Seminar: Bolovanje i zloupotrebe bolovanja

14.06.2017. 09:04 / Izvor: Akta.ba
Seminar: Bolovanje i zloupotrebe bolovanja

Činjenica je da spriječenost za rad usljed bolesti i invaliditeta nisu samo osobni problem radnika, nego i njihovih poslodavaca.

Seminar

BOLOVANJE I ZLOUPOTREBE BOLOVANJA

Sarajevo, 29. 6. 2017.

Hotel Sarajevo 

Činjenica je da spriječenost za rad usljed bolesti i invaliditeta nisu samo osobni problem radnika, nego i njihovih poslodavaca. Nažalost, činjenica je i da se institut bolovanja, nerijetko i na različite načine – zloupotrebljava.

Na samom seminaru i u pratećem seminarskom materijalu će biti pojašnjeno utvrđivanje i praćenje zdravstvenog stanja i radne sposobnosti radnika od momenta zasnivanja do prestanka radnog odnosa, preko instituta privremene spriječenosti za rad usljed bolovanja, do utvrđivanja preostale radne sposobnosti i gubitka radne sposobnosti, kao i postupak ostvarivanja prava i obaveza kako radnika, tako i poslodavca po tom osnovu.

Uz najvažnije informacije vezane za oblast bolovanja i propise koji regulišu ovu oblast, seminar će biti fokusiran na praktične napomene i preporuke o načinu pravilnog postupanja imajući u vidu prava, ovlaštenja i obaveze radnika i poslodavca u pojedinim praktičnim situacijama.

Cilj seminara je da Vam olakša pravilnu i lakšu primjenu važećih propisa koji reguliraju oblast rada, zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih propisa vezanih za prava, ovlaštenja i obaveze radnika i poslodavca.

Uz interaktivan rad, učesnici seminara će imati priliku da dobiju i prodiskutiraju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme iz ove oblasti, zasnovane na dugogodišnjem iskustvu predavača.

Predavači:       Prim. doc. dr. sci. med. Meliha Pozderac-Memija

                        Envera Kudić, dipl. pravnik

Tematske cjeline

Propisi koji reguliraju oblast bolovanja

Uzroci nastanka privremene spriječenosti za rad

 • Bolest, povreda na radu ili profesionalna bolest
 • Dužina trajanja privremene spriječenosti za rad u ovisnosti od uzroka

Naknada plaće za vrijeme bolovanja

 • Bolovanja do i nakon 42 dana

Utvrđivanje radne sposobnosti prilikom prijema radnika u radni odnos

 • Uvjerenje o zdravstvenom stanju
 • Uvjerenje o radnoj sposobnosti

Praćenje promjena u zdravstvenom stanju u toku radnog vijeka - zdravstveni karton

Promjene u zdravstvenom stanju radnika i ostvarivanje prava u toku trajanja radnog odnosa

 • Pojašnjenje pojmova invalidnosti / invaliditeta
 • Pravo po osnovu I i II kategorije invalidnosti

Obaveze radnika i ovlasti poslodavca u skladu sa članom 56. Zakona o radu

 • Obaveze radnika prilikom zaključivanja ugovora o radu
 • Obaveze radnika u toku trajanja radnog odnosa
 • Upućivanje radnika na ljekarski pregled radi ocjene radne sposobnosti

Postupak za ostvarivanje prava na bolovanje

 • Vrste i trajanje privremene spriječenosti za rad
 • Nadležni organi za izdavanje dokumenata o bolovanju
 • Prvostepena ljekarska komisija za produženje bolovanja
 • Drugostepena ljekarska komisija za produženje bolovanja

Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti

 • Obrada podataka za upućivanje na IPK

Vrste ocjena radne sposobnosti

 • Nalaz, ocjena i mišljenje 
 • I i II kategorija invalidnosti 
 • Nema invalidnosti

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Nadležnosti kantonalnih ZZO po pitanju bolovanja

Ostvarivanje prava na invalidsku penziju

Najčešći načini zloupotrebe instituta bolovanja

 • Najčešće zloupotrebe prava radnika
 • Najčešće zloupotrebe ovlasti poslodavca

Ovlasti poslodavca u posebnim situacijama

 • Ovlasti u slučaju dugotrajnog i učestalog bolovanja
 • Ovlasti u slučaju zloupotrebe bolovanja
 • Preporučeno postupanje

Odgovori na pitanja

Trajanje seminara: od 09:30 do 16:00

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat
 • ručak i osvježenje u pauzama

INFORMACIJE I PRIJAVE:

Revicon d.o.o. 
Envera Šehovića 14, 
71000 Sarajevo
tel: +387 33 720 584 
fax: +387 33 720 581
e-mail: revicon@revicon.info 
www.revicon.info

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave