Investicije / NEKRETNINE

Agencija za lokalni razvoj ALORG Gradiška predstavlja projekt Agro - industrijska zona u Novoj Topoli

09.12.2008. 15:38 / Izvor: eKapija.ba

AGRO-INDUSTRIJSKA ZONA NOVA TOPOLA

1. OPIS PROJEKTA

Strateški cilj svake države je da proizvede dovoljno hrane da prehrani svoje stanovništvo. Bosna i Hercegovina, Republika Srpska iako raspolaže sa svim neophodnim, u prvom redu, prirodnim resursima (poljoprivredno zemljište, hidropotencijal, klima, tradicija, mlađe stanovništvo), spada u zemlje koje imaju izuzetno visok platni deficit u području prehrane.

Ukupan uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prelazi godišnje dvije milijarde konvertibilnih maraka.

Prema svim razvojnim strategijama rađenim na ovim prostorima u poslednjih deset godina, se konstatovalo da postoje sve pretpostavke za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije i da taj sektor predstavlja značajnu razvojnu šansu. Sve procjene govore da Republika Srpska može biti veliki izvoznik poljoprivredno – prehrambenih proizvoda.

Republika Srpska je pri izradi svih svojih razvojnih dokumenata naglasila opredjeljenje da u budućim razvojnim aktivnostima ovom sektoru odredi prioritetnu poziciju.

Opština Gradiška predstavlja jednu od opštin RS sa najvećim poljoprivrednim potencijalom. U Strategiji razvoja opštine Gradiška, usvojenoj 2004. godine, jedno od važnijih strateških opredjeljenja je izgradnja Agro-industrijske zone u Novoj Topoli.

2. ŠTA JE AGRO – INDUSTRIJSKA ZONA NOVA TOPOLA ?

- Urbanistički rješen prostor sa uređenim građevinskim zemljištem, izgrađenom infrastrukturom spremnom za ponudu potencijalnim investitorima za gradnju proizvodnih i poslovnih objekata;

- Prostor u kojem se stvara stimulativni ambijent za ukupni lokalni ekonomski razvoj i razvoj malih i srednjih preduzeća.

STRUKTURA AGRO-INDUSTRIJSKE ZONE

 • Agrotržni Centar – berza poljoprivrednih proizvoda;
 • Poslovni objekti – za prodaju – komercijalni prostori;
 • Industrijski pogoni – proizvodni prostori (subvencionirani);
 • Javne i zaštitne zelene površine i površine infrastrukturnih sistema.

 • AGROTRŽNI CENTAR

  Struktura Agrotržnog centra podrazumijeva:

  - veletržnica poljoprivrednih proizvoda;

  - stočna pijaca;

  - autopijaca;

  - pijaca poljoprivrednih proizvoda;

  - berza poljoprivrednih proizvoda;

  - otkupne stanice;

  - priprema za plasman, sortiranje, pakovanje, ...

  - Evropska poljoprivredna kuća – edukacije, nove tehnologije.

 • POSLOVNI OBJEKTI ZA PRODAJU

  Poslovni objekti za prodaju :

  - Poslovni,

  - Upravni,

  - Trgovački,

  - Bankarski,

  - Skladišni,

  - poslovni moteli i hoteli.

  Na ovim prostorima moguća je izrada objekata za koje nije potrebna procjena uticaja na okoliš.

 • PROIZVODNI OBJEKTI – ZA PRODAJU

  - industrijski,

  - obrtnički / zanatski,

  - privredni pogoni svih vrsta,

  - skladišni prostori,

  - poslovni i trgovački objekti.

  Na ovim prostorima je moguća izgradnja objekata za koje je potrebna procjena uticaja na okoliš.

  3. LOKACIJA

  Agro-industrijska zona Nova Topola je smještena u zoni naseljenog mjesta u neizgrađenom prostoru duž magistralnog puta Gradiška- Banja Luka sa obe strane istog.

  Prostor se naslanja na postojeći regionalni put Čatrnja – Nova Topola – Srbac koji je po postojećem projektu izgradnje autoputa Banja Luka – Okučani predviđen kao priključak za mjesto Nova Topola.

  Banjalučki aerodrom u Mahovljanima nalazi se na oko 12 km od predviđene lokacije zone.

  Elektro kapaciteti snage 110 kV/20kV već sada su instalirani na samoj lokaciji.

  Telekomunikacioni resursi zadovoljavajućeg kapaciteta su smješteni u mjestu uz magistralni put Gradiška – Banja Luka.

  Sa južne strane lokacija je naslonjena na obodni kanal Osorna – Borna – Ljevčanica, koji omogućuje izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe Agro – industrijske zone

  Ukupna planirana površina projektnog obuhvata je 135 Ha građevinskog zemljišta.

  4. PLAN REALIZACIJE

  Projekat Agro-industrijske zone Nova Topola po svojoj prirodi pripada dugoročnim razvojnim projektima, čija realizacija se planira na period od deset i više godina. Kompletna realizacija podijeljena je u dvije faze izgradnje, a faze se sastoje od etapa.

  I FAZA IZGRADNJE

  Prema dinamičkom planu predviđeno je da se izgradi centralna komunikacija u pravcu istok – zapad koja siječe magistralni put Gradiška – Banja Luka i spaja oba dijela projektnog prostora smještenog uz isti.

  Istovremeno bi predmet izgradnje predstavljao prostor Agrotržnog centra sa svim sadržajima (veletržnica poljoprivrednim proizvodima, stočna pijaca, javne parking površine, saobraćajna, kao i hidrotehnička, elektro i telekomunikaciona infrastruktura).

  Izgradnja distributivnog centra za poljoprivredne proizvode u čijem sastavu će se nalaziti hladnjače, objekti za pakovanje i pripremu za plasman poljoprivrednih proizvoda sa savremeno osmišljenom organizacijom. Objekat će biti sastavni dio veletržnice, ali njegova izgradnja neće biti obuhvaćena ovim materijalom

  U prvoj fazi realizacije predviđena su ulaganja u komercijalni prostor koji je smješten uz magistralni put Gradiška – Banja Luka koji će biti ponuđen potencijalnim investitorima iz oblasti bankarstva, trgovine, ugostiteljstva i hotelijerstva, kako domaćim tako i stranim.

  Prva etapa izgradnje Agro – industrijske zone obuhvataće pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta površine cca 60 ha.

  Druga faza izgradnje za sada će se tretirati kao rezervisana površina i graditi će se prema postojanju zainteresovanosti potencijalnih investitora.

  Željeznička pruga predviđena prostornim planom RS na pravcu Banja Luka – Gradiška, a koja prolazi kroz projektno područje tretirati će se kao rezervisani prostor, odnosno željeznički koridor.

  5. UKUPNI TROŠKOVI ULAGANJA (I ETAPA IZGRADNJE)

  1. Ukupni troškovi uređenja građevinskog zemljišta

  12.381.161,68

  2. Troškovi izgradnje građevinskih objekata

  2.890.350,00

  UKUPNO

  15.271.511.68

  6. OPŠTI DUGOROČNI CILJ

  Stvaranje podsticajne klime za poljoprivredni i preduzetnički sektor koja će bitno promjeniti ekonomsku sliku ovog područja. To podrazumijeva stvaranje povoljnih uslova za razvoj poljoprivrede i preduzetištva, uklanjanje postojećih prepreka i otvaranje ovog tržišta susjednim regijama i Evropi. Podizanje kvalitete života svih stanovnika je krajnji cilj ovog projekta.

  7. SPECIFIČNI CILJEVI :

 • Moderan i osavremenjen, evropski tržišni model
 • iskorišteni raspoloživi prirodni i drugi kapaciteti
 • veliki broj novih radnih mjesta kroz direktnu zaposlenost, ali isto tako putem indirektne povezanosti,
 • Uspješno proveden koncept Lokalnog Ekonomskog razvoja,
 • Strane investicije
 • Atraktivna sredina za razvoj MSP
 • veći BDP
 • Smanjen trgovinski deficit
 • Razvijeniji ruralni sektor

  8. STEČENA ISKUSTVA PREDLAGAČA

  Savremen model ekonomskog razvoja u Evropi podrazumjeva izgradnju urbanistički uređenog prostora za privredni razvoj u lokalnim zajednicama. Najbolji primjer preuzimanja ovog modela je Republika Hrvatska koja u ovom trenutku ima organizovanih ili u postupku organizacije 150 poslovnih zona, primjenjujući princip „jedna opština – poslovna zona“. Ovaj projekat predstavlja prenos primjera dobre prakse i na prostore Republike Srpske.

  Pri koncipiranju ovog projekta korisitili smo primjer i iskustva poslovne zone grada Varaždina u Republici Hrvatskoj.

  Najveći problem poljoprivredne proizvodnje RS u ovom trenutku predstavlja apsolutno nerazvijen model tržišne komponente što projekt na najbolji način rješava.

  Nakon izgradnje projekta Agro-industrijska zona Nova Topola potencijali poljoprivredne proizvodnje ovog regiona verifikovaće se na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u cijelom prostoru jugoistočne Evrope.

  9. SRODNE AKTIVNOSTI

  Projekat Agro- industrijska zona Nova Topola je uvršten u Strategiju razvoja opštine Gradiška 2007-2012 kao jedan od vodećih projekata za razvoj privrede, te u Program razvoja preduzetništva , malih i srednjih preduzeća u opštini Gradiška 2007-2010 kao projekat za implementaciju u Strateškom cilju br. 2 „Stavaranje fizičke i poslovne infrastrukture za razvoj MSP“.

  Program razvoja preduzetništva, malih i srednjih preduzeća baziran je na savremenom konceptu lokalnog ekonomskog razvoja. Realizacija ovog koncepta omogućuje stvaranje uslova za stalno poboljšanje poslovnog okruženja, stvaranje novih preduzeća, opstanak i rast postojećih preduzeća i dolazak preduzeća iz inostranstva.

  U dokumentu „Razvojni program Republike Srpske 2007-2010“ definisani su vizija, ciljevi i prioriteti ekonomskog razvoja RS. Smatramo da projekat AGIZ Nova Topola u potpunosti ostvaruje sledeće komponente razvoja navedene u RP RS: Bolja poslovna klima, nova radna mjesta, investicije (domaće i strane), infrastrukturni projekti i razvoj poljoprivrednih i privrednih kapaciteta.

  10. AKTIVNOSTI PO PROJEKTU

  Aktivnost

  Trajanje

  Iznos u KM

  Priprema građevinskog zemljišta

  6 mjeseci

  642.909,88

  Opremanje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata

  24 mjeseca

  14.628.601,80

  Regulacioni plan Agro – industrijske zone Nova Topola može se pogledati u PDF-u:  klikni za PDF fajl
 • Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

  NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

  Investicije