Građani inspekciji Kantona Sarajevo upute oko 70 prijava dnevno

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Građani inspekciji Kantona Sarajevo upute oko 70 prijava dnevno

06.05.2019. 07:52 / Izvor: Fena

Građani Sarajeva  Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove,a  u okviru koje djeluje devet inspektorata i 27 inspekcija, upute oko 70 prijava dnevno, dok inspektori dnevno učestvuje u pet ročišta na sudu.

Glasnogovornica te uprave Vildana Brdarić u razgovoru za Fenu govorila je o tome na šta se građani najviše žale, na koji način, ali i zbog kojih neregularnosti mogu kontaktirati inspekciju.

Istakla je da prijave građana predstavljaju prioritet u postupanju 94 kantonalna inspektora, ali da je programska orijentacija KUIP-a prioritetno usmjerena na zaštitu i poboljšanje zdravlja stanovništva u KS, suzbijanje "sive ekonomije", kao i zaštitu potrošača.

Naglasila je da se građani najčešće žale inspektoratu poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije zbog nepropisnog držanja stoke, legalizacije objekata, odnosno pretvaranja poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko, nepropisnog korištenja vodnih resursa, bespravne sječe i krađe šuma, kao i neovlaštenog uzurpiranja šumskog zemljišta.

"Inspektoratu veterinarske inspekcije najčešće se obraćaju nezadovoljni kupci koji prijavljuju neodgovarajuća senzorna svojstva i protekle rokove upotrebe na proizvodima životinjskog porijekla, higijenu poslovnih objekata, neugodne mirise i blizinu objekata u kojima se uzgaja stoka, te način odlaganja animalnog otpada", kazala je.

Dodala je da se Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije građani najčešće obraćaju, odnosno  komunalnoj inspekciji,  zbog nadzora nad pružanjem komunalnih usluga od interesa za KS, odnosno prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, održavanja čistoće na javnim površinama i ostalo.

"Kantonalnim komunalnim inspektorima u ovoj oblasti pomažu i komunalni redari KJKP “Park” i “Rad” koji vrše neposredan nadzor na terenu. Prijave se odnose i na rad općinskih urbanističko-građevinskih inspektora, te probleme vezane za zagađenje zraka i prekomjernu buku", kazala je.

Dodala je su nadzor nad radom upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika prijave koje se najčešće podnose stambenoj inspekciji, dok se inspekciji zaštite dobara baštine dostavljaju prijave vezane za intervencije na objektima koji su pod zaštitom shodno propisima KS. Nepravilnosti unutar zaštićenih područja KS mogu se prijaviti inspekciji zaštite prirode.

"Inspektorat tehničke inspekcije u kojoj se nalaze elektroenergetska, termoenergetska, rudarska i geološka inspekcija najčešće postupa po prijavama građana koje se odnose na  razdvajanje instalacija, sa uspostavljanjem većeg broja obračunskih mjernih mjesta, spajanje instalacija, sa uspostavljanjem manjeg broja obračunskih mjernih mjesta, prepravke sa nadzemnog na podzemni priključak, izmještanje dijelova distributivne mreže i slično, što je u nadležnosti elektroenergetske inspekcije", kazala je Brdarić.

Inspektoratu tržišno-turističke inspekcije, dodala je, veoma često se podnose prijave zbog reklamacija u vezi sa kupovinom mobilnih uređaja, odjeće i obuće, izvršenih građevinskih radova u domaćinstvu, kupljene stolarije i sl. Osim toga, tom inspektoratu građani često prijavljuju i rad bez odobrenja nadležnog organa, kao i neizdavanje fiskalnih računa.

"U Inspektoratu rada, zaštite na radu i socijalne zaštite najčešće se prijavljuje rad fizičkih lica bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranje, dok Inspektoratu sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu građani najčešće prijavljuju loše higijesnko stanje u ugostiteljskim objektima i trgovinama, nezadovoljstvo pruženom zdravstvenom uslugom, sumnju na zdravstvenu neispravnost namirnica, kao i nepravilnosti u izdavanju lijekova", pojasnila je.

Naglasila je da Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije najčešće dobija zahtjeve za inspekcijski nadzor zbog neredovnog održavanja javnog linijskog prijevoza putnika, kao i nelegalnog obavljanja javnog vanlinijskog prijevoza, dok Inspektorat prosvjetne inspekcije najčešće postupa po prijavama koje se odnose na konkursne procedure za prijem zaposlenika, ocjenjivanje i napredovanje nastavnika, ocjenjivanje učenika, te izbor u akademska zvanja.

U protekloj godini, naglasila je, 94 inspektora Uprave izvršila su ukupno 39.768 inspekcijskih nadzora, što je u odnosu na planiranih 36.713 inspekcijskih nadzora više za 8,32 posto ili 255 nadzora više na mjesečnom nivou.

"Rezultat provedenih inspekcijskih nadzora je donošenje upravnih mjera , 2.721 rješenja, a osim toga izdato je i 7.536 prekršajnih naloga u novčanoj vrijednosti  5.071.315 KM, od čega je naplaćeno 1.900.000 KM, odnosno 37,46 posto", kazala je.

Također je naglasila da su u tom periodu održana i 1.433 sudska ročišta po izdatim prekršajnim nalozima i podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka ili pet ročišta dnevno.

Brdarić je kazala da ukupan broj formiranih i protokolisanih predmeta u 2018. godini iznosi 14.585, dok je putem pisarne ovog organa  pripremljeno i otpremljeno 23.259  akata.

"Samo putem dežurnog telefona, koji je otvoren u cilju dostupnosti građanstvu, u izvještajnom periodu je primljeno ukupno 1.909  telefonskih  prijava, što računajući i prijave dobijene putem  forme obrasca  na webu KUIP-a, kao i putem službenih mailova, ali i prijava dobijenih putem faksa ili podesenih neposredno kod ovog organa, iznosi oko 70 prijava dnevno", kazala je.

Brdarić  je poručila da pravna i fizička lica uočene nepravilnosti i kršenje propisa čiju primjenu nadzoruju inspekcije u sastavu KUIP-a, mogu prijaviti na jedan od redovnih načina komunikacije, odnosno mailom kuip@kuip.ks.gov.ba, telefonom za prijave 770-156, putem faxa na brojeve 770-151 ili  569-890, kao i putem punjive forme obrazca na službenioj stranici KUIP-a.

Zaključila je da inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vrše nadzor nad primjenom 117 zakona, odnosno 18 zakona donesenih na državnom nivou, 73 federalna zakona, 26 kantonalnih zakona, te 145 pravilnika, jedanaest odluka i 15 uredbi, ali i da inspekcija rada vrši nadzor nad primjenom Općeg kolektivnog ugovora te nadzor nad primjenom granskih kolektivnih ugovora.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti