Uputstvo o obrojčavanju stabala za sječu i obrojčavanju šumskih drvnih sortimenata

19.05.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Uputstvo o obrojčavanju stabala za sječu i obrojčavanju šumskih drvnih sortimenata

Ovim uputstvom propisuju se način i uslovi obrojčavanja stabala za sječu i obrojčavanju šumskih drvnih sortimenata.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 45, 19.05.2021.

 

Na osnovu člana 72. stav 9. Zakona o šumama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/08, 60/13 i 70/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi 

 

UPUTSTVO

O OBROJČAVANJU STABALA ZA SJEČU I OBROJČAVANJU ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA

 

1.         Ovim uputstvom propisuju se način i uslovi obrojča- vanja stabala za sječu i obrojčavanju šumskih drvnih sortimenata.

2.         Obrojčavanje stabala za sječu i obrojčavanje šumskih drvnih sortimenata vrši se plastičnim pločicama.

3.         Obrojčavanje stabala za sječu vrši se prilikom njihovog odabiranja, obilježavanja i evidentiranja na zatesu žilišta utiskivanjem pločice sa rednim brojem.

3.1.      Na doznačena stabla sa prsnim prečnikom manjim od 15 cm, zbog otežanih uslova, ne stavlja se pločica.

4.         Obrojčavanje šumskih drvnih sortimenata vrši se u šumi kod panja prilikom njihove izrade, osim u slučajevima planiranog i projektiranog korištenja šumskog drvnog otpat- ka, kada se obrojčavanje vrši nakon završne izrade šumskih drvnih sortimenata na šumskom kamionskom putu prije utovara u prijevozno sredstvo.

4.1.      Šumski drvni sortimenti obrojčavaju se najednom vidljivom čeonom presjeku utiskivanjem pločica sa rednim brojem.

5.         Obrojčavanje pločicama šumskih drvnih sortimenata vrši se za trupce četinara i lišćara klasa F, Fl i F2, klase L, trupaca za rezanje od I. do III. klase, stubova za vodove, rudno drvo, celulozno drvo dužine preko 2 m, ogrevno drvo dužine preko 1 m i ostalu oblo vinu, kao što su rezonantno drvo, građa za skele, brodska građa, stubovi za hmelj, kolje za voćke i vinograde, stubovi za vinograde, tehnička oblica, jarboli i drugo.

6.         Pločica je pravougaonog oblika dimenzija 43 mm х 27 mm.

6.1.      Na prednjoj strani pločice nalaze se hvatači za čekić, a na zadnjoj strani klinovi koji osiguravaju da pločica prilikom utiskivanja ostane pričvršćena za drvo.

7.         Pločice se izrađuju od materijala otpornog na udare, odgovarajuće elastičnosti potrebne za pripijanje uz drvo.

8.         Ispis sadržaja na prednjoj strani pločice treba da bude jasno vidljiv, štampan laserskom tehnikom.

8.1.      Pločica, kao i ispis na njoj, moraju biti otporni na atmosferske uticaje, kiselu ili baznu sredinu (organske i ne- organske rastvarače) i udar čekića prilikom utiskivanja pločice.

9.         Sa zadnje strane pločice utisnut je zaštitni znak privrednog društva u vidu logotipa veličine 12 mm.

10.       Sadržaj prednje strane pločice određuje se prema namjeni, nazivu privrednog društva ili njegovog organizacionog dijela ili javne ustanove, te sadrži:

1)         naziv privrednog društva ili njegovog organizacionog dijela ili javne ustanove,

2)         štampani matični kod tipa QR-kod,

3)         šestocifreni broj pločice,

4)         oznaku kvalitetne klase (sortimenta) za pločice koje služe za obrojčavanje šumskih drvnih sortimenata.

11.       Sadržaj podataka koji se dobij a očitanjem QR-koda propisuju privredna društva, pri čemu podaci dobiveni očitanjem moraju minimalno da sadrže naziv privrednog društva ili njegovog organizacionog dijela ili javne ustanove, šestocifreni broj pločice i oznaku kvalitetne klase (sortimenta) za pločice koje služe za obrojčavanje šumskih drvnih sortimenata.

12.       Pločice za obrojčavanje stabala za sječu ispisane su šestocifrenim brojevima i počinju od 000001, a završavaju se sa 999999, pojedinačno za svako privredno društvo, odnosno njegov organizacioni dio ili javnu ustanovu.

13.       Pločice za obrojčavanje šumskih drvnih sortimenata ispisane su šestocifrenim brojevima i počinju od 000001, a završavaju se sa 999999, pojedinačno za svaku klasu kvaliteta i svako privredno društvo, odnosno njegov organizacioni dio ili javnu ustanovu.

 

14.       Boje pločica utvrđuju se prema namjeni i kvalitetnim klasama šumskog drvnog sortimenta i definirane su oznakama klasa šumskih drvnih sortimenata i oznakama boja po RAL skali:

1)         pločica za obrojčavanje stabala za sječu - narandžasta boja pločice (RAL 2004),

2)         trupci F i Fl klase - tirkizna boja pločice (RAL 6027), oznaka F i Fl,

3)         trupci L i F2 klase - žuta boja pločice (RAL 1018), oznaka L i F2,

4)         trupci za rezanje I. klase - plava boja pločice (RAL 5005), oznaka L,

5)         trupci za rezanje II. klase - zelena boja pločice (RAL 6028), oznaka II.,

6)         trupci za rezanje III. klase - crvena boja pločice (RAL 3020), oznaka III.,

7)         stubovi za vodove - rože boja pločice (RAL 3015), oznaka TT,

8)         rudno drvo - ljubičasta boja pločice (RAL 4001), oznaka RD,

9)         ogrevno drvo I. klase - crna boja pločice (RAL 9005), oznaka 01,

10)       ogrevno drvo II. klase - braon boja pločice (RAL 8002), oznaka 02,

11)       celulozno drvo - bijela boja pločice (RAL 9016), oznaka CE,

12)       ostala oblovina - siva boja pločice (RAL 7024), oznaka OO.

15.       Evidencija pločice ima tretman strogo zaračunljivih tiskanica.

16.       Preuzimanje i evidentiranje preuzetih pločica od proizvođača vrši se putem jedinstvenog registra privrednog društva, u kojem se vodi evidencija preuzetih, izdatih, trošenih i vraćenih (neupotrijebljenih) pločica.

17.       Registar evidencije pločica sadrži:

1)         redni broj,

2)         broj pločice,

3)         datum prijema,

4)         datum izdavanja,

5)         potpis lica koje je pločice preuzelo,

6)         datum vraćenih (neupotrijebljenih) pločica,

7)         za sve oštećene i eventualno izgubljene pločice zapisnički se konstatiraju razlozi njihovog oštećenja i gubljenja.

18.       Skica pločice za obrojčavanje stabala za sječu i pločice za obrojčavanje šumskih drvnih sortimenata nalaze se u prilozima 1. i 2. ovog uputstva i čine njegov sastavni dio.

19.       Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje važiti Uputstvo o obrojčavanju šumskih drvnih sortimenata (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 30/13 i 51/19).

20.       Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.06.1-332-417/21

29. aprila 2021. godine           

Banja Luka       

 

Ministar,

Dr.Boris Pašalić,s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
uputstvo.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.