Kompanija RCB Nanotehnologija pokreće proizvodnju crnog perliranog karbona u Vogošći

13.08.2022. 09:02 / Izvor: Akta.ba
Nanotehnologija

Novoosnovana kompanija RCB Nanotehnologija d.o.o Sarajevo nosilac je nove tehnologije za preradu čvrstog, suhog granulata karbona od kojeg se preradom dobija crni perlirani karbon.

Novoosnovana kompanija RCB Nanotehnologija d.o.o Sarajevo nosilac je nove tehnologije za preradu čvrstog, suhog granulata karbona od kojeg se preradom dobija crni perlirani karbon, kao i proizvodi bazirani na spojevima silicijuma i cinka namijenjeni za upotrebu u građevinarstvu i industriji.

Tim povodom objavljena je Studija uticaja na okoliš njihovog budućeg pogona za proizvodnju upravo crnog perliranog karbona i proizvoda baziranih na spojevima silicijuma i cinka namijenjenih za upotrebu u građevinarstvu i industriji.

Kompanija RCB Nanotehnolgija iz Vogošće, svoj pogon otvorila bi u Slobodnoj zoni  u Vogošći

Predmetna lokacija zauzima sljedeće katastarske čestice/parcele: 2751/7, 2751/8, 2751/9, 2751/12, 2751/13, 2751/14, 2751/15, 2751/16 i 2751/17 K.O.Vogošća. Postojeći objekti i parcele se nalaze u sklopu Slobodne zone Vogošća i u vlasništvu su Volkswagena d.o.o. Sarajevo.

Na ovim parcelama već postoje objekti, od kojih su tri odabrana u skladu sa svojim gabaritima, kao tri ključna objekta za razvoj nove tehnologije, proizvodnju i sjedište sestrinske kompanije RCB Nanotehnologija d.o.o. Vogošća

REKONSTRUKCIJA POSTOJEIH OBJEKATA

Investitor planira izvršiti rekonstukciju objekata koji ostaju u postojećim tlocrtnim gabaritima. Površina koju zauzimaju već postojeći objekti, koji su i predmet rekonstrukcije, kao I geografsko područje na koje bi projekat mogao utjecati iznosi cca. 28.846 m2.

Predmetni lokalitet nalazi se u obuhvatu prostorne cjeline Regulacionog plana "Industrijski kompleks Unis" Vogošća. U sklopu Slobodne zone Vogošća koja zauzima površinu od 10,4 ha (TAS-Volkswagen) na lokaciji starog Industrijskog kompleksa UNIS Pretis, a u sklopu istoimenog regulacionog plana koji obuhvaća 144 ha, nalazi se predmetna lokacija, koja je prema izjavi investitora odabrana kao najpovoljnija lokacija za osnivanje Proizvodnje i sjedište Tehnološkog razvojnog centra za proizvodnju i razvoj tehnologije proizvodnje karbonskih i drugih proizvoda baziranih na silicijevom i cink oksidu.

Prema Izjavi investitora proces ishodovanja potrebne dokumentacije za rekonstrukciju objekata još uvijek je u toku, i odvija se u fazama. Trenutne ishodovane dozvole za objekte su sljedeće:

Proizvodni pogon (Hala XVI) - Br: 05-19-1197/21, Tehnološki razvojni centar (Hala VI) - 05-19-1196/21 i Upravna zgrada - Br.: 05-19-1196/21.

Rekonstrukcija proizvodnih objekata se planira započeti u ovoj godini, a dovršiti do kraja 2023. Istovremeno sa rekonstrukcijom objekata planirana je instalacija prve proizvodne linije koja je gotovo u cjelosti projektovana i proizvedena u SR Njemačkoj i EU i sa time u vezi zadovoljava visoke tehnološke i okolišne standarde kao i standarde na radu.

RCB Nanotehnologije ima dozvole za rad na lokaciji i gdje već više od godinu dana inžinjering tim i uprava radi. Inžinjering tim zajedno sa međunarodnim stručnjacima radi, projektuje i razvija projekte i za druge lokacije RCB Nanotehnologje u EU i svijetu.

Instalacija tehnološke opreme je planirana u dva koraka u periodu od dvije godine. Prva faza je uspostavljanje razvojnog centra sa planiranim proizvodnim kapacitetom od 2.500 t/a (osnovni proizvodni modul) sa ciljem da se uspostavi proizvodnja do kraja 2022. godine. Do kraja 2023. ukupni proizvodni kapacitet očekuje se da će biti 30-40.000 t/a.

Lokacija za proizvodnju je pomno odabrana, te se nalazi u okruženju koje je tradicionalno industrijski orijentirano, i u kojem već unazad nekoliko desetljeća datiraju mnogobrojni industrijski pogoni. Lokacija na kojoj se planira proizvodnja se u industrijskom smislu ne mijenja jer je već korištena za proizvodne procese koji su bili znatno intenzivniji i sa manje osjetljivosti i odgovornosti prema okruženju i okolišu.

NOVE TEHNOLOGIJE PRERADE

Tehnologija ove vrste prerade karbona je nova i iziskuje konstantna usavršavanja kojima bi se dostigao do sada najviši nivo čistoče prerađene sirovine konglomeriranog crnog karbona, od 96%. U skladu sa tim, potrebno je obezbijediti adekvatne resurse i prostor za razvoj i napredak projekta.

Prva generacija tehnologije za proizvodnju koja će biti instalirana na predmetnoj lokaciji ima dva ključna procesa. Jedan proizvodni proces odnosi se na karbon, dok će se drugi proizvodni proces odnositi na proizvodnju drugih nekarbonskih proizvoda. Ta dva procesa su nedjeljivi i čine jedinstveni proizvodni proces kontinuiranog zatvorenog tipa.

U razvojnom centru koji će biti opremljen i laboratorijem sa najsavremenijim uređajima i analizatorima, visokoobrazovani kadrovi zajedno sa iskusnim menadžmentom će unaprjeđivati i razvijati nove tehnologije, opremu i primjenjene proizvode. Laboratorija ima i funkciju kontrole kvalitete i certificiranje za sve proizvode koji će se proizvoditi.

Većinski proizvod koji će se proizvoditi na lokaciji je crni perlirani karbon (granule 1,8-2,3 mm) dok će proizvodi namjenjen za upotrebu u građevinarstvu i industriji biti količinski manjinski.

Finalni proizvod je predviđen za korištenje u auto-industriji, proizvodnji gume i plastike, proizvodnji baterija i elektronskih komponenti, informatičke opreme, boja i lakova i drugog. Generalno, krajnji proizvodi imaju širok spektar primjene.

Svi proizvodi dobivaju se preradom sirovine konglomeriranog crnog karbona koji obično dolazi u pakovanjima od 500 kg u zatvorenoj abalaži pogodnoj za tansport.

Sirovina dolazi kao kruta tvar/čestica koja se termičkim, nano, hidrauličkim i mehaničkim procesima pretvara u ciljane proizvode koji izlaze u obliku granula/perli, praha, gela ili tečnosti.

I.R.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije