JEDNODNEVNI SEMINAR

REC seminar o zaštiti ličnih podataka u oblasti radnih odnosa

16.10.2023. 10:38 / Izvor: Akta.ba
seminar

U seminaru ćete imati priliku da saznate koji su ti pravni osnovi obrade ličnih podataka kao i pravni osnov za ustupanje ličnih podataka trećim licima.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

AKTI POSLODAVCA U ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA  I PROVEDBENI AKTI  ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 

Sarajevo, 26. 10. 2023. godine, Hotel "Hollywood"

Početak seminara u 09:30

Privredna društva, finansijske institucije, ministarstva i druge upravne organizacije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i drugi subjekti u Bosni i Hercegovini su obveznici primjene i kontrolori provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine. Zaštita ličnih podataka odnosi se na sve poslodavce koji vrše obradu ličnih podataka, kako radnika tako i drugih lica sa kojim pravna lica imaju poslovnu saradnju. U seminaru ćete imati priliku da saznate koji su ti pravni osnovi obrade ličnih podataka kao i pravni osnov za ustupanje ličnih podataka trećim licima (npr. advokatima). Pitanje video nadzora se u praksi često koristi na način koji je suprotan Zakonu, te ćete na seminaru imati priliku da se upoznate sa pravnim osnovom za uvođenje video nadzora te na koji način ispravno koristiti video nadzor u objektima. 

Zakon propisuje uspostavljanje i registrovanje svih evidencija koje sadrže lične podatke i vlastite planove sigurnosti o zaštiti ličnih podataka, te niz prekršajnih mjera prema odgovornim licima koja se ne pridržavaju zakonskih odredbi. 

Iz svih navedenih razloga, fokus ovih seminara je upravo na različitim aspektima praktične primjene u oblasti finansija sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa. Fokus seminara je na dokumentaciji neophodnoj za obradu ličnih podataka, usaglašenoj sa Zakonom o zaštiti podataka. U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen praktičnim rješenjima, preporukama, smjernicama i primjerima iz prakse.

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

·    Pravni osnov

·    Pojam i vrste ličnih podataka

·    Obrada podataka o kandidatima za posao (članak Jelena)

·    Pribavljanje dokaza o neosuđivanosti

·     Obrada ličnih podataka radnika

·    Prikupljanje ličnih podataka u svrhu bezbjedonosnih provjera 

·    Postupanje sa ličnim podacima nakon prestanka radnog odnosa radnika

·     Video nadzor poslovnih prostorija

·     Praćenje kretanja zaposlenih putem GPS

·     Rad na daljinu i kontrola učinka

·     Poslovni mejlovi

·     Obrada podataka o članovima porodice radnika

·     Obrada posebnih kategorija ličnih podataka

Pitanja i odgovori

 

AKTI POSLODAVCA U ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA  I PROVEDBENI AKTI  ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 

·               Obaveze prema Ageniciji a zaštitu ličnih podataka

·               P r a v i l n i k /P r a v i l a  o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka

·               Evidencija zbirkama ličnih podataka 

·               Evidencija o ličnim/osobnim podacima datim na korištenje korisnicima ličnih/osobnih podataka i svrsi za koju su lični/osobni podaci dati

·               Evidencija o odbijenim zahtjevima nosilaca ličnih/osobnih podataka za pružanje informacije  u vezi s obradom njegovih ličnih/osobnih podataka 

·               Plan zaštite ličnih podataka

·               Odluka koja će sadržavati pravila obrade ličnih podataka prikupljenih videonadzorom ,  ako videonadzor nije propisan zakonom.

·               Uspostava Evidencije o ličnim podacima koji su dati na korištenje trećim stranama i svrsi za koju su lični podaci dati

·               Zaštita ličnih podataka u automatskoj obradi- primjena  Pravilnika o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka 

·               Odluka/Pravilnik o pravilima obrade ličnih podataka prikupljenih putem videonadzora

·               Evidencija o zbirkama ličnih podataka koje vodi kontrolor-  primjena Pravilnik o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka

Pitanja i odgovori
 

PREDAVAČI

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN 

Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, računovođama, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

185 KM po jednom učesniku

175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

165 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

  • Troškove sudjelovanja u radu seminara

  • Materijal za pisanje

  • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak

- Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

1.   Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

2.   Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni-obrazac-Zaštita ličnih podataka-Oktobar-2023

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave