Pauza / INOVACIJE I TEHNOLOGIJE

Zašto je važno da dijete što ranije počne učiti engleski jezik?

16.02.2018. 12:48 / Izvor: Akta.ba

Komunikacija na stranom jeziku podrazumijeva osposobljenost za usmeno i pisano razumijevanje, tumačenje i izražavanje informacija, ideja, misli, osjećaja, stavova i vrijednosti u različitim kulturnim i društvenim situacijama.

Smatra sa da dijete u potpunosti usvoji sistem maternjeg jezika do pete godine života kada je najpogodnije doba da se počne učiti drugi, odnosno strani jezik. Zbog toga, djeca u dobi od 5 ili 6 godina naročito dobro mogu savladati fonetsko-fonološki sistem stranog jezika, čak do nivoa kompetencije izvornog govornika.

To podrazumijeva da djeca u tom uzrastu prilično jednostavno ovladavaju:

 •  izgovorom glasova stranog jezika,
 •  intonacijom i melodijom tog jezika i
 •  s lakoćom usvajaju jednostavniji vokabular stranog jezika kao i učestale fraze i jednostavnije iskaze.

Kurs za djecu koju organizuje Agencija Facultas djecu podstiče na:          

 • sticanje znanja o stranom jeziku i ovladavanje vještinama za upotrebu tog znanja u samoj komunikaciji,
 • vodimo ka osposobljenosti za uočavanje i interpretaciju sličnosti i razlika među kulturama i
 • učinkovitu i kontekstu primjerenu komunikaciju s govornicima stranog jezika.Cilj Agencije Facultas je i ohrabriti učenike na samostalnu i kritičku upotrebu različitih izvora znanja i primjenu učinkovitih strategija učenja jezika kao pretpostavke cjeloživotnog učenja.

Učenje stranog jezika potiče sistematski način razvijanja kreativnog i kritičkog mišljenja i jača intelektualni kapacitet pojedinca. Ovladavanje engleskim jezikom povoljno utiče na djetetovu sliku o sebi, utiče na donošenje odgovornih i nezavisnih odluka, što stvara preduslov za nastavak obrazovanja i profesionalno usmjerenje. Mogućnost veće lične mobilnosti u svijetu ispravno i pozitivno potiče razvitak budućeg aktivnog člana društva.

Cambridge English: Young Learners

Cambridge English: Young Learners je serija zabavnih i motivirajućih kurseva engleskog jezika, namenjena djeci od predškolskog do šestog razreda osnovne škole. Postoji šest nivoa i tri testa bazirana na aktivnostima – Starters, Movers i Flyers. Ovi testovi učenicima daju jasan putokaz kako treba da, korak po korak, napreduje njihovo znanje engleskog jezika. Ono što je veoma bitno je da djeca u ovom uzrastu usavršavaju podjednako sve četiri jezičke vještine- govor, pisanje, slušanje i čitanje.

Cambridge English: Starters (YLE Starters) je prvi od tri Cambridge English: Mlađi Učenici (YLE) nivoa ispita za djecu. Cambridge English YLE nivoi, koji uvode djecu u svakodnevni pisani i govorni engleski jezik, odličan su način za njih da steknu sigurnost korištenja stranog jezika i poboljšaju svoj engleski.

Svi materijali, knjige i testovi su kreirani tako da pišu o njima poznatim temama i fokusiraju se na vještine potrebne za učinkovito komuniciranje na engleskom jeziku kroz slušanje, govor, čitanje i pisanje.

Cambridge English: Starters nivo je za djecu koja tek počinju da uče engleski. Kada su spremni i kada uspješno kompletiraju kurseve, djeca mogu preći na Cambridge English: Movers (YLE), drugi nivo u našim kursevima. U većini slučajeva, potrebna je jedna do dvije godine učenja da se savlada Starters nivo.

Cambridge English: Starters može pomoći vašem djetetu da napravi svoje prve korake prema:

 • Razumijevanju osnovnih sadržaja na engleskom jeziku.
 • Uživanju u knjigama, pjesmama, televiziji i filmovima na engleskom jeziku.
 • Te sticanju prijatelja širom svijeta.

Razlozi da izaberete Cambridge English Starters:

 • Nema mogućnosti da dijete NE položi ispit - svako dijete dobije Cambridge English certifikat koji govori o njegovim dostignućima.
 • Test koristi realne svakodnevne situacije koje djeca koriste realnom u životu.
 • Test pokriva glavne varijacije engleskog jezika (npr. britanski engleski, američki engleski).
 • Imamo veliki izbor dodatnih besplatnih materijala.
 • Nastava se odvija dva puta sedmično, u trajanju od 60 minuta.

Ko bi trebao polagati ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit obično su stara između 7 i 8 godina te su prošla oko 100 sati učenja engleskog jezika. 

Na ispitu nakon programa vaše dijete će pokazati sposobnosti:

 • prepoznavanja boja na engleskom jeziku
 • odgovaranja na vrlo jednostavna pitanja o sebi
 • pisanja kratkih odgovora od jedne riječi na osnovna pitanja.

Šta se događa kad dijete polaže ispit?

Na ispitu nije moguće proći niti pasti. Vaše dijete može osvojiti najviše pet štitova za svaki od dijelova ispita. Broj štitova koje je osvojilo za svaki od dijelova ispita bit će istaknut na diplomi.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Pauza