al
U proceduri ponuda za preuzimanje društva Raiffeisen BANK d.d. BiH

Kapital / DIONICE

U proceduri ponuda za preuzimanje društva Raiffeisen BANK d.d. BiH

09.05.2019. 13:12 / Izvor: Akta.ba

Danas je objavljena ponuda za preuzimanje društva Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina.

Ponudilac, Raiffeisen SEE Region Holding GmbH sa sjedištem u Beču je vlasnik 988.620 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa ciljnog društva sve u nominalnoj vrijednosti po 250,00 KM što ukupno iznosi 247.155.000,00 KM dioničkog kapitala ciljnog društva.

Ponudilac ima procentualno 99,9951% dioničkog kapitala Banke odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

Ponuda se odnosi na preuzimanje svih dionica koje ne drži Ponudilac i to na 48 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa što čini 12.000,00 KM ili procentualno 0,0049% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava Banke.

Ukupni dionički kapital Banke iznosi 247.167.000,00 KM i sastoji se od 988.668 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 250,00 KM što čini 100% dioničkog kapitala Banke.

Ponudilac nudi za svaku pojedinu redovnu (običnu) dionicu iznos od 439,00 KM ili 175,6% nominalne vrijednosti dionice. Ukupna cijena za 48 dionica koje su predmet ponude iznosi 21.072,00 KM.

Ne očekuje se da će Ponuda za preuzimanje utjecati na dosadašnje planove poslovanja ciljnog društva odnosno na politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenika ciljnog društva i društva po-nudioca, niti će doći do promjene vezane za mjesto u kojima ciljno društvo i društvo ponudilac obavlja svoju djelatnost polazeći od toga da je Ponudilac već vlasnik 99,9951% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana njene objave u dnevnim novinama.

 

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital