Primjena novih propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

25.02.2020. 12:00 / Izvor: Akta.ba
Primjena novih propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Cilj seminara je upoznati učesnike da, kroz usvojene metode i tehnike postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka pa do arhiviranja.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni semina

 

PRIMJENA NOVIH PROPISA O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

 

Tuzla, 05. 03. 2020. Dramar Centar

Mostar, 06. 03. 2020. Hotel „Mostar“

Sarajevo, 12. 03. 2020. Hotel „Hollywood“

 

Početak svakog seminara u 9:30h

 

U Sl. novinama Federacije BiH objavljen je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, „Službeni list FBiH“, br. 73/19, od 04.10.2019.godine. Naime, ubrzo je stavljen van snage obzirom da je donešen novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju objavljen u “Sl. novinama FBiH”, br. 96/19. Izmjene su u pogledu tehničkih popravki i dodavanja obrazaca na sva tri jezika, i oba pisma koja su u upotrebi u BiH.

Primjena Pravilnika počela je od 01.01.2020. godine.

 

Pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera.  Propisima o kancelarijskom poslovanju propisan je postupak sa arhivskim predmetima u navedenim organima, i pravnim licima, kao i postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, postupak klasifikacione oznake predmeta i akta, dostavljanje predmeta i akata, otpremanje pošte, stavljanje predmeta kroz arhiviranje i čuvanje  istih, i druga pitanja od značaja za pravilno obavljanje kancelarijskog poslovanja.

Pravilnim provođenjem načela kroz oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja nastoji se unaprijediti efikasnost u radu sa dokumentima,  kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada, sve do faze sigurnog arhiviranja predmeta.

Cilj seminara je upoznati učesnike da, kroz usvojene metode i tehnike postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka pa do arhiviranja, ojačaju kapacitete kvantiteta i kvaliteta svih potrebnih mjera za unapređenje rada, pa do nadzora nad provođenjem navedenog pravilnika.

 

SADRŽAJ SEMINARA         

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH:

 • Kancelarijsko poslovanje
 • Knjige evidencija u kancelarijskom poslovanju
 • Klasifikacijske oznake predmeta i akta
 • Organizacija vršenja kancelarijskog poslovanja
 • Primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte
 • Određivanje organizacionih jedinica i radnih mjesta, i raspoređivanje pošte
 • Zavođenje akata i združivanje akata
 • Dostavljanje predmeta i akata u rad
 • Sastavni dijelovi službenog akta i faksimil
 • Pojam faksimila
 • Vraćanje riješenih predmeta pisarnici i razvođenje akata
 • Rokovnik predmeta
 • Otpremanje pošte
 • Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja
 • Organizacija rada, prijem stranaka, radne prostorije
 • Postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, između ukinutih i novoosnovanih federalnih i kantonalnih organa uprave, općinskih i gradskih službi za upravu, upravnih organizacija
 • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Arhivsko poslovanje - arhiviranje i čuvanje predmeta i akata

 • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja
 • Pravilnik o arhivskom  poslovanju
 • Arhivska terminologija – osnovni pojmovi
 • Arhivska praksa u BiH i okruženju
 • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe
 • Lista kategorija registraturnog materijala, rokovi čuvanja i njena primjena
 • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumentacija iz programskih aktivnosti institucije i sl.
 • Arhivske prostorije, ili depoi
 • Vođenje arhivske knjige
 • Rukovanje sa predmetima u arhivi – reversi
 • Izrada topografskog vodiča
 • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe
 • Preuzimanje arhivske i registraturne građe

PREDAVAČI:

Alen Taletović – Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde FBiH

Šimun Novaković – Zamjenik ravnatelja Arhiva BiH

 

TRAJANJE SEMINARA:
U vremenu 9.30 – 15,00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Službenicima u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):
150 KM
po jednom učesniku;
140 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
130 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal:

NOVI Priručnik - “Tradicionalno kancelarijsko i arhivsko poslovanje”

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 40 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE)85 KM

STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA 38 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu 20 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom 28 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

PREUZMI DOKUMENT:
Kancelarijsko poslovanje

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave