Novi interaktivni online seminar: Novi obrasci finansijskih izvještaja za 2022.

29.11.2022. 08:40 / Izvor: Akta.ba
Revicon

Nove prijave otvorene za srijedu 30. 11. 2022.

REVICON RAČUNOVODSTVENI KUTAK

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

NOVI OBRASCI

FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022.

30. 11. 2022. (srijeda) 10:00 – 15:30 online


 Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnici FIA-e FBiH
 • kolege iz računovodstvene prakse

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

Zbog izrazito velikog interesa za učešće na online seminaru, a kako bismo obezbijedili očekivani kvalitet i omogućili da svi učesnici dobiju odgovore na svoja pitanja otvorili smo nove prijave za srijedu 30. 11. 2022.

Finansijske izvještaje za 2022. godinu ćemo sačinjavati i podnositi na novim obrascima koji se - i po formi i po sadržaju - bitno razlikuju od ranijih, a čiji je sadržaj baziran na novim kontnim okvirima (za sve grupe pravnih lica) koji su u primjeni od početka ove godine. Iz tog razloga, bitni preduvjeti za pravilno popunjavanje obrazaca finansijskih izvještaja za 2022. godinu su: pravilno preknjižavanje stanja iz prethodne u ovu godinu, pravilna primjena novih kontnih okvira u ovoj godini te pravilan prenos svih stanja iz poslovnih knjiga za ovu godinu u odgovarajuće pozicije novih obrazaca.

Uz sve to, poseban problem i dodatni posao prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja za 2022. godinu će biti i popunjavanje kolone "Prethodna godina", jer i te podatke treba usaglasiti i popuniti u skladu sa novim pravilima i sadržajem pojedinih pozicija u novim obrascima, a ne prostim prenosom iz finansijskih izvještaja za prethodnu godinu.

Kako bismo se što ranije pripremili i za primopredaju finansijskih izvještaja za 2022. godinu, sagovornici Reviconovog tima će i ovom prilikom biti i predstavnici FIA-e.

Kao i uvijek, Revicon tim i gosti-predavači će, odmah u toku seminara, odgovoriti i na sva vaša dodatna pitanja.

Program:

NOVI OBRASCI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Osnovne razlike u odnosu na ranije obrasce
 • Sačinjavanje i predaja godišnjih fin. izvještaja za 2022.
 • Izvještaji u toku 2022. (statusne promjene, stečaj, likvidacija)

NOVI vs. RANIJI OBRAZAC BILANSA STANJA

 • Novi način grupisanja pozicija dugoročne imovine
 • Kategorije i rašlanjivanje finansijske imovine 
 • Novi način grupisanja pozicija kratkoročne imovine
 • Ugovorna imovina / Finansijski derivati
 • Novi način grupisanja pozicija kapitala
 • Gubitak iznad visine kapitala
 • Upisani neuplaćeni kapital
 • Novi način grupisanja pozicija obaveza
 • Klasifikacija finansijskih obaveza
 • Sadržaj vanbilansne evidencije
 • Rješenja problema uočenih prilikom preknjižavanja

NOVI vs. RANIJI OBRAZAC BILANSA USPJEHA

 • Grupisanje prihoda / Grupisanje rashoda
 • Prihodi u momentu transakcije vs. prihodi tokom vremena
 • Razlike između prihoda i dobitaka
 • Razlikovanje poslovnih rashoda i ostalih rashoda
 • Promjene u zalihama učinaka
 • Razlike između rashoda i gubitaka
 • Nivoi dobiti i mjerenje uspješnosti prema novom obrascu
 • Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja
 • Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja
 • Komponente ostalog ukupnog rezultata
 • Recikliranje vs. direktni prenos u neraspoređenu dobit
 • Rješenja problema uočenih u praksi

NOVI vs. RANIJI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

 • Direktna ili indirektna metoda: prednosti i nedostaci
 • Razlikovanje poslovnih, investicijskih i finansijskih aktivnosti
 • Interni prenosi gotovine / Obuhvat novčanih ekvivalenata
 • Kursne razlike / Kamate / Dividende
 • Rješenja problema uočenih u praksi

NOVI vs. RANIJI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

 • Popunjavanje novog izvještaja o promjenama na kapitalu
 • Ispravke grešaka / Promjene računovodstvenih politika
 • Realizacija revalorizacijskih rezervi
 • Manjinski interes u pojedinačnim i konsolidiranim FI

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

 • Oblik, sadržaj, cilj i značaj bilješki
 • Obavezne bilješke prema Zakonu i MRS/MSFI

POPUNJAVANJE KOLONE „PRETHODNA GODINA”

 • Obaveza uporedivosti fin. izvještaja prema MRS 1
 • Usklađivanje sa novim Kontnim okvirom
 • Prenos sa ranijih na nove pozicije obrazaca
 • Interna realizacija / Promjene u zalihama učinaka
 • Rješenja problema uočenih u praksi

NOVI OBRASCI ZA MIKRO PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Sadržaj i grupisanje pozicija skraćenog bilansa stanja
 • Sadržaj i grupisanje pozicija skraćenog bilansa uspjeha
 • Popunjavanje kolone „Prethodna godina“
 • Rješenja problema uočenih u praksi

NOVI OBRASCI ZA UDRUŽENJA

 • Razlike novih i ranijih obrazaca i način popunjavanja
 • Popunjavanje kolone „Prethodna godina“
 • Rješenja problema uočenih u praksi

NOVI OBRASCI ZA BANKE I DR. FIN. ORGANIZACIJE

 • Razlike novih i ranijih obrazaca
 • Specifičnosti novog obrasca bilans stanja
 • Specifičnosti novog obrasca bilans uspjeha
 • Specifičnosti novog izvještaja o novčanim tokovima
 • Specifičnosti novog izvještaja o promjenama na kapitalu
 • Kolizija pozicija po MRS/MSFI i zahtjevima FBA
 • Popunjavanje kolone „Prethodna godina“
 • Rješenja problema uočenih u praksi

POSTUPANJE FIA-e KOD PRIJEMA I KONTROLE

 • Obavezni Excel i Word predlošci
 • Način primopredaje finansijskih izvještaja za 2022.
 • Kontrole prilikom primopredaje i naknadne kontrole

NOVI STATISTIČKI OBRASCI ZA 2022.

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online - i vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel:  (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave