojne neželjene posljedice i poteškoće koje bi mogle biti prouzrokovane nepoštivanjem propisanih pravila, postupaka i procedura ili izostankom inkorporiranja takvih procedura u opće akte društava.

TEMATSKE CJELINE

Prenos udjela

• Obavezni i preporučeni elementi statuta društva

• Mogućnosti prenosa udjela:

– sa / bez naknade

– ugovorom / odlukom suda

– nasljeđivanjem

– pljenidbom udjela

• Prenos udjela radnicima

• Pravila, ograničenja i izuzeci prilikom prenosa udjela:

– izmjene općih akata

– pravo preče kupnje

– prenos udjela društva u stečaju

• Uslovi i potrebna dokumentacija za prenos udjela

 

Porezni tretman prenosa udjela

• Aspekti: poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza po odbitku, transfernih cijena, poreza na promet nekretnina, poreza na nasljeđe i poklone, PDV-a

• Porezne specifičnosti prilikom prenosa udjela sa ili bez naknade

• Porezni tretman prenosa udjela u zemlji i inostranstvu

• Prenos udjela nerezidenata u rezidentnim društvima

• Prenos udjela rezidenata u nerezidentnim društvima

• Prenos udjela fizičkih lica sa/bez naknade: porez na dohodak, porez na nasljeđe ili poklon

• Prenos udjela pravnih lica sa/bez naknade: porez na dobit, porez po odbitku, transferne cijene

• Sticanje udjela u inostranstvu: uslovi po propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju

• Očekivani budući porezni tretman prenosa udjela

 

Raspodjela i isplata dobiti

• Utvrđivanje dobiti raspoložive za raspodjelu

• Moguće namjene raspodjele dobiti

• Priprema, predlaganje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti

• Uslovi za donošenje odluke o isplati dobiti

• Ograničenja i zabrane isplate dobiti

• Specifičnosti kod različitih načina isplate dobiti u:

– novcu, nekretninama, opremi i drugim stvarima

– licenci, patentu, zaštitnom znaku, dizajnu i drugim pravima

• Istupanje i isključenje iz isplate dobiti

• Odricanje od isplate dobiti

• Prebijanje potraživanja sa obavezom isplate dobiti

• Prinudno izvršenje na pravu na neisplaćenu dobit

• Unos dobiti u kapital

• Akontativna isplata dobiti

• Zastara obaveze isplate dobiti

 

Porezni tretman isplate dobiti

• Aspekti: poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza po odbitku, transfernih cijena i PDV-a

• Porezna pravila i razlike pri isplati dobiti:

– fizičkim / pravnim licima

– rezidentnim / nerezidentnim licima

• Zahtjevi poreznih propisa prilikom isplate dobiti

• Primjena međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja prilikom isplate dobiti

• Porezni uslovi i specifičnosti kod isplate dobiti u novcu, nekretninama, opremi i drugim stvarima i pravima

• Porezne specifičnosti kod istupanja i isključenja iz isplate dobiti

• Obaveze prema propisima o deviznom poslovanju

• Očekivani budući porezni tretman isplate dobiti

 

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI/BODOVA

KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE

 

Voditelji seminara:

ARMIN ZULKIĆ, advokat

AMRA SALIHOVIĆ, konsultant Revicon

ARNELA MUHOTIĆ, konsultant Revicon

 

Trajanje seminara:od 09:30 do 16:30

Naknada:200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

• učešće na seminaru

• edukacijski materijal

• certifikat

• ručak i osvježenje tokom pauza

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14,

71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info; www.revicon.info

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave