Zaštita na radu

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC seminar: Primjena i aktuelnosti Zakona o radu i zaštiti na radu

Cilj seminara/webinara je, s jedne strane, pružiti stručnu podršku poslodavcima u izgradnji organizacione strukture zaštite na radu.

24.11.2021. 13:03 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje S E M I N A R E   i   W E B I N A R na teme:

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 

AKTUELNOSTI IZ ZAKONA O RADU U FBiH

SEMINARI

Bihać – 29. 11. 2021. – Hotel "Park" – 09:30

Sarajevo – 30. 11. 2021. – Hotel "Hollywood" – 09:30

Mostar – 01. 12. 2021. – Hotel "Mostar" – 09:30

Tuzla – 02. 12. 2021. – Dramar centar – 09:30

Zenica – 03. 12. 2021. – Hotel "Zenica" – 09:30

WEBINAR

Webinar (snimak seminara) – 06. 12. 2021. – 10:00

Cilj seminara/webinara je, s jedne strane, pružiti stručnu podršku poslodavcima u izgradnji organizacione strukture zaštite na radu koja nije sama sebi svrha nego zakonodavna i organizaciona pretpostavka za otklanjanje svih faktora rizika od smrtnih ishoda na radu, povreda na radu, profesionalnih oboljenja i smanjenja odsustva sa rada (bolovanja) ili njihovog svođenja na minimum. I, s druge strane, otkloniti eventualne nedoumice i aktuelne probleme u radnim odnosima u FBiH i primjeni Zakona o radu u praksi.

Imajući u vidu činjenicu da je istekao rok sa 08. 11. 2021. godine za usklađivanje internih akata o zaštiti na radu sa Zakonom o zaštiti na radu bitno je istaći, da je taj rok "utvrđen samo u odnosu na obavezu usklađivanja općih akata, te da se navedeni rok ne primjenjuje kada je u pitanju provođenje postupka procjene rizika, već „sa institutima koji ne podrazumijevaju prethodno provođenje procjene rizika, odnosno donošenje odgovarajućih podzakonskih akata." Iz tih razloga cilj nam je da poslodavcima i osobama zaduženima za implementaciju Zakona o zaštiti na radu prikažemo najprihvatljiviji redoslijed postupanja prilikom njegove primjene. Također, tu su i obaveze koje najdirektnije stoje pred radnicima za zaštitu na radu kao što je neophodna edukacija i polaganje stručnog ispita.

Drugi dio seminara posvećen je aktuelnim pitanjima radnih odnosa i problemima u vezi sa primjenom Zakona o radu. Izdvojili smo niz aktuelnih pitanja koja zaokupljaju pažnju pravnika angažovanih u praksi. Pozivamo sve zainteresove učesnike seminara/webinara da upute pismena pitanja (uz prijavu) kako bi se predavači adekvatno pripremili i pružili prihvatljive i zadovoljavajuće odgovore, u skladu sa Zakonom o radu.

U slučaju zaoštravanja epidemioloških mjera organizator zadržava pravo da prijavljenim učesnicima za seminar ponudi opciju webinara o čemu ćemo Vas blagovremeno informisati!

Poželjno je da se u seminar / webinar uključi radnik zaštite na radu, povjerenik zaštite na radu kao i pravnik koji se bavi radno-pravnim odnosima.

 

SADRŽAJ SEMINARA / WEBINARA:

 

Pravne procedure za primjenu Zakona o zaštiti na radu

 • Usklađivanje općih akata poslodavca sa odredbama Zakona o zaštiti na radu (internog akta o zaštiti na radu i pravilnika o radu);
 • Zapošljavanje radnika za zaštitu na radu;
 • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici zaštite na radu;
 • Polaganje stručnog ispita radnika zaštite na radu;
 • Povjerenik zaštite na radu;
 • Izrada akta o procjeni rizika;
 • Postupanje poslodavaca do donošenja Akta o procjeni rizika;
 • Ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu;
 • Ugovaranje pregleda za ispitivanje sredstava rada, sredstava i opreme  lične zaštite,  električnih  i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu:
 • Ugovaranje pregleda za ispitivanje radne sredine;
 • Izmjene i dopune internog akta o zaštiti na radu ili izrada novog nakon izrade Akta o procjeni rizika i implementacija;
 • Uspostavljanje propisanih evidencija;
 • Ugovoriti prethodne i periodične ljekarske preglede radnika;
 • Ugovaranje posebnih zdravstvenog osiguranja radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom:
 • Zaštitna oprema i edukacija radnika;
 • Provođenje mjere zaštite od požara i prve pomoći;
 • Postavljanje znakova upozorenja na opasnost i znakova općih obavještenja.

Pitanja i odgovori

 

Aktuelnosti iz primjene Zakona o radu u praksi:

 • Pravilnik o radu;
 • Odnos Zakona o radu, kolektivnih ugovora i internih akata poslodavca;
 • Odnos kantonalnog i federalnog Zakona o radu;
 • Usklađivanje ugovora o radu sa pravilnikom o radu;
 • Izmjene ugovora o radu;
 • Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja;
 • Smanjenje/povećanje plate;
 • Stimulacija i destimulacija; 
 • Ugovor o radu sa direktorom i mirovanje radnog odnosa;
 • Korištenje II dijela godišnjeg odmora;
 • Kako obračunati i organizovati/omogućiti godišnji odmor pripravniku? 
 • Godišnji odmor porodilje;
 • Regres;
 • Obustava plate radniku od strane poslodavca;
 • U kojem iznosu se radniku može obustaviti plata;  
 • Obračun plate za vrijeme bolovanja kada radnik ne radi 1, 2 ili više dana u toku mjeseca;
 • Koji su minimalni procenti uvećanja za prekovremeni rad? 
 • Isplata naknade u slučaju smrti užeg člana porodice;
 • Ko se smatra užim članom porodice;
 • Otpremnina.

Pitanja i odgovori 

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Jusuf Brkić, dipl. iur.

 

TRAJANJE SEMINARA

09:30 – 15:00

 

SEMINAR / WEBINAR JE NAMIJENJEN

·    inžinjerima/radnicima zaštite na radu

·    povjerenicima za zaštitu na radu

·    direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu,

·    radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,

·    pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama

·    samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu i radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz navedenih oblasti.

 

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

Seminar:

155 KM po jednom učesniku;

145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

135 KM po osobi za pretplatnike na časopis "Pravo i finansije"

 

Webinar (snimak seminara):

135 KM po jednom učesniku;

125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

115 KM po osobi za pretplatnike na časopis "Pravo i finansije"

 

Kotizacija uključuje

ü Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara

ü Materijal za pisanje (za učesnike seminara)

ü Materijal sa seminara / webinara: 

o  prezentacije predavača;

o  Priručnik grupe autora: "Zakon o zaštiti na radu i njegova implementacija u praksi", 150 str. u elektronskoj formi (CD);

o  Model „Pravilnika o zaštiti na radu“ (CD).

ü Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)

Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru / webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

ČASOPIS

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2022. godinu – 230 KM sa PDV-om

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.287 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

PRIRUČNICI

Priručnici iz radnih odnosa i zaštite na radu

Komentar Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 8 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 10 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 10 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 10 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada – 20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH – 25 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu – 27 KM

CD – Model pravilnika o zaštiti na radu FBiH (NOVO) – 30 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNI OBRZAC za seminare i webinare - Zastita na radu i Radni odnosi FBiH - Novembar 2021. godine
PODIJELI:

TAGOVI:

#REC

#Zaštita na radu

#seminar

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave