Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Revizori ukazali na nepravilnosti, iz Zavoda za izgradnju poručuju - novac nigdje nije nestao

15.02.2021. 13:23 / Izvor: Akta.ba

Ured za reviziju institucija FBiH predstavio je reviziju finansijskih izvještaja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo koji obuhvataju bilans stanja na 31. 12. 2019. godine, račun prihoda i rashoda, Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan, te Analizu iskaza - tekstualni dio, uključujući i rezime značajnih računovodstvenih politika.

Prema njihovom mišljenju, finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj Zavoda na 31.12. 2019. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. 

Građevine bez odobrenja 

"Ne potvrđujemo iskazanu vrijednost stalnih sredstava s obzirom na to da se nismo uvjerili da su sva stalna sredstva kojima Zavod raspolaže knjigovodstveno evidentirana, da za najmanje 25.282.778 KM knjigovodstveno evidentiranih stalnih sredstava nije prezentirana vjerodostojna dokumentacija kojom se potvrđuje da je Zavod njen vlasnik ili korisnik prava raspolaganja, da u pomoćnu knjigu stalnih sredstava nisu evidentirana stalna sredstva u obliku prava, koja su iskazana u iznosu od 13.475.615 KM, što nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakonom o budžetima u FBiH i njegovim podzakonskim aktima. Ne možemo potvrditi potraživanja po osnovu posebne naknade za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, koja su iskazana u iznosu od 11.034.819 KM, s obzirom na to da se ne vrši usaglašavanje sa nadležnim općinskim službama koje izdaju rješenja o ovim naknadama, da se ne prati dospijeće i ne vrši kontrola njihove naplate, te da nisu uspostavljene pomoćne knjige, odnosno analitičke evidencije ovih potraživanja, što nije u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakona o budžetima u FBiH i njegovim podzakonskim aktima", stoji u Izvještaju. 

Ne potvrđuju ni iskazani iznos razgraničenih prihoda i primitaka od 27.713.013 KM s obzirom na to da je naknadnim popisom njihovo stanje utvrđeno u iznosu od 30.165.465 KM.

"Zavod ne vrši usaglašavanje razgraničenih prihoda i primitaka sa povezanim rashodima i izdacima i stanjima na namjenskim podračunima, zbog čega ne možemo potvrditi ni priznate neporezne prihode koji su u Godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta za 2019. godinu iskazani u iznosu od 1.776.954 KM. Vjerujemo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše negativno mišljenje", poručili su revizori.

Iznenađujući podatak u ovom Izvještaju jeste da su kapitalni transferi budžetom  planirani u iznosu od samo 200 KM, i to iz namjenskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata Kantona i općina i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, koja nisu realizirana.

"Ova pozicija uvećana je za 500 KM iz tekuće rezerve Budžeta Kantona i 438.000 KM unutrašnjim preraspodjelama, te su ukupno raspoloživa sredstva na 31. 12. 2019. godine iznosila 438.700 KM. Iskazana realizacija u iznosu od 438.000 KM odnosi se na kapitalni transfer drugim nivoima vlasti iz namjenskih sredstava posebne naknade za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja i građevina privremenog karaktera. Zavod je 20. 9. 2019. godine zaključio Sporazum sa Općinom Vogošća o sufinansiranju projekta sanacije klizišta i trajne regulacije dijela lijeve obale rijeke Ljubine. Ovim Sporazumom utvrđeno je da će Zavod sufinansirati projekat sanacije klizišta do iznosa 438.500 KM, koji je predviđen u programu rada Zavoda za 2019. godinu, a na osnovu Zaključka Vlade Kantona od 12. 9. 2019. godine", naveli su federalni revizori.

Reakcija Zavoda za izgradnju KS 

Očekivano, ovaj revizorski izvještaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a ubrzo su se očitovali i iz Zavoda, kazavši da je opravdana  zabrinutost javnosti izvještajem revizije finansijskog poslovanja, jer se u njemu spominju veliki iznosi, ali, ističu, radi se o sredstvima koja nisu nigdje nestala, koja se u ovom trenutku nalaze na računima Ministarstva Finansija Kantona Sarajevo u iznosu od cca. 25.000.000,00 KM.

"Kada govorimo o nekretninama Zavoda za izgradnju prekinuta je praksa prodaje nekretnina i ustupanja na “čuvanje” osobama za koje je direktor Zavoda za izgradnju u dosadašnjoj praksi imao „diskretno pravo“ da izabere ko će ih "čuvati" bez naknade te su već sve nekretnine date Vladi Kantona Sarajevo na raspolaganje, kako bi to trebalo i biti", ističu. 

U reagovanju stoji i to da je direktor Mirza Hulusić insistirao na zvaničnoj finansijskoj reviziji Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, jer finansijsko poslovanje prethodnog menadžmenta nikada nije bio revidirano, a primjeri iz historijata finansijskog poslovanja Zavoda su "dizali alarme i upućivali na neophodnost revizije".

U međuvremenu, nebrojeno sudskih sporova je vođeno i dobiveno na sudu po argumentima koje su naknadno dostavljali u toku ove dvije godine, što je rezultiralo povratom imovine Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo u milionskim iznosima.

"Pored toga podnošen je znatan broj krivičnih prijava protiv odgovornih lica sa relevantnim dokazima nadležnim organima čiji epilog još uvijek čekamo.Još jednom napominjemo Ured za reviziju došao po pozivu, revidirali su instituciju i sačinili izvještaj i preporuke. U njemu je vidljivo da Zavod za izgradnju ima mnogo akumuliranih problema kao rezultat prethodnog finansijskog poslovanja i službama i službenicima Zavoda je obaveza postupati u skladu sa zakonima, međunarodnim računovodstvenim standardima i referentne preporuke iz izvještaja revizije", poručili su iz Zavoda. 

B.K. 

 

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti