Webinar: Službenik za javne nabavke u novom Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

12.04.2021. 15:46 / Izvor: Akta.ba
Webinar: Službenik za javne nabavke u novom Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kojeg je usvojilo VMBiH i uputilo u hitnu parlamentarnu proceduru na usvajanje, uvodi se obaveza ugovornim organima da propišu

REC d.o.o. organizuje interaktivni W E B I N A R na teme:

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE U NOVOM ZAKONU O IZMJENAMA I

DOPUNAMA ZJN

NOVA ULOGA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE U NOVOM ZAKONU O

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

Interaktivni webinar – 14. 04. 2021.

Snimak webinara – 19. 04. 2021.

Početak webinara u 10:00

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kojeg je usvojilo Vijeće ministara BiH i uputilo u hitnu parlamentarnu proceduru na usvajanje, uvodi se obaveza ugovornim organima da propišu radno mjesto službenika za javne nabave kao sljedeći korak ka profesionalizaciji javnih nabavki u BiH.

Predloženim zakonom se također modernizira sistem javnih nabavki u BiH i omogućava objava planova nabavki, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu, u okviru Portala javnih nabavki, što javne nabavke čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje.

Kako je profesionalizacija javnih nabavki važno strateško opredjeljenje daljeg razvoja sistema nabavki u BiH, i svojevrsni trend u zemljama EU i regije, propisivanje radnog mjesta službenika za javne nabavke kod ugovornih organa značajna je novina koja će donijeti pozitivne efekte u funkcionisanju sistema i provođenju postupaka javnih nabavki, ali će također biti korak ka poboljšanju radnopravnog statusa službenika za javne nabavke u samim ugovornim organima. Druga tema je posvećena novoj ulozi Komisija za javne nabavke u ugovornim organima kao jednoj od najznačajnijih institucija u sistemu javnih nabavki.

REC vas poziva da svojom prijavom osigurate sebi učešće na webinaru, jer naši predavači će,kroz tematiziranje ključnih novina dati jednostavna objašnjenja na pristupačan način i odgovoriti na pitanja iz ova dva područja koja smo najavili u sadržaju webinara.

SADRŽAJ WEBINARA:

SLUŽBENIK ZA JN U NOVIM ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

• Koji ugovorni organi su dužni internim aktom urediti radno mjesto službenika za javne

nabavke?

• Radno-pravni status službenika za javne nabavke;

• Obaveza ugovornih organa da zaposlenicima omoguće pohađanje obuka za službenike za

javne nabavke;

• Koliko službenika za javne nabavke mora imati ugovorni organ i od čega to zavisi?

• Šta ako ugovorni organ nema propisano radno mjesto službenika za javne nabavke?

• Da li ugovorni organ može angažovati službenika za javne nabavke iz drugog ugovornog

organa i u kojim slučajevima?

• Kakve prednosti sistemu javnih nabavki donosi dalja profesionalizacija javnih nabavki i

uvođenje zakonske obaveze postojanja službenika za javne nabavke?

• Komparativni prikaz zakonske regulacije službenika za javne nabavke u zemljama EU i

regije;

• Obaveza donošenja internog pravilnika o javnim nabavkama za sve ugovorne organe u

BiH prema Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN;

• Koji su razlozi propisivanje obaveze donošenja internog pravilnika i šta isti mora

sadržavati?

Pitanja i odgovori

NOVA ULOGA KOMISIJE ZA JN U NOVOM ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN U ZAPRIMANJU I ANALIZI PONUDE I OKONČANJA POSTUPKA NABAVKE

• Zapisnik o zaprimanju ponuda;

• Postupak otvaranja ponuda i sačinjavanje Zapisnika o otvaranju ponuda;

• Analiza ponuda;

• Provjera kvalifikovanosti ponuda;

• Provjera ispunjenosti zahtjeva u pogledu tehničkih specifikacija i opisa predmeta nabavke;

• Provjera da li ponude ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg;

• Računska ispravnost ponude;

• Neprirodno niska cijena;

• Pojašnjenje ponude;

• Pojam ponude u Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama;

• Razlozi za diskvalifikaciju i odbacivanje ponude;

• Preporuka za donošenje odluke o izboru/poništenju postupka javne nabavke;

• Okončanje postupka nabavke;

• Kada se ugovor može dodijeliti drugorangiranom/sljedećerangiranom ponuđaču?

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Mr. Josip Jakovac – trener AJN za JN

Amir Rahmanović – trener AJN za JN

TRAJANJE WEBINARA

U vremenu 10:00 – 14:00

WEBINAR JE NAMIJENJEN

Za odgovorna lica u javnim organima, sve ugovorne organe tj. učesnike u postupcima javnih

nabavki (članove komisija za javne nabavke, službenike za javne nabavke), računovođe,

revizore, interne revizore, sudije, advokate, pravne i finansijske službe javnih organa i druga

zainteresovana lica.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Webinar:

145 KM po jednom učesniku;

135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Snimak webinara:

140 KM po jednom učesniku;

130 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

120 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

✓ Troškove sudjelovanja u radu webinara

✓ Prezentacije predavača i odgovori na pismena pitanja učesnika webinara

✓ Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Portal RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.737 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

Priručnici

CD - Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije sa posebnim

osvrtom na nabavke u doba pandemije koronavirusa – 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 30 KM

CD Modeli tenderske dokumentacije – 30 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 38 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 38 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 15 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama – 18 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 20 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

CD Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum – 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 7 KM

CD Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev – 7 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga prevoza – 10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave