REC: Aktuelna pitanja iz radnih odnosa

11.05.2017. 09:09 / Izvor: Akta.ba
REC: Aktuelna pitanja iz radnih odnosa

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar u više bh.gradova na temu Aktuelna pitanja iz radnih odnosa.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar u više BiH gradova na temu:

AKTUELNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA

 

Mjesto

Datum

Mjesto održavanja

Bihać

15. 05. 2017.

Hotel "Park"

Mostar

16. 05. 2017.

Intera Tehnološki park

Sarajevo

17. 05. 2017.

Hotel "Hollywood" - Ilidža

Zenica

18. 05. 2017.

Hotel "Zenica"

Tuzla

19. 05. 2017.

Hotel "Tuzla"

 

Početak svakog seminara 9:30

 

Na osnovu velikog broja pitanja učesnika prethodnog seminara i pretplatnika na naš časopis “PRAVO I FINANSIJE“ o praktičnoj primjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, odlučili smo da pozovemo Pomoćnika Ministra za rad i socijalnu politiku u cilju da otklonimo sve eventualne dileme u interpretaciji i primjeni ovog Pravilnika. Posebno česte nedoumice u prethodnom periodu su bile u vezi toga koje evidencije je moguće voditi (samo) u elektronskoj formi, a za koje je elektronska forma samo dodatna, alternativna, opcija uz obavezujuću pisanu formu (u obliku knjige).

Također, u dijelu aktuelnosti u primjeni novih propisa u oblasti radno-pravnog zakonodavstva koje će prezentovati Pomoćnik Ministra, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu čije je objavljivanje najavljeno u vrlo skorom periodu, a izaziva veliki interes kako poslodavaca tako i radnika, bit će detaljnije obrazloženo.

U drugom dijelu seminara, tema su različite vrste otkaza ugovora o radu sa osvrtom na samo postupanje i prava poslodavca i samih radnika koji svoja prava najčešće pokušavaju zaštititi u sudskom postupku. Posebno će biti riječi od najčešćim greškama koje se prave i na jednoj i na drugoj strani – poslodavca i radnika, u smislu same procedure otkazivanje ugovora o radu, a na koje je veoma važno obratiti posebnu pažnju. Također, od posebne važnosti je i  regulisanje otkaza ugovora o radu u pravilniku o radu, a pitanje na koji način to pravilno urediti, kao i na sva druga pitanja od interesa učesnika bit će obrazložena i odgovorena u ovom dijelu seminara. Napominjemo da smo pripremili i posebnu brošuru koja se, u sadržajnom smislu, osvrće na otkaz ugovora o radu – uopće i kroz navedene pojedinačne slučajeve, sa odgovarajućim modelima akata za različite slučajeve otkazivanja ugovora o radu. Osim toga, kao posebno značajno, ističemo da će na ovom seminaru biti riječi i o sudskoj praksi koja je vezana za otkaz ugovora o radu kako bi učesnici seminara stekli adekvatan uvid u probleme i osjetljivosti ovog instituta u radnom zakonodavstvu FBiH.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu ovog seminara kako bi otklonili različite dileme koje se javljaju u praktičnoj primjeni radno-pravnog zakonodavstva u Federaciji BiH.

SADRŽAJ SEMINARA:

1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i njegova praktična primjena

 • sadržaj evidencije
 • podaci o radnicima i drugim licima angažovanim na radu
 • vođenje evidencije o radnicima
 • vođenje posebnih evidencija
 • sadržaj posebne evidencije
 • način vođenja evidencije
 • podaci o radnom vremenu
 • vođenje evidencije za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom radnom mjestu
 • način vođenja podataka o radnom vremenu

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

 • primjena povoljnijeg prava
 • zasnivanje radnog odnosa
 • prijava na obavezna osiguranja
 • dužina korištenja godišnjeg odmora
 • plaća i radni učinak
 • najniža plaća
 • prestanak radnog odnosa
 • ostvarivanje prava radnika kod poslodavca
 • kolektivno pregovaranje
 • prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije
 • kaznene odredbe

3. Vrste otkaza od strane poslodavca

 • Otkaz  zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
 • Otkaz  zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga najmanje petorici radnika
 • Otkaz kada radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Otkaz zbog nezadovoljavajućeg probnog rada
 • Otkaz maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima
 • Otkaz radniku koji ne može raditi noću
 • Otkaz radniku nakon šest mjeseci privremene spriječenosti za rad
 • Otkaz invalidu II kategorije
 • Otkaz zbog  težeg prijestupa ili  teže povrede radnih obaveza od strane radnika sa posebnim osvrtom na disciplinski postupak  u javnim preduzećima;
 • Otkaz zbog težeg prijestupa ili teže povrede radnih obaveza od strane poslodavca
 • Otkaz sindikalnom povjereniku
 • Prestanak ugovora o radu po sili zakona

4. Forma i otkazni rok

 • Opravdani i neopravdani razlozi za otkaz ugovora o radu
 • Lično i poslovno uvjetovan otkaz (vanredni otkaz) i otkaz zbog teže povrede radnih obaveza (redovni otkaz) bez otkaznog roka, sa osvrtom na Konvenciju Međunarodne organizacije rada br. 158
 • Prava radnika u slučaju otkaza ugovora o radu
 • -  Postupak po pravnom lijeku
 • -  Poslodavac kao drugostepeni organ
 • Pravo na otpremninu u slučaju otkaza ugovora o radu
 • Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza
 • Otkaz ugovora o radu u posebnim slučajevima
 • -  Probni rad
 • -  Stečajni postupak

5. Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu

Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMIJENJEN: 

Članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća, zanata/obrta, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, zaposlenicima računovodstvenih službi, pravnicima, ekonomistima, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

mr. sc. Ernis Imamović - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Gordana Stojaković, sudija kantonalnog/županijskog suda

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165,oo KM po jednom učesniku

155,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145,oo KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

Troškove sudjelovanja u radu seminara

Materijal za pisanje

Seminarski materijal/brošura: Otkaz ugovora o radu (sa modelima akata) i sudskom praksom

Osvježenje u pauzama i zajednički ručak

Certifikat o učešću na seminaru

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

Tel/Fax:  

+ 387 33 40 87 78

+ 387 33 40 87 79

+ 387 33 21 45 82

Mob:

+ 387 61 15 04 54          

e-mail: 

rec@rec.ba

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Novi Zakon o radu FBiH – cijena 20,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Komentar Zakona o radu FBiH – cijena 65,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Priručnik o implementaciji Zakona o radu sa modelima akata – cijena 42,00 KM (u printanoj i elektronskoj formi) sa PDV-om i poštarinom

Priručnik „ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA“ – cijena 89,00 KM (u printanoj + dio u elektronskoj formi) sa PDV-om i poštarinom

Priručnik „Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH“ – 33,00KM sa PDV-om i poštarinom

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ – cijena 20,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ – cijena 20,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Knjiga: „Mjesečna evidencija o radnom vremenu“ – cijena 20,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac za seminar - Radni odnosi FBiH- Maj 2017

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave