Seminar

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Organi upravljanja u dioničkim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću

Organi upravljanja u dioničkim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću su ključni subjekti za dinamiziranje poslovnih aktivnosti.

03.11.2021. 08:41 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni SEMINAR i WEBINARE na temu:

ORGANI UPRAVLJANJA U DIONIČKIM DRUŠTVIMA I

DRUŠTVIMA SA OGRANIČENOM ODGOVORONOŠĆU

Sarajevo – 10. 11. 2021. – Hotel Hollywood – 09:30

Webinar (snimak seminara) – 12. 11. 2021.– 10:00

Webinar (snimak seminara) – 15. 11. 2021. – 10:00

Organi upravljanja u dioničkim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću su ključni subjekti za dinamiziranje poslovnih aktivnosti. Upravo iz tih razloga smo na dnevni red naših seminarskih aktivnosti postavili ovu temu. Pravni aspekt i položaj skupštine, nadzornog odbora i odbora za reviziju i njihov međusobni odnos su teme koje mogu zanimati veći broj naših korisnika usluga, od njihovog izbora, trajanja i prestanka mandata (iz različitih razloga) tokom izabranog perioda utiču i na zakonitost njihovog rada. Također, u FBH danas ima oko 3.000 privrednih društava koje nemaju niti jednog zaposlenog radnika, pa ni direktora društva. Izmjenama Zakona o radu i prestanka važenja Uredbe (o broju zaposlenih koje mora ispunjavati novoosnovano preduzeće) stekli su se uvjeti za drugačiju poziciju direktora preduzeća. Nedavno su objavljene i ograničene izmjene Zakona o privrednim društvima u FBiH pa su to sveukupno dodatni razlozi za ovu temu.

Na seminaru / webinaru će biti izložena brojna pitanja kao što su: Uloga i odgovornost skupštine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, uloga i odgovornost nadzornog odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, Odbor za reviziju, i Odnosi između organa društva i direktoru društva u skladu za Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima FBiH.

Predavači su eminentni stručnjaci (Jasmina Pašić – Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH, i Ljiljana Ćehajić naš dugogodišnju spoljni saradnik) koji dobro poznaju ovu oblast, i koji će Vas upoznati sa navedenom problematikom ali i nedavnim izmjenama propisa u ovoj oblasti.

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

U slučaju zaoštravanja epidemioloških mjera organizator zadržava pravo da prijavljenim učesnicima za seminar ponudi opciju webinara o čemu ćemo Vas blagovremeno informisati!

 

SADRŽAJ SEMINARA / WEBINARA

 

Uloga i odgovornost skupštine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

 • Sazivanje skupštine i mogućnost odlučivanja;
 • Ko čini skupštinu društva?
 • Koja je nadležnost skupštine?
 • Koji je način glasanja na skupštini?
 • Održavanje skupštine društva;
 • Nedostatak kvoruma i ponovno zakazivanje skupštine;
 • Informisanje dioničara o usvojenim odlukama skupštine.

Uloga i odgovornost nadzornog odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

 • Zakonske pretpostavke za predlaganje kandidata za članove nadzornog odbora, nespojivost funkcija i sukob interesa u ličnim i profesionalnim odnosima;
 • Izbor članova nadzornog obora, kriteriji za imenovanje, način oglašavanja upražnjenih pozicija, Komisija za izbor, informisanje o pravu javnosti, rang-lista, podnošenje prigovora;
 • Nadzorni odbor – nadležnosti, sastav, mandat, glasanje o povjerenju članovima nadzornog odbora, razrješenje članova nadzornog odbora prije isteka mandata;
 • Organizacija rada nadzornog odbora;
 • Naknada članovima nadzornog odbora;
 • Razrješenje članova nadzornog odbora prije isteka mandata;
 • Postupak razrješenja člana uprave i predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća
 • Odnos Skupštine i nadzornog odbora;
 • Prokura;
 • Osobe koje imaju posebne dužnosti prema društvu, direktni i indirektni interesi, povezana lica, dužnost izbjegavanja sukoba interesa, zabrana konkurencije;
 • Poslovna tajna i zabrana konkurencije.

Odbor za reviziju

 • Procedura izbora i prihvatanja kandidature;
 • Formiranje Odbora za reviziju;
 • Imenovanje članova Odbora za reviziju u javnom preduzeću;
 • Izbor članova Odbora za reviziju;
 • Visina naknade članovima Odbora za reviziju;
 • Prava i obaveze članova Odbora za reviziju;
 • Postupak razrješenja člana Odbora za reviziju;
 • Podnošenje izvještaja Odbora za reviziju (kada i kome)?
 • Imenovanje vanjskog revizora.

Odnosi između organa društva

 • Uloga izvršnih direktora;
 • Odnos izvršnih direktora i ostalih članova uprave;
 • Odnos direktora i nadzornog odbora;
 • Odnos direktora i vlasnika preduzeća.

Pitanja i odgovori

Direktor društva

 • Vršilac dužnosti direktora;
 • Procedura izbora direktora u skladu sa Statutom društva;
 • Zasnivanje radnog odnosa direktora na određeno vrijeme (mandat);
 • Zasnivanje radnog odnosa direktora na neodređeno vrijeme;
 • Direktor u više preduzeća;
 • Menadžerski ugovor – direktor van radnog odnosa;
 • Izbor VD direktora, prava i obaveze društva;
 • Mirovanje radnog odnosa za vrijeme obavljanja javne funkcije – procedura;
 • Procedura smjene direktora;
 • Poslovnik/pravilnik o razrješenju odgovornog lica u javnom preduzeću;
 • Redovni postupak;
 • Skraćeni postupak, razlozi;
 • Poslovna korespondencija (član 21.).

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Jasmina Pašić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN:

 • predstavnicima uprava i nadzornih odbora privrednih društava (direktorima, menadžerima, sekretarima, pravnicima i članovima nadzornih odbora privrednih društava)
 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

145 KM po jednom učesniku

135 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

KOTIZACIJA UKJLJUČUJE:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara + odgovori na pitanja)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR / WEBINAR:

Obavezna prijava za seminar / webinar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru / webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 250 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.769 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 250 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.154 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

PRIRUČNICI

Priručnici iz radnih odnosa i zaštite na radu

Komentar Zakona o radu FBiH25 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH8 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika10 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu10 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom10 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH 25 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu 27 KM

CD – Model pravilnika o zaštiti na radu FBiH (NOVO) 30 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

PODIJELI:

TAGOVI:

#Organi upravljanja

#REC seminar

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave