CETEOR seminar: Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

CETEOR seminar: Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom

03.04.2019. 08:39 / Izvor: Akta.ba

SEMINAR

INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM

"Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom"

"Strategija upravljanja otpadom"

24-25.04.2019., Hotel „SUNCE“, Neum

 

Koje su koristi od pohađanja seminara?

 

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa novom Uredbom o informacionom sistemu upravljanja otpadom. Dakle, cilj uspostave informacionog sistema upravljanja otpadom na nivou Federacije BiH u Fondu za zaštitu okoliša FBiH je stvaranje web platforme koja će omogućiti pojednostavljeno izvještavanje elektronskim putem, prikupljanje i verifikaciju podataka kao i njihovu obradu.

Svi obveznici izvještavanja će se informisati na koji način će svoje podatke da daju što tačnije i korektnije, te da za sve nepoznanice kontaktiraju Fond za zaštitu okoliša FBiH, jer bi „vladanje tačnim i cjelokupnim podacima“ trebao biti jedinstven cilj za sve učesnike.

Nakon seminara polaznici će biti u mogućnosti, primjenjivati stečena iskustva na svom radnom mjestu. Također, učesnici će se upoznati sa Strategijom upravljanja otpadom RS kao i ciljevima koje je Strategija odredila i rokovima koji su zadani. Predstavit će se dosadašnji rezultati operatora sistema iz oba entiteta.

 

Kome je seminar namijenjen?

 

Seminar je namijenjen osobama zaposlenim u privrednim subjektima koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti upravljanja otpadom,

svi obveznici izvještavanja gdje spadaju:

- subjekti koji upravljaju otpadom,

- subjekti koji plasiraju proizvode na tržište,

- subjekti koji produkuju otpad kao rezultat svog proizvodnog procesa i

- drugim zainteresiranim koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti upravljanja otpadom.

 

Koje su teme?

 

Teme su strukturirane tako da upoznaju učesnike sa efikasnim metodama izvještavanja i načina dostavljanja podataka o sakupljanju,

obradi, reciklaži, ponovnoj upotrebi, izvozu, deponovanje, vrsti otpada, količinama i aktivnostima upravljanja otpadom, količinama

otpada iz proizvodnog procesa.

 

Predavači

 

Predavači na seminaru su predstavnici resornih Ministarstava iz oba entiteta i Fonda za zaštitu okoliša, predstavnici operatora sistema

za ambalažni otpad iz oba entiteta i elektronski i elektični otpad i relevantni stručnjaci iz predmetne oblasti.

 

Kotizacija

 

Kotizacija za seminar iznosi 350,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večeru, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom

usavršavanju (smještaj nije uključen u kotizaciju).

Cijene su bez PDV-a

 

Mjesto i vrijeme

 

Seminar će se organizovati u hotelu „Sunce“, u Neumu u periodu 24-25.04.2019. godine. Za učesnike seminara ugovoren je popust za

smještaj u odnosu na redovnu cijenu.

Kontakt telefon hotela Sunce“ - Davor Krešić: +387 36 88 00 33 ili recepcija@hotel-sunce.ba

 

Kontakt osoba: Elma Kavazović Rok za prijavu: 17.04.2019. godine

Tel: +387 33 563 582 E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Fax: +387 33 205 725 Web: www.ceteor.ba

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave