REC seminar: Modaliteti prestanka Ugovora o radu

03.10.2016. 09:36 / Izvor: Akta.ba
REC seminar: Modaliteti prestanka Ugovora o radu

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: Modaliteti prestanka Ugovora o radu u skladu sa Novim zakonom o radu FBiH.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

MODALITETI PRESTANKA UGOVORA O RADU

U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O RADU FBiH

 

Mjesto

Datum

Mjesto održavanja

Mostar

14. 10. 2016.

Intera Tehnološki park

Bihać

18. 10. 2016.

Hotel "Park"

Sarajevo

19. 10. 2016.

Hotel "Hollywood" - Ilidža

Tuzla

20. 10. 2016.

Hotel "Tuzla"

Zenica

21. 10. 2016.

Hotel "Zenica"

 

Početak svakog seminara 9:30

S obzirom na mnogobrojne i složene obveze poslodavaca u vezi s otkazom ugovora o radu koje nam je donio novi Zakon o radu FBiH, namjera nam je da na jednostavan i pristupačan način približimo tematiku svih načina prestanka radnog odnosa kroz tri najvažnija pravca gledanja: sa stanovišta radnog prava, poreznih i računovodstvenih propisa i isplata vezanih za obračun doprinosa i poreza koje su utvrđene Zakonom o porezu na dobit i Međunarodnim računovodstvenim standardima, i treće, ostvarivanje prava radnika i sudska zaštita.  

Otkazivanje ugovora o radu je najčešći razlog za vođenje radnih sporova. Budući da postoji predodžba poslodavaca da sudovi unaprijed polaze od pretpostavke da je u radnom odnosu radnik slabija strana, te su sudovi skloni odlučivanju u korist radnika. Kako bi poslodavci osigurali da odluka o otkazu bude zakonita, pravilna i održiva u sudskom sporu važno je dobro poznavati ovaj dio odredbi Zakona o radu. Iskustva u primjeni prethodnog Zakona o radu nam pokazuju da je najveći postotak presuda u korist radnika iz formalno-pravnih razloga koji nastaju zbog nepoštovanja zakonskih procedura i pravila poslodavca koje je sam obavezan da provodi. Pri tome potrebno je poznavati sudsku praksu u primjeni prethodnog Zakona o radu i postojeću praksu sudova, kako bi se prilikom odlučivanja preveniralo pobijanje odluke poslodavca pred sudom.

REC d.o.o. je također pripremio priručnik pod nazivom "Zasnivanje i prestanak radnog odnosa" koji obuhvata različite aspekte prestanka radnog odnosa i isti se može kupiti u slobodnoj prodaji. Za sve one koji su zainteresovani za navedeni priručnik isti mogu poručiti, a prije donošenja odluke o kupnji, mogu pogledati Sadržaj priručnika na našoj web staranici: www.rec.ba ili zatražiti da ga pošaljemo e-mailom.

SADRŽAJ SEMINARA:

 1. Način i razlozi prestanka radnog odnosa:
 • Aktuelnosti kod otkaza ugovora o radu i na šta poslodavci trebaju obratiti pažnju kod davanja otkaza, prestanka ugovora o radu?
 • Ko donosi odluku o otkazu ugovora o radu;
 • Redovni otkazi ugovora o radu: otkaz zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih razloga, lično uvjetovani otkazi, otkazi zbog teže povrede radne dužnosti, otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnosti i otkazi zbog nezadovoljavanja na probnom radu;
 • Sporazumni raskid ugovora o radu;
 • Praktična pitanja kod sporazumnog raskida ugovora o radu;
 • Šta su to neopravdani razlozi za otkaz?
 • Postupak prije otkazivanja;
 • Otkazni rokovi kod otkaza poslodavca – uslovi, bolovanje i godišnji odmor;
 • Oblik i obrazloženje otkaza;
 • Dostava odluka o otkazu;
 • Otpremnina;
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora;
 • Sudski raskid ugovora o radu;
 • Zbrinjavanje viška radnika;
 • Uloga vijeća zaposlenika i sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu;
 • Značaj Pravilnika o radu za zaštitu poslodavaca od zloupotreba Zakona kod otkaza ugovora o radu.
 1. Računovodstvene i porezne obaveze kod prestanka ugovora o radu:
 • Utvrđivanje visine otpremnine;
 • Utvrđivanje najmanje i najviše otpremnine;
 • Neoporezivi iznosi otpremnina;
 • Računovodstveni i porezni položaj isplate otpremnine;
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor;
 • Prava i obaveze poslodavca kod smrti radnika;
 • Porezni položaj isplata u slučaju smrti radnika i obračun doprinosa;
 • Računovodstveno postupanje – rezervacija troškova za otpremninu;
 • Računovodstveno postupanje – rezervacija za naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prestanka radnog odnosa;
 • Računovodstveno postupanje – rezervacija sredstava za jubilarne nagrade.
 1. Ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa i sudska zaštita:
 • Ulaganje zahtjeva za zaštitu prava i podnošenje tužbi;
 • Prekluzivni i zastarni rokovi za podnošenje zahtjeva i tužbe;
 • Žalba protiv presude i revizija u radnim sporovima;
 • Sudski postupci kod ostvarivanja plaće i ostalih materijalnih prava radnika;
 • Sudski postupci u slučaju uznemiravanja radnika;
 • Sudski postupci u slučaju mobinga;
 • Teret dokazivanja u radnim sporovima;
 • Arbitraža i mirenje;
 • Dosadašnja sudska praksa sudova u FBiH u vezi s ostvarivanjem prava i obveza iz radnog odnosa.
 1. Pitanja i odgovori.

SEMINAR JE NAMJENJEN: 

Članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzća, zanata/obrta, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, zaposlenicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

dr. sci Edin Mehić, dipl. oec.

Gordana Stojaković, sudija

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165,oo KM po jednom učesniku

155,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145,oo KM po učesniku za pretplatnike na časopis "Pravni savjetnik"

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara;
 • Materijal za pisanje;
 • Seminarski materijal –Model Pravilnika o radu usklađen sa Opštim kolektivnim ugovorom; 
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak;
 • Certifikat o učešću na seminaru.

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

Tel:   + 387 33 21 45 82          Fax:  + 387 33 21 45 82

Mob: + 387 61 15 04 54          Mob: + 387 61 19 11 85          

E-mail: rec@rec.ba

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje. Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

"Novi Zakon o radu FBiH" može se posebno poručiti po cijeni od 20,00KM sa PDV-om i poštarinom.

"Komentar Zakona o radu FBiH" može se posebno poručiti po cijeni od 115,00 KM sa PDV-om i poštarinom.

"Priručnik o implementaciji Zakona o radu sa modelima akata" može se posebno poručiti po cijeni 86,00KM (u printanoj i elektronskoj formi).

"Model Pravilnika o radu usklađen sa Opštim kolektivnim ugovorom" (CD) može se poručiti po cijeni od 30,00 KM sa PDV: 

Novo: "ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA", može se poručiti po cijeni od 89,00 KM sa PDV-om (u printanoj + dio u elektronskoj formi)

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

REC d.o.o., Tabašnica 8, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac za seminar Modaliteti prestanka Ugovora o radu

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave