Insinuacije ili netačne tvrdnje: Zašto se krije uzrok trovanja građana Goražda?

19.08.2022. 10:40 / Izvor: Akta.ba
trovanje Goražde

Sve veći broj građana Goražda i dalje traži ljekarsku pomoć zbog stomačnih tegoba, povraćanja i dijareje.

Sve veći broj građana Goražda i dalje traži ljekarsku pomoć zbog stomačnih tegoba, povraćanja i dijareje.

Nadležni kažu da je voda ispravna te da su pojave viroza karakteristične za ljetni period i da njeni uzroci mogu biti različiti, ali zbog čestih kvarova na vodovodnoj mreži i prekida u vodosnabdjevanju.

Direktor Doma zdravlja u Goraždu, Edin Čengić se ne slaže se sa ovim izjavama jer podaci o pacijentima govore upravo suprotno. Poručio je "organima" da što prije  utvrde izvor iznenadne masovne pojave akutnog gastroenterokolitisa među građanima Goražda, saznaje Akta.ba.

Kazao je da se u ambulante Doma zdravlja "Dr Isak Samokovlija" tokom 17.08.2022 u periodu 8-20 h javilo se ukupno 188 pacijenata sa dominantnim tegobama povraćanja i proliva

"Jučer do 14 sati javilo se još 67 novih pacijenata sa istim simptomima. Tako nagli, masovni i rašireni priliv pacijenata sa navedenim tegobama karakteristika je hidričnih infekcija, tj. ukazuje da bi prvi vjerovatni izvor infekcije trebala biti voda”, govori Čengić.

Prema njegovom izvještaju najviše pacijenata javilo se u Ambulantu porodične medicine 3 u centralnom objektu 71 pacijent koja pokriva cijelo gradsko područje na desnoj obali Drine, i u ambulantu Prvi maj 41 pacijent, koja pokriva cijeli dio grada istočno od "žutog" mosta a to su naselja Prvi maj, Obarak, Kokino selo i dr.

Nesrazmjerno mali broj pacijenata sa navedenim simptomima javio se u ambulantu Mujković polje svega 10 prekjučer i 6 jučer, a navedena ambulanta pokriva veliko područje od Mosta Alije Izetbegovića do pred Vitkoviće.

Čengić kaže da je u terenske ambulante, tj ambulante u ruralnim područjima Ilovača, Berič, Bogušići, Vranići, Osanica, Rešetnica, Orahovice prekjučer i juče zabilježeno je javljanje svega dva pacijenta sa simptomima. Navedeni pacijenti inače rade u Goraždu.

Važno je napomenuti da navedena naselja ne koriste vodu iz gradskog vodovoda.

Prema podacima Hitne pomoći koja je pri Kantonalnoj bolnici Goražde samo preksinoć ljekarsku pomoć zatražilo je oko 90 pacijenata

GRAD I JKP - VODA ISPRAVNA

Jučer su se po ovom problem oglasili i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović i direktor Javnog komunalnog poduzeća (JKP) "6.mart" Haris Šalo kazavši kako je informacija koja se šire u javnosti, da je voda iz gradskog vodovoda higijenski neispravna te da nije za piće samo insinuacija te da nije tačna.

Ove informacije o neispravnosti vode pojavile su se nakon što je veliki broj građana zatražio ljekarsku pomoć usljed stomačnih tegoba, što su još jučer demantovali iz komunalnog preduzeća ali i Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. 

Broj građana u ambulantama se svakodnevno povećava a nadležni tvrde da voda nije uzrok trovanja.

Građani a i zdravstveni radnici se ne slažu sa ovom tvrdnjom. Kao glavni uzrok trovanja navode nespravnost vode koja se distribuira iz Fabrike vode u Vitkovićima. Kažu da je ova fabrika tempirana bomba i da je samo pitanje kada će epidemija buknuti.

Iz Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde kazali su 17. augusta da nalaz pokazuje da nema znakova zagađenja i da nema ni novooboljelih, tako da je uzrok mini epidemije još uvijek nepoznat.

U svom izvještaju ipak su savjetovali građanima da se voda, nakon ponovnog uspostavljanja vodosnabdjevanja i dotoka u cijevi, prokuhava prije upotrebe.

Prema riječima direktora JKP “6. mart” Harisa Šale, analize vode koja se distribuira iz Fabrike vode u Vitkovićima od 16. augusta se rade svako dva sata i svi nalazi su uredni.

Aida Džaferović-Obuća premijerka ovog kantona kazala je kako je sve uznemirila vijest da se 16. augusta u večernjim satima u Urgentni centar Kantonalne bolnice Goražde javio veliki broj građana sa simptomima povraćanja, dijareje i povišene temperature, te da postoji indicija da je došlo do trovanja.

"Upravo zbog toga sam hitno zatražila od Zavoda za javno zdravstvo i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove informacije o poduzetim aktivnostima iz njihove nadležnosti sa ciljem utvrđivanja razloga ove iznenadne mini pandemije. Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde će po primitku informacije djelovati na zaustavljanju ovih neželjenih posljedice i sankcionisanju odgovornih te na taj način smanjiti dezinformacije koje ugrožavaju i uznemiravaju građanke i građane", kazala je na svojoj službenoj Facebook stranici.

ZAVOD NIJE AKREDITOVAN ZA ANALIZU

Podsjećamo, Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde nije akreditovan za ovakve vrste analiza, jedino Zavod za javno zdravstvo FBiH je akreditovan za ovakve vrste ispitivanja.

Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH", br.: 40/10, 30/12 i 62/17) propisuju se zahtjevi i standardi koje mora ispunjavati voda za piće, maksimalno dozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti, metode laboratorijskih ispitivanja, te mjere za praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Stručnjakinja za ispitivanje hrane i pića ( izvor poznat redakciji) za Akta.ba je kazala da je cilj ovog Pravilnika je zaštita zdravlja ljudi od negativnog uticaja bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za piće osiguravanjem njene zdravstvene ispravnosti a nikako interes subjekta gdje je neko direktor.

Voda za piće je svaka voda neprerađena ili prerađena, namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili drugu upotrebu u domaćinstvu, bez obzira na njeno porijeklo i bez obzira da li se distribuira iz razvodne mreže, rezervoara ili je u flašama ili kontejnerima.

Razvodna mreža je sistem cijevi, ventila, slavina, hidranata, rezervoara i svih drugih uređaja putem kojih se voda transportira od izvorišta do potrošača.

Vanredno stanje je stanje nakon elementarne i druge nepogode ili iznenadnog zagađenja, a proglašava ga nadležni organ.

Iznenadno zagađenje je nagli prodor štetnih i opasnih materija i/ili mikroorganizama u količinama koje mogu biti štetne ili opasne za zdravlje ljudi u izvorište ili sistem za vodosnabdijevanje, a posljedica je ljudske aktivnosti.

Nadležni organi su Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, entitetska ministarstva zdravlja i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, entitetski inspektorati i Inspektorat Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

S ciljem zadovoljavanja minimalnih zahtjeva iz ovog Pravilnika, voda za piće je zdravstveno ispravna ako ne sadrži mikroorganizme, parazite ni materije u količinama ili koncentracijama koje predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, i ispunjava minimalne zahtjeve utvrđene Aneksima ovog Propisa.

Laboratorije koje provode praćenje moraju biti akreditirane prema normi BAS EN ISO/IEC 17025.

Subjekat u poslovanju s hranom koji upravlja javnim sistemom za vodosnabdijevanje obavezan je uspostaviti sistem samokontrole u skladu s odredbama člana 29. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), kao i posebnih propisa iz oblasti hrane kojim se utvrđuju detaljna pravila za provođenje sistema samokontrole razvijenog u skladu s principima HACCP-a najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu posebnih propisa.

Zakonom o hrani subjekti koji obavljaju djelatnosti vezane uz hranu u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije dužni su osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadzirati poštivanje propisa. Za svaku štetu oštećenja zdravlja ljudi zbog konzumacije zdravstveno neispravne hrane odgovaraju subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade, distribucije i prodaje.

“Ako subjekat u poslovanju s hranom zna ili opravdano sumnja da hrana koju je uvezao, proizveo, preradio, stavio na tržište ili distribuirao, ne udovoljava zahtjevima zdravstvene ispravnosti, dužan je odmah spriječiti stavljanje hrane na tržište, odnosno u slučajevima kada proizvod nije više pod njegovom neposrednom kontrolom o tome odmah obavijestiti nadležne organe”, kazala je.

Ako je hrana već stigla do potrošača, subjekat u poslovanju s hranom mora efikasno i tačno obavijestiti potrošače o razlozima za njeno povlačenje, u slučaju vode zagađenje.

Subjekat u poslovanju s hranom mora sarađivati i ne smije sprečavati drugu osobu da sarađuje s nadležnim organima u mjerama poduzetim radi smanjivanja rizika koji potiče od hrane kojom oni snabdijevaju ili su snabdijevali tržište.

“U skladu sa svim gore navedenim, rezultati Kantonalnog zavoda za javno zdravlje nisu validni i ne mogu se uzeti u obzir jer nemaju akreditaciju, odnosno nisu akreditirani od strane Instituta za akreditiranje (BATA). Analize treba da obavljaju akreditirani laboratoriji. Vodovod Goražde također nema provedene sve mjere za osiguranje zaštite zdravlja i interesa potrošača jer nije uspostavio sisteme samokontrole u skladu s principima HACCP-a a što je zakonski propisano a prema iskustvima sa svakodnevnim kvarovima i rizicima po zdravlje potrošača sisteme samokontrole u skladu s principima HACCP-a mora se hitno uspostaviti”, pojašnjava.

Kazala je da u skladu sa navedenim rezultati rađenih analiza nisu validni a Vodovod Goražde radi suprotno zakonskim odredbama Bosne i Hercegovine i svim drugim praksama koje se provode u EU i zemalja okruženja.

Dodaje i to da problem koji se pojavio je pitanje/slučaj za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove. Pacijenti se stalno javljaju ljekarima a Zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva BPK se nisu oglasili o naglom porastu broja zaraženih.

I.R.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti