Pravilnik o sadržaju izvještaja o poslovanju slobodne zone

01.10.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o sadržaju izvještaja o poslovanju slobodne zone

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i oblik Izvještaja o poslovanju slobodne zone.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 87, 01.10.2021.

 

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o slobodnim zonama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/21) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar privrede i preduzetništva d o n o s i

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i oblik Izvještaja o poslovanju slobodne zone.

 

Član 2.

Izvještaj o poslovanju slobodne zone (u daljem tekstu: Izvještaj) sadrži sljedeće grupe podataka:

1) podatke o osnivaču i privrednom društvu za upravljanje slobodnom zonom,

2) podatke o slobodnoj zoni,

3) podatke o rezultatima poslovanja u slobodnoj zoni,

4) podatke o poslovanju privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom,

5) izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci tačni,

6) potpis i pečat odgovornog lica privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom i osnivača slobodne zone.

 

Član 3.

(1) Osnivač slobodne zone dužan je da putem privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom, najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostavi Izvještaj Ministarstvu privrede i preduzetništva.

 

(2) Izvještaj se dostavlja na obrascu Izvještaja o poslovanju slobodne zone, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 4.

Ministarstvo privrede i preduzetništva, po službenoj dužnosti, kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge provjerava finansijske podatke korisnika slobodne zone i privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom, koji su navedeni u Izvještaju.

 

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 18.06-052-6539/21

21. septembra 2021. godine 

Banjaluka 

 

Ministar, 

Vjekoslav Petričević, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.