Urbanistički plan centra Bihaća: Moderni stambeno- poslovni kompleksi i trg

06.02.2014. 14:02 / Izvor: eKapija.ba
Urbanistički plan centra Bihaća: Moderni stambeno- poslovni kompleksi i trg

Prema Urbanističkom planu užeg gradskog jezgra Bihaća sa dijelom Trga Maršala Tita, koji se trenutno nalazi na javnom uvidu, ovo područje će poboljšati urbani standard centra grada.

Prema Urbanističkom planu užeg gradskog jezgra Bihaća sa dijelom Trga Maršala Tita, koji se trenutno nalazi na javnom uvidu, ovo područje će poboljšati urbani standard centra grada. Stoga je i osnovni cilj organizacije i uređenja ovog prostora sanacija i rekonstrukcija u cilju povećavanja arhitektonske i urbanističke atraktivnosti.

Prema ovom planu, Trg Maršala Tita projektovan je kao javna površina za okupljanje posjetilaca, turistička atrakcija, stambeno-poslovni centar sa akcentom na zastupljenost javnih i uslužnih sadržaja te glavni saobraćajni pristup užem istorijskom centru grada. Pored toga na ovom mjestu je planirana javna parking garaža, te ozelenjeni javni prostor sa akcentom na spoj prirodnog i urbanog ambijenta, te obalu rijeke Une.

U oblikovnom smislu trg je riješen kao atraktivna centralna gradska cjelina sa rekonstrukcijom objekata i naročito fasadnih frontova, kvalitetnim popločanjem, elementima urbanog mobilijara i kvalitetnim dendrofondom. Ispod trga planirana je podzemna garaža sa rampama djelimično uklopljenim u zelene ili popločane površine.

Koncept prostorne organizacije zasniva se na povezivanju Trga Džemaludina Čauševića ispred džamije „Fethija“ i kina „Una“ sa Trgom Maršala Tita i otvaranje vizure prema rijeci Uni uz koju su planirane šetnice. Prostor trga riješen je kao niz urbanih mikroambijenata (gradske stepenice, fontana sa vodoskokom, drvoredi, široke stepenice prema rijeci sa terasom nad Unom) i osmišljen je kao ozelenjen javni gradski prostor sa velikim brojem klupa i prostora za sjedenje i okupljanje.

Povezivanje trga

Dalje, planirano je povezivanje trga sa gradskom otokom, kao multimedijalnim prostorom, i dalje preko novog pješačkog mosta sa desnom obalom Une – most prema Otoci je širokim pješačkim stazama povezan sa svim dijelovima trga.

Inače, ova lokacija nalazi se u centralnom dijelu Grada Bihaća i pruža se ulicama Krupskom, Bosanskom, Trgom Dž.Čauševića i Gazi Husrev Begovom, sa južne graniči lokacijom na kojoj je postojao objekat Konaka, sa istočne strane ide osovinom toka rijeke Une i na sjeveru se zatvara obuhvatajući prostor individualnih stambenih objekata i parcela u Ulici Huseina kapetana Gradašćevića. Ukupna površina predmetnog obuhvata iznosi 3,62 ha.

Budući da se ovaj prostor nalazi se u centralnoj zoni urbanog tkiva Bihaća, stepen uređenja predmetnog područja direktno utiče na atraktivnost centralnog dijela grada.

Uz rijeku Unu na lokaciji nekadašnjeg objekta Komrad planiran je poslovni objekat visoke spratnosti koji je u kontekstu trga tretiran kao novi simbol i vizuelni reper grada. Ovdje je planirana izgradnja poslovnog objekta gdje bi bila smještena administracija, zdravstvo, poslovni apartmani, manji tehnički pregled putničkih vozila, kafeterija, restoran i sl.

Projektnim rješenjem predviđeno je uređenje lijeve obale rijeke Une, formiranjem pješačkih šetnica u jednom ili dva nivoa (niži i viši nivo), kao i drugih pratećih sadržaja, kojim se omogućava otvaranje grada prema rijeci i izlazak na istu.

Također predviđeno je popločavanje platoa trga granitnim pločama, različitih dimenzija i sa različitim tehnikama završne obrade, kao što je poliranje, obrada kamena paljenjem, pikovanem i dr. Ostale parterne površine predviđene su da se izvedu betonskim kockama.

Rušenje objekata

Osim toga, ovim projektom je predviđeno rušenje stambeno-poslovnog objekta koji se nalazi u jugoistočnom dijelu bloka između Gazi Husrev Begove ulice i Ulice Nurije Pozderca, dva manja poslovna objekta u jugoistočnom dijelu obuhvata, koji se nalaze između Ulice Maršala Tita i rijeke Une, objekat salona zabavnih igara između Trga i rijeke Une, te dogradnja uz Biblioteku, niz individualnih stambenih i pomoćnih objekata u sjevernom dijelu obuhvata, te određen broj privremenih i pomoćnih objekata izgrađenih i dograđenih unutar predmetnog obuhvata (garaže, ostave, šupe i sl.).

U sjevernom dijelu obuhvata planiran je stambeno-poslovni kompleks koji se sastoji iz sedam lamela spratnosti od Su+P+3 do Su+P+4+Pe. Suterenska etaža je najvećim dijelom namijenjena za parkiranje, a manjim dijelom za poslovne sadržaje koji su orijentisani prema rijeci Uni. Prizemlje je planirano za organizovanje različitih vrsta poslovnih sadržaja (ugostiteljstvo, administracija, trgovina, usluge i sl.), dok su spratovi predviđeni za stanovanje. U cilju ubrzavanja izgradnje objekata i etapnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, planirani kompleks projektovan je iz više lamela, te je na taj način moguća etapna izgradnja. Ispred planiranog kompleksa (prema Ulici Bosanske državnosti) iskorištena je postojeća konfiguracija terena, tako što je u nivou postojeće sabraćajnice planiran parking prostor i pješačke površine, sa kojih je omogućen pristup objektima. Takođe, i sa dvorišne strane kompleksa je predviđen parking prostor.

Poslovno- stambeni objekti

Na prostoru između Ulice Trg Maršala Tita i rijeke Une (pored Biblioteka) planiran je poslovni objekat u kojem su zastupljeni uslužni, administrativni, trgovački i sl. sadržaji. Objekat je spratnosti Su+P+2+Pe. Suterenskom etažom je povezan i direktno izlaz i na šetnicu uz Unu. Unutar postojećeg stambeno-poslovnog bloka između Gazi Husrev Begove ulice i Ulice Nurije Pozderca, planirana je izgradnja dva objekta, jednog poslovne, a drugog poslovno- stambene namjene. Izgradnja poslovnog objekta je planirana na mjestu postojećeg objekta koji je u ruševnom stanju, dok je izgradnja poslovno-stambenog objekta planirana na slobodnoj neizgrađenoj površini.

Uz Ulicu Bosanske državnosti, sa južne strane, planiran je poslovni objekat administrativnog i uslužnog sadržaja, sa predviđenom spratnošću Po+P. Na ovaj način formiran je objekat koji svojom namjenom, načinom korišćenja, vertiklanim i horizontalnim gabaritima ne bi ugrozio postojeće objekte i njihove namjene, a upotpunio bi ulični front Ulice Bosanske državnosti.

Općina Bihać pozvala je sve zainteresovane građane da pogledaju izmjene i dopune prijedloga Urbanističkog projekta Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita, te na taj način daju svoje prijedloge i sugestije. Javni uvid će se održati u periodu od 03.02. do 18.02.2014. godine, od 8.00 do 12.00 sati, u kancelariji Info servisa za poduzetnike i investitore u prizemlju zgrade Općine Bihać.

Nosilac pripreme Projekta je Općina Bihać, a nosilac izrade je PROJEKT a.d. Banjaluka.

A.Šulović

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije