Investicije / PROJEKTI

Dodjeljuju se koncesije za istraživanje građevnog kamena u općini Posušje

15.05.2014. 09:45 / Izvor: eKapija.ba

Vlada Zapadnohercegovačke županije objavila je javni natječaj za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na istražnom prostoru Konjovac u općini Posušje, saznaje eKapija.ba.

Ukupna površina zatvorena koordinatama prelomnih točaka je 6,04 ha, i nalazi se u mjestu Cerovi Doci.

Vrijeme trajanja koncesije na istraživanje je jedna godina, računajući od dana potpisivanja ugovora, a vrijeme trajanja koncesije na eksploataciju odrediti će se nakon obavljenih istraživanja i utvrđenih rezervi arhitektonsko-građevnog kamena, te izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu zaliha, na rok od 29 godina.

Kako se navodi u natječaju koncesionar će imati mogućnost realizirati projekt, zasnovan na predmetu koncesije, a to je istraživanje i eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na navedenoj lokaciji, osigurati sirovinsku osnovu, odnosno pronaći dovoljne količine kvalitetnih kamenih blokova, te na taj način realizirati eksploataciju i preradu arhitektonsko-građevnog kamena, kako bi se ovim projektom upošljavalo domicilno stanovništvo.

Obaveze koncesionara su da sprovodi geološka istraživanja u skladu sa odredbama važećih propisa o geološkim istraživanjima mineralnih sirovina, da riješi imovinsko-pravne odnose prije ulaska u posjed, da pribavi sve potrebne dozvole i odobrenja potrebna za istraživanje i eksplotaciju, te da obavlja eksploataciju u skladu sa odredbama važećih propisa o rudarstvu.

Ocjenjivat će se samo one ponude koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, a na temelju Okupnog broja bodova - maksimalni broj bodova.

Minimalni iznos za koncesionu nagradu je 2,00 KM/m3 eksploatirane stijenske mase. Jednokratna naknada na ime katastarskog prihoda zemljišta koje je obuhvaćeno istražnim prostorom je najmanje 200,00 KM/ha. Godišnja naknada za koncesiju eksploatacijskog prostora je najmanje 100,00KM/ha.

Za realizaciju ovog projekta ponuđač je dužan dokazati da ima osigurana financijska sredstva (garancija banke na ukupnu vrijednost ponude).

U cjelokupno bodovanje će se računati iznos i vrsta investicije sa izraženim financijskim iznosom investicije po fazama istraživanje, eksploatacija i prerada rude. Gledaće se i broj radnika koje će zaposliti, kao i reference stečene u obavljanju rudarskih radova i kvalificirana struktura zaposlenih kadrova.

Ponude moraju prispjeti na naznačenu adresu u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a javno otvaranje ponuda održat će se 16.06.2014. godine.

Pored toga Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavila je i natječaj za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na istražnom prostoru Ljevakovice, također u općini Posušje.

Ukupna površina zatvorena koordinatama prelomnih točaka je 5,6 ha u mjestu Vučipolje.

Vrijeme trajanja koncesije na istraživanje je jedna godina, a vrijeme trajanja koncesije na eksploataciju će se naknadno odrediti.

Koncesionar će imati mogućnost realizirati projekt, zasnovan na predmetu koncesije, a to je istraživanje i eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na navedenoj lokaciji, osigurati sirovinsku osnovu, odnosno pronaći dovoljne količine kvalitetnih kamenih blokova, te na taj način relizirati eksploataciju i preradu arhitektonsko-građevnog kamena, kako bi se ovim projektom upošljavalo domicilno stanovništvo.

Koncesionar ima iste obaveze kao i u prvom natječaju. Ponuda treba sadržati naziv i točnu adresu ponuditelja, ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa šiframa djelatnosti koje se odnose na eksploataciju mineralne sirovine za koju se zahtjev podnosi, uvjerenu presliku potvrde o poreznoj registraciji, uvjerenje nadležnog tijala o uredno izmirenim porezima.

Također treba predati ovjerenu izjavu ponuditelja da nije bio neuspješan u izvršavanju ugovora o koncesiji u protekle tri godine, potvrdu mjerodavnog suda da ponuditelj nije pod stečajem ili likvidacijom, potvrdu da u posljednjih pet godina osoba nije osuđivan, listu referenci, kvalificiranu strukturu zaposlenih, popis raspoložive opreme ponuditelja.

Zatim koncesionar treba predati ponudu visine koncesijske naknade za eksploatiranu stijensku masu, ponudu visine koncesijske naknade za eksploatacijski prostor, ponudu visine jednokratne koncesijske naknade za istražni prostor, pokazatelj financijskog stanja ponuđača, iznos i vrstu investicije sa izraženim financijskim iznosom investicije po fazama, broj radnika koje će zaposliti, ovjerenu izjavu da će ako bude izabran  dostaviti jamstvo za plaćanje koncesijske nakande, dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Ocjenjivat će se samo one ponude koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, a na temelju ukupnog broja bodova - maksimalni broj bodova.

Javno otvaranje ponuda održat će se također 16.06.2014. godine.

 

 

 

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije