Interaktivni seminar: Pripreme za godišnji obračun

07.12.2022. 09:35 / Izvor: Akta.ba
revicon

Kraj jedne i početak sljedeće godine uvijek je rezervisan za brojne prebilansne radnje: obavezne inventure, usaglašavanje stanja povezanih konta, ispravke grešaka..

REVICON 
RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN

                              - nova pravila i obaveze
                              - novi kontni okvir
                              - novi obrasci...

 

14. 12. 2022. (srijeda) 10:00 – 15:30 online

 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnici FIA-e FBiH
 • predstavnici Porezne uprave FBiH
 • kolege iz računovodstvene prakse

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

Poštovane kolegice i kolege,

kraj jedne i početak sljedeće godine uvijek je rezervisan za brojne prebilansne radnje: obavezne inventure, usaglašavanje stanja povezanih konta, ispravke grešaka, preispitivanje vrijednosti pojedinih bilansnih pozicija, „svođenje računa“ sa kupcima i dobavljačima... Uz sve to, predbilansne radnje će, ovaj put, biti dodatno obilježene i završnim aktivnostima preknjižavanja na novi Kontni okvir, kao sastavnim dijelom priprema za što jednostavnije i što pravilnije popunjavanje novih obrazaca finansijskih izvještaja.

 

Na sve te i druge povezane teme, sagovornici Revicon tima će biti i kolege iz FIA-e i Porezne uprave FBiH, u cilju optimalnog „uvezivanja“ važećih računovodstvenih i poreznih pravila.

Naravno, ni ovaj put neće izostati ni odgovori na sva pitanja iz vaše svakodnevne prakse, kao ni osvrt na relevantne stavove nadležnih organa i ostale teme od značaja za našu profesiju.

 

 

PROGRAM:

 

PRIPREMNE I KONTROLNE RADNJE

 • Preknjižavanja na novi Kontni okvir (KO)
 • Usaglašavanje stanja povezanih konta
 • Ispravljanje uočenih grešaka u knjiženjima
 • Pripreme za godišnji popis imovine i obaveza

 

DUGOTRAJNA IMOVINA - predbilansne radnje 

 • Specifičnosti popisa različitih vrsta dugotrajne imovine
 • Evidentiranje i porezni tretman popisnih razlika
 • Vrednovanje različitih vrsta dugotrajne imovine: nematerijalne, materijalne, ulagačke, biološke, finansijske
 • Pravila vrednovanja: ko, kad, koliko često, kako...
 • Iskazivanje efekata vrednovanja i njihov porezni tretman
 • Godišnji obračun amortizacije i revalorizacija
 • Promjena procijenjenog vijeka korisne upotrebe
 • Porezni tretman amortizacije
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

 

POTRAŽIVANJA - predbilansne radnje

 • Računovodstvena i porezna pravila usaglašavanja stanja
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi avansa, zajmova i dr.
 • Kamate s povezanim i nepovezanim licima
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

 

ZALIHE - predbilansne radnje

 • Postupanja s popisnim razlikama
 • Vrednovanje zaliha i iskazivanje efekata
 • Računovodstvena i porezna pravila
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

 

OBAVEZE - predbilansne radnje

 • Otpisi obaveza prema dobavljačima, zajmodavcima i dr.
 • Vrednovanje obaveza i iskazivanje efekata
 • Računovodstvena i porezna pravila
 • Reklasifikacija obaveza prema novom KO
 • Rezervisanja: računovodstvena i porezna pravila
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

 

ZAVRŠNI OBRAČUN TROŠKOVA

 • Troškovi koji pripadaju izvještajnom periodu
 • Troškovi koji se razgraničavaju
 • Računovodstvena i porezna pravila
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

 

ZAVRŠNI OBRAČUN PRIHODA

 • Prihodi koji pripadaju izvještajnom periodu
 • Odgođeni prihodi
 • Računovodstvena i porezna pravila
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

 

KAKO ISPRAVITI GREŠKE U KNJIŽENJIMA

 

KAKO IZBJEĆI ULAZAK U ZONU GUBITKA

 

FIA: PRIJEM I KONTROLA FI ZA 2022.

 • Obavezni Excel i Word predlošci
 • Način primopredaje finansijskih izvještaja za 2022.
 • Kontrole prilikom primopredaje i naknadne kontrole

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •  80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale učesnike

 

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel:  (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave