Seminar i webinar: Radni odnosi maj 2022.

17.05.2022. 08:43 / Izvor: Akta.ba
Rec

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar i webinar pod nazivom "Usklađivanje pravilnika o radu, sistematizacija radnih mjesta u praksi, plaćeno i neplaćeno odsustvo godišnji odmori".

REC d.o.o. organizuje jednodnevni SEMINAR i WEBINAR pod nazivom:

USKLAĐIVANJE PRAVILNIKA O RADU

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U PRAKSI

PLAĆENO I NEPLAĆENO ODSUSTVO

GODIŠNJI ODMORI

Bihać 23. 5. 2022.  – hotel Park – 09:30

Mostar 24. 5. 2022.  – hotel Mostar – 09:30

Sarajevo – 25. 5. 2022. – Hotel Hollywood – 09:30

Tuzla26. 5. 2022.  – Dramar Centar – 09:30

Webinar (snimak seminara)3. 6. 2022. – 10:00

Pravilnik o radu, kao interni, opšti akt poslodavca kojim se uređuju radni odnosi, te prava i obaveze koje iz tih odnosa proizlaze, mora obuhvatiti sva pitanja koja su zakonom propisana: plaće, organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ali i druga pitanja značajna za radnika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. O donošenju pravilnika o radu poslodavac se obavezno konsultira sa sindikatom, odnosno vijećem zaposlenika ukoliko su formirani. Na ovom seminaru imat ćete priliku da se upoznate sa procedurom izmjene i dopune pravilnika o radu, ali fokus navedenog seminara će biti sistematizacija radnih mjesta. Sistematizacija radnih mjesta je važna za poslodavca iz razloga organizacije posla i poboljšavanja produktivnosti poslovanja.

Treći dio seminara obuhvatit će institute plaćenog i neplaćenog odsustva, te u kojim slučajevima radnici mogu/imaju pravo na plaćeno odsustvo a pod kojim uvjetima mogu koristiti neplaćeno odsustvo. Također, navedena prava se moraju detaljno regulisati Pravilnikom o radu te ćemo na ovom seminaru se upoznati sa procedurom korištenja navedenih prava.

S obzirom da se u ljetnim mjesecima najčešće koriste godišnji odmori, a do 30. Juna tekuće godine radnici trebaju iskoristiti drugi dio godišnjeg odmora iz prethodne godine, na ovom seminaru ćete imati priliku poslušati na koji način će poslodavci omogućiti radniku zadovoljavanje njihovih prava u skladu sa Zakonom o radu i potrebama posla. Naime, o institutu godišnjih odmora se praksi u praksi najviše govori, ali inspekcija rada potvrđuje da je jedna od najčešćih pogrešaka u tumačenju zakona o radu, upravo na ovoj problematici. Zbog toga Vam preporučujemo da se prijavite na seminar i poboljšate svoje poslovanje na obostrano zadovoljstvo, radnika i poslodavca.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

Usklađivanje Pravilnika o radu

 • Šta je neophodno da bude obuhvaćeno Pravilnikom o radu
 • Sadržaj i osnov za izmjene i dopune
 • Način izmjena i dopuna
 • Postupanje u slučaju neusklađenosti Pravilnika o radu, zakona i kolektivnog ugovora
 • Važnost usklađenosti akata poslodavca sa stvarnim potrebama i zakonskim odredbama
 • Akti poslodavca koji nije obavezan donijeti Pravilnik o radu – nediskriminacija

Sistematizacija radnih mjesta u praksi

 • Definisanje organizacionih dijelova kod poslodavca
 • Dizajniranje radnog mjesta i analiza posla
 • Postojeće stanje opisa radnih mjesta kod poslodavca – najčešći problemi iz prakse
 • Sistematizacija radnih mjesta – primjena propisa iz oblasti zaštite na radu
 • Najčešće greške u sistematizaciji radnih mjesta
 • Poslovi s posebnim uslovima rada
 • Vrsta i stepen zahtijevane stručne spreme – najčešći problemi iz prakse
 • Drugi uslovi potrebni za rad na sistematizovanoj poziciji
 • Struktura opisa radnog mjesta (opšti podaci za identifikaciju radnog mjesta, položaj radnog mjesta u strukturi kompanije, opis zadataka radnog mjesta, opis minimalnih znanja, vještina i sposobnosti)
 • Odnos klasifikacije zanimanja sa sistematizacijom radnih mjesta
 • Aktivnosti kod naknadnog osnivanja novog radnog mjesta
 • Koje aktivnosti je neophodno preduzeti prilikom smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mjestu
 • Ukidanje radnog mjesta i aktivnosti koje je neophodno preduzeti

Pitanja i odgovori

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

 • Kada radnik ima pravo na plaćeno odsustvo?
 • Dužina trajanja plaćenog odsustva
 • Pravo na neplaćeno odsustvo
 • Prava i obaveze za vrijeme neplaćenog odsustva – obaveza odjave iz PU
 • Pravo na bolovanje i porodiljsko odsustvo
 • Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva
 • Plaćeno odsustvo za zadovoljavanje vjerskih odnosno tradicijskih potreba

Pitanja i odgovori

Godišnji odmor

 • Sticanje prava na godišnji odmor
 • Minimalno i maksimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Kriteriji za utvrđivanje dužeg godišnjeg odmora od minimalnog
 • Godišnji odmor radnika sa nepunim radnim vremenom
 • Način korištenje godišnjeg odmora
 • Procedura korištenja godišnjeg odmora (plan godišnjeg odmora, dostavljanje rješenja)
 • Godišnji odmor radnika koji radi u dvije firme
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i elementi za utvrđivanje krivice poslodavca
 • Pravo na neiskorišteni godišnji odmor kod promjene poslodavca
 • Materijalna prava radnika kod godišnjeg odmora
 • Zaštita prava na godišnji odmor
 • Pravo korištenja godišnjeg odmora radnika koji stiče pravo na penziju
 • Korištenje godišnjeg odmora tokom otkaznog roka
 • Porodiljsko odsustvo i godišnji odmor
 • Vođenje evidencije tokom godišnjeg odmora

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.

Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

SEMINAR

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

WEBINAR

145 KM po jednom učesniku

135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije za seminara + DODATNI MATERIJAL
 • Priručnik: Pitanja i odgovori iz radnih odnos a u FBiH iz 2021. godine, I DIO, na CD-u, obim 250 str.
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Certifikat o učešću na seminaru / webinaru

PRIJAVA ZA SEMINAR / WEBINAR:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru / webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.158 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu

PRIRUČNICI

Priručnici iz radnih odnosa i zaštite na radu

Komentar Zakona o radu FBiH25 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH8 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika10 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu10 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom10 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini15 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH 25 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu 27 KM

CD – Model pravilnika o zaštiti na radu FBiH (NOVO) 30 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

PREUZMI DOKUMENT:
prijavni_obrazac.doc

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave