Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci

19.10.2022. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
štetne supstance

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 102, 19.10.2022.

 

Na osnovu člana 6. tačka b) Zakona o tehničkim propisima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 98/13) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), ministar privrede i preduzetništva d o n o s i

 

PRAVILNIK O

IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENjU UPOTREBE ODREĐENIH ŠTETNIH SUPSTANCI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONSKOJ OPREMI

 

Član 1.

U Pravilniku o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/15 i 40/16) u članu 4. u tački 7) poslije riječi: “energije” dodaju se riječi: “ili sa vučnim pogonom sa spoljnim izvorom napajanja”.

U tački 9) riječ: “i” na kraju tačke zamjenjuje se zapetom.

U tački 10) poslije riječi: “subjekata” dodaju se zapeta i nova tačka 11), koja glasi: “11) orgulje”.

Član 2.

Dosadašnji prilozi 1, 2, 3. i 4. zamjenjuju se novim prilozima 1, 2, 3. i 4, koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 18.03-020-2440/22

7. septembra 2022. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Vjekoslav Petričević, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
izmjena_pravilnika.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.