Porezni izazovi, knjiženje i bilansiranje fer vrijednosti u skladu sa MSFI 13

11.11.2019. 08:41 / Izvor: Akta.ba
Porezni izazovi, knjiženje i bilansiranje fer vrijednosti u skladu sa MSFI 13

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

         SPECIFIČNOSTI GRAĐEVINSKIH USLUGA, USAGLAŠENOST GRAĐEVINSKE I RAČUNOVODSTVENO-PRAVNE DOKUMENTACIJE I POREZNI IZAZOVI, KNJIŽENJE I BILANSIRANJE FER VRIJEDNOSTI U SKLADU SA MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti

Sarajevo, 28. 11. 2019. Hotel "Holiday"

Početak seminara  u 9:30h

PROGRAM SEMINARA:

SPECIFIČNOSTI GRAĐEVINSKIH USLUGA, USAGLAŠENOST GRAĐEVINSKE I RAČUNOVODSTVENO-PRAVNE DOKUMENTACIJE I POREZNI IZAZOVI

Zakonska regulativa:

 1. Šta su osnovni zahtjevi Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo?
 2. Osnovni pojmovi Zakona 
 3. Učesnici u projektovanju i građenju i njihove obaveze
 4. Dokumentacija na gradilištu
 5. Redosljed ishodovanja odobrenja/saglasnosti
 6. Šta minimalno trebamo poznavati u vezi građevinske dokumentacije kako bi ispravno evidentiraliračunovodstvenu dokumentaciju?
 7. Kompletirana dokumentacija podrazumijeva...

PDV propisi- građevinske usluge

 1. Specifičnosti kod posebne sheme u građevinarstvu (uslovi za primjenu)
 2. Sadržaj privremene situacije
 3. Retencije i PDV-e
 4. Avansi, iskorištavanje avansa i PDV-e
 5. Vođenje materijalne evidencije i PDV-e
 6. Primjer iz prakse: Zahtjev inspekcije UIO u slučaju neutrošenog građevinskog materijala nakon fakturisanja okončane situacije

Ostalo

 1. Specifičnosti kod fiskalizacije (avansi, privremene situacije,konačna situacija)
 2. Retencija i garantni rok– odloženi prihod
 3. Računovodstveno evidentiranje građevinskih usluga i radova kroz različite primjere iz ugla investitora, izvođača radova ...
 4. Specifičnosti vođenja materijalne evidencije (primjer trošenje vlastitog materijala na gradilištu, kako pratiti utrošak materijala ako imamo više podizvođača (koju dokumentaciju trebamo imati uz fakturu podizvođača?)
 5. Šta nam „otkrivaju“  fakture naših podizvođača,:
 6. primjer potrošnja betona (lokacija)
 7. primjer „mjerne jedinice“ kod nabavke građevinskih usluga
 8. primjer paušalnih faktura
 9. primjer nefiskaliziranih građevinskih usluga „starih zanata“
 10. primjer nedokumentiranih faktura za građevinske usluge – odvoz otpada, najam građevinskih mašina– kako ih „upratiti“
 11. Ostale napomene i specifičnosti u vođenju građevinskih firmi 

 

KNJIŽENJE I BILANSIRANJE FER VRIJEDNOSTI U SKLADU SA MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti

 • Definicija fer vrijednosti
 • Fer vrijednost:
 • u sticanju 
 • u otuđivanju
 • Šta fer vrijednost (ne) obuhvata?
 • Faktori od uticaja na fer vrijednost
 • Datum mjerenja fer vrijednosti
 • Cilj utvrđivanja fer vrijednosti
 • Mjesto za utvrđivanje fer vrijednosti
 • Šta uključujemo u fer vijednost?
 • Fer vrijednost nefinansijske imovine
 • Rizik u procjeni fer vrijednosti
 • Objavljivanje fer vrijednosti

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Računovođama, revizorima, pravnicima, samostalnim poduzetnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Prof. dr. Mehmed Jahić 

Mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević, ovlašteni revizor

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

125 KM po jednom učesniku;

115 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

105 KM po osobi za pretplatnike na časopis "Pravo i finansije"

 

Kotizacija uključuje:

- Troškove sudjelovanja u radu seminara

- Materijal za pisanje

- Seminarski materijal: prezentacije predavača

- Osvježenje u pauzi

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Računovodstvo zaliha – 280 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse) – 85 KM

Zakon o porezu na dobit – 18 KM 

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM 

Troškovi službenih putovanja – 7 KM 

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM 

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM 

Forenzično računovodstvo – 70 KM 

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM 

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

Računovodstvo društava za osiguranje  – 150 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj – 10 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNI OBRAZAC - Racunovođe - Novembar 2019

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave