Planiranje javnih nabavki: Postupci nabavki male vrijednosti, ugovori i izmjene

16.11.2022. 12:11 / Izvor: Akta.ba
javne nabavke

Planiranje javnih nabavki, kao jedna od faza postupka nabavke, definisana je Zakonom o javnim nabavkama.

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI U 2023. GODINI

POSTUPCI NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI

UGOVORI I IZMJENE UGOVORA U JAVNIM NABAVKAMA

Seminar:

 

09:30h

 Banja Luka

18. 11. 2022.

Hotel “Bosna”

 Bihać

21. 11. 2022.

Hotel “Park”

 Mostar

22. 11. 2022.

Hotel “Mostar”

 Sarajevo

23. 11. 2022.

Hotel “Hollywood”

 Tuzla

24. 11. 2022.

Loft bar – Hotel “Tehnograd”

Planiranje javnih nabavki

Planiranje javnih nabavki, kao jedna od faza postupka nabavke, definisana je Zakonom o javnim nabavkama. Iako su ugovorni organi obavezni da pripremaju i objavljuju plan nabavki, planiranju se ipak ne posvećuje dovoljno pažnje, a često se planovi nabavke pripremaju samo zato što je to zakonska obaveza. Ukoliko se ne pripremi dobar plan nabavki, ugovorni organi mogu doći u situaciju da kasne sa zaključenjem ugovora i početkom realizacije nabavke, što može imati negativne posljedice po ugovornog organa. Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, izmijenjene su odredbe koje se odnose na rokove donošenja i načina objave plana nabavki, te su definisani podaci koje plan nabavki treba da sadrži. Na ovom seminaru učesnici će se detaljno upoznati sa načinom izrade i objave plana nabavki, njegovim sadržajem, te značajem internog pravilnika o javnim nabavkama u pravilnom planiranju javnih nabavki i njegovim obaveznim sadržajem.

Postupci nabavki male vrijednosti

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama donosi i izmjene u postupcima javnih nabavki, od kojih su najveće u postupcima nabavki male vrijednosti (direktni sporazum i konkurentski zahtjev). Budući da svaki ugovorni organ, bez obzira da li se radi o velikom ugovornom organu ili malom ugovornom organu, provodi i postupke nabavke male vrijednosti, u drugom dijelu seminara će biti detaljno obrađene teme upravo direktnog sporazuma i konkurentskog zahtjeva, od prikazivanja ovih postupaka u planu nabavki do zaključenja ugovora, sa akcentom na specifičnostima i izmjenama koje donose izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama.

Ugovori i izmjene ugovora u javnim nabavkama

U trećem dijelu seminara biće obrađena tema realizacije ugovora i okvirnih sporazuma, i zakonski aspekt izmjene istih. Naime, budući da su u posljednje vrijeme poremećaji na tržištu i promjene cijena otežali i/ili doveli u pitanje realizaciju većine ugovora i okvirnih sporazuma, te da su izmjene i dopune otvorile mogućnost izmjene istih, i ugovorni organi i dobavljači imaju brojne nedoumice vezano za ovu temu. Stoga, u trećem dijelu seminara će biti obrađen praktični aspekt mogućnosti izmjena ugovora i okvirnih sporazuma, i iz ugla ugovornih organa i iz ugla dobavljača.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi na vrijeme učešće na predstojećem seminaru. Također vas pozivamo da se pretplatite na našu elektronsku bazu pitanja i odgovora Portal REC-ko za javne nabavke.


SADRŽAJ SEMINARA:


Kako pravilno pripremiti Plan nabavki i interni pravilnik u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama?
 • Izmjene vezano za planiranje javnih nabavki
 • Značaj objave plana nabavki za ponuđače
 • Kada ugovorni organ započinje postupak nabavke u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Obavezni elementi plana nabavki
 • Kako se vrši procjena vrijednosti javne nabavke u planu nabavki
 • Definisanje rokova u planu nabavki
 • Postupanje u slučaju nepredviđenih i neplaniranih javnih nabavki
 • Kako se mijenja i/ili dopunjava plan nabavki
 • Odnos plana nabavki i budžeta/finansijskog plana
 • Ko u ugovornom organu priprema plan nabavki a ko vrši procjenu vrijednosti nabavke
 • Kako se objavljuje privremeni plan nabavki
 • Kako u planu nabavki planirati direktni sporazum do 6.000 KM a kako istovrsne nabavke u direktnom sporazumu do 10.000 KM
 • Šta sa planiranim a neutrošenim sredstvima u 2022. godini
 • Obaveza objavljivanja Plana nabavki na portalu javnih nabavki
 • Značaj internog pravilnika o javnim nabavkama za pravilno planiranje nabavki
 • Šta se uređuje internim pravilnikom o javnim nabavkama
 • Upute za izradu internog pravilnika o javnim nabavkama i šta je obavezno da se propiše ovim aktom
Elektronska podrška planiranju javnih nabavki i praćenje realizacije postupaka javnih nabavki – praktični aspekt
 • Elektronski postupak procesa planiranja javnih nabavki
 • Elektronsko praćenje realizacije postupaka javnih nabavki

 

Postupci nabavki male vrijednosti
Direktni sporazum
 • Prag za provođenje direktnog sporazuma
 • Direktni sporazum(i) u planu nabavki?
 • Da li se i za provođenje direktnog sporazuma mora provoditi prethodna provjera tržišta?
 • Da li se može provesti više direktnih sporazuma za isti predmet nabavke u toku godine?
 • Hodogram aktivnosti za provođenje direktnog sporazuma
Konkurentski zahtjev
 • Priprema TD – šta znači pojednostavljena TD u konkurentskom zahtjevu
 • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva nakon početa primjene ZIDZJN?
 • Koraci u provođenju konkurentskog zahtjeva
 • Žalbeni rokovi u konkurentskom zahtjevu

 

Ugovori i izmjene ugovora u javnim nabavkama
 • Sklapanje ugovora / okvirnih sporazuma
 • Praćenje realizacije ugovora / okvirnih sporazuma
 • Da li se nakon izmjena i dopuna ZJN narudžbenica može smatrati ugovorom?
 • Izmjene ugovora / okvirnih sporazuma – uslovi i koji dijelovi ugovora / OS mogu da se mijenjaju?
 • Da li se kroz izmjene ugovora/okvirnih sporazuma mogu napraviti izmjene i u dijelu predmeta nabavke, da se nabave moderniji aparati i/ili ugovore dodatne količine?
 • Da li se prije povećanja ugovorne cijene mora mijenjati plan nabavki?
 • Da li se cijena pojedinih stavki unutar ugovora može povećati za preko 30%?
 • Za koliko se može povećati ugovor koji je realizovan na pola ili više od pola?
 • Šta znači povećanje “samo za razliku u cijeni koja prelazi 5%, odnosno 10%“?
 • Obaveze dobavljača/izvođača i obaveze ugovornog organa u procesu izmjene ugovora?
 • Da li dobavljač može da tuži ugovornog organa, ukoliko ugovorni organ ne pristane na izmjenu ugovora/OS?

PREDAVAČI – treneri za JN AJN i Miroslav Stipović – stručnjak za elektronsko provođenje JN:

 

Banja Luka i Tuzla

Bihać

Mostar

Sarajevo

Dragana Kovačević

Miroslav Stipović

Amir Rahmanović

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Miroslav Stipović

Vesna Dizdarić

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Miroslav Stipović

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Miroslav Stipović

Ervin Kreševljaković

Ivana Grgić

TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.
 • Ugovornim organima i ponuđačima,
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • Predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke,
 • Internim revizorima i revizorima,
 • Advokatima i sudijama

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače

 

Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

„Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez, 30.00 KM sa PDV-om

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave