REC seminar: Primjena zakona o konkurenciji u BiH sa sudskom praksom

07.12.2021. 10:08 / Izvor: Akta.ba
rec seminar

REC d.o.o. organizuje seminar i webinar na temu "Primjena zakona o konkurenciji u BiH sa sudskom praksom".

REC d.o.o. organizuje SEMINAR i WEBINAR na temu:

PRIMJENA ZAKONA O KONKURENCIJI U BiH 

SA SUDSKOM PRAKSOM

Sarajevo – 09. 12. 2021. – Hotel Hollywood – 09:30

webinar (pregled snimka seminara) – 13. 12. 2021. – 10:00

 

Zakon o konkurenciji predstavlja osnovni antimonopolski zakon u našoj zemlji, kojim treba da se reguliše rad monopola, odnosno da se preduprijedi zloupotreba monopolskog položaja na tržištu u BiH. Jedan broj pitanja i pojmova Zakon uređuje načelno dok ga prati jedanaest podzakonskih akata. Suština ovakve zakonske odredbe jeste da će Konkurencijsko vijeće/savjet, prilikom primjene pravila Zakona o konkurenciji u ocjeni konkretnog slučaja, a nakon provedenog upravnog postupka, primijeniti odredbe pozitivnog zakonodavstva BiH, odnosno u cilju ocjene datog slučaja primijeniti sudsku praksu Evropskog suda pravde i odluke Evropske komisije.

Veoma je važno istaći značaj antimonopolskog zakonodavstva u mnogim privrednim aktivnostima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru: od bankarskog sektora, telekomunikacija, medija do trgovine. Također, zbog veličine javne potrošnje, recimo, javna nabavka može imati uticaj na tržište mimo pukih količina kupljenih roba i usluga: kroz javne politike nabavke javni sektor može uticati na strukturu tržišta i podsticaje firmama da se dugoročno manje ili više takmiče, zbog čega se politika nabavke može koristiti za oblikovanje dugoročnih efekata na konkurenciju u različitim sektorima. Sve su ovo pitanja od velike važnosti. Pravila konkurencije štite pravo privrednih subjekata da se slobodno i pod ravnopravnim uslovima takmiče na tržištu.


CILJEVI SEMINARA

 • Shvatanje prirode i ciljeva prava konkurencije

 • Prenošenje znanja o pravilima kojih se moraju pridržavati u poslovnim odnosima, a posebno prilikom zaključenja i realizacije poslovnih transakcija

 • Upoznavanje sa načinom podnošenja zahtjeva i vođenjem postupka

 • Upoznavanje sa vrstama odluka koje se donose i pravnom zaštitom

 • Primjena prava konkurencije u postupcima javnih nabavki


Organizacije mogu očekivati da će njihovi predstavnici po okončanju seminara steći znanja u pogledu prava konkurencije, način zaštite konkurencije, šta su zabranjeni sporazumi, pravne zaštite u postupcima konkurencije, kao i dostupni pravni lijekovi. Interaktivnim pristupom na relaciji predavač – učesnici, ali i na relaciji učesnici – učesnici i razmjenom iskustava steći će nova praktična znanja na osnovu kojih će doći do unapređenja poslovanja.

 

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

 

U slučaju daljnjeg širenja Coronavirusa organizator zadržava pravo da otkaže zakazane seminare i prijavljenim učesnicima seminara ponudi uslugu webinara.

 

SADRŽAJ SEMINARA / WEBINARA:

 

Pravo konkurencije

 • Legislativa

 • Tijelo za provedbu zaštite tržišne konkurencije

 • Pravila, mjere i postupci zaštite tržišne konkurencije

 • Zabranjena konkurencijska djelovanja

 • Zabranjeni sporazumi

 • Zloupotreba dominantnog položaja

 • Zabranjena koncetracija

Pitanja i odgovori

 

Postupak donošenje odluka

 • Pokretanje postupka

 • Provođenje postupka

 • Odluke

 • Sudska zaštita – Upravni spor

 • Kaznene odredbe

Pitanja i odgovori

 

Sudska praksa

 

PREDAVAČ:

 

Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

 

TRAJANJE SEMINARA / WEBINARA

U vremenu 9:30 – 15:00 

 

SEMINAR NAMIJENJEN:

 • Privrednim subjektima koji aktivno učestvuju na tržištu

 • pravnicima u privredi, advokatima, privrednim komorama kao i za sve koje interesuje navedena tematika

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

SEMINAR

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

WEBINAR

145 KM po jednom učesniku

135 KM za dva i više učesnika

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara

 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)

 • Prezentacije predavača i odgovori na pismena pitanja

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)

 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru / webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

ČASOPIS

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2022. godinu – 230 KM sa PDV-om

 

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.287 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

 

PRIRUČNICI

Komentar Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 8 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 10 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 10 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 10 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada – 20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH – 25 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu – 27 KM

CD – Model pravilnika o zaštiti na radu FBiH (NOVO) – 30 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNI OBRZAC za seminare i webinare - Primjena Zakona o konkurenciji u BiH sa sudskom praksom - Decembar 2021. godine

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave