Zaštita na radu kroz legislativu i praksu

17.11.2019. 09:59 / Izvor: Akta.ba
Zaštita na radu kroz legislativu i praksu

Uz navedene zakone, oblast zaštite na radu uređena je i nizom podzakonskih akata, koji proizlaze iz navedenih zakona.

ZAŠTITA NA RADU KROZ LEGISLATIVU I PRAKSU

Datum:  28.11.2019.

Sarajevo

Organizator: Business-Educa d.o.o.Centar za edukaciju I poslovno savjetovanje

mob.: +38761311881

e-mail: business.educa@gmail.com

Rok za prijavu seminara je 22.11.2019.

 

Kotizacija za seminar je 150,00KM+PDV. Za najmanje tri učesnika iz iste organizacije odobrava se popust na kotizaciju od 10%.

 

Zaštita na radu je dio radnog procesa i osnovni uslovproduktivnosti rada. To je skup aktivnosti i mjera ( tehničkih, pravnih, organizacionih, ekonomskih, zdravstvenih i drugih) u kojima se osiguravaju uslovi rada bez opasnosti za život i zdravlje.

Zaštita na radu se provodi radi očuvanja nesmetanog duševnog i tjelesnog razvoja zaposlenih. Uslovi za siguran rad ostvareni su u slučaju kada sredstva rada, čovjek i radna okolina ispunjavaju zahtjeve koji su u skladu sa pravilima zaštite na radu te oni kao takvi trajno osiguravaju pravilno funkcionisanje procesa rada.

Oblast zaštite na radu u Bosni i Hercegovini uređena je: Zakonom o zaštiti na radu Brčko Distrikta BiH,RS I FBiH.

Uz navedene zakone, oblast zaštite na radu uređena je i nizom podzakonskih akata, koji proizlaze iz navedenih zakona.

 

KORACI USPOSTAVE ZAŠTITE NA RADU

Opredjeljenje Uprave,vodstva da uvedu i organizuju sistem zaštite na radu.

Iznošenje činjenica i podataka o stanju u organizacijikada je u pitanju zaštita na radu ( dosadašnja iskustva i nedostaci).

Inicijalni pregled– prepoznati problem ( po potrebi a u skladu sa zakonom angažovati stručno lice u oblasti zaštite na radu).

Urediti sistem osposobljavanja odgovornog lica iz zaštite na radu, kao i svihzaposlenih.

Napraviti interne akte u samoj organizaciji, pri čemu treba početi od propusta u projektovanju, dosadašnjoj praksi, te uskladiti te akte sa zakonskom procedurom.

Usklađivanje općih i pojedinačnih ciljeva (ciljevi mogu bitismanjenjebolovanja, broja povreda, bolja produktivnost, osposobljavanjezaposlenih, priprema dokumentacije za inspekcijski nadzor).

Izrada programa za ostvarenje ciljeva. (Programi mjera zaštite na radu donose se za određeni vremenski period. Ako takvi programi zahtijevaju investicije, navesti odgovorne i rokove kao i troškoveto mogu biti na primjer ljekarski pregledi, izrada stručnih nalaza za sredstva rada i opremu, nabavka lične zaštitne opreme, posebne obuke za rad za radna mjesta sa povećanim rizikom).

Izrada i implementacija Politike, priručnika , općih i radnih procedura za siguran rad (to mogu biti na primjer opasnosti pri rukovanju opasnim materijama, rad na računalu, pada sa visine, vibracije, neprilagođena rasveta, mikroklima, razne vrste štetnih i razne biološke opasnosti, rad u uvjetima učestalog stresa ili trajne psihičke napetosti, te mnoge druge opasnosti u zavisnosti od djelatnosti organizacije ).

Provjera Sistema, korigovati aktivnosti !

 

SEMINAR JE NAMJENJEN

Seminar je namjenjen,vodstvu ( direktorima ili licima koji se bave zaštitom na radu kod poslodavca), stručnjacima zaštite na radu, menadžerima sigurnosti koji u svojoj oblasti rada obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca, kao i drugim zaposlenicima koji se bave poslovima zaštite na radu kod poslodavca, predstavnicima radnika kod poslodavaca, sindikatima, javnim institucijama, nevladinim organizacija i drugim institucijama koji upravljaju ljudskim resursima i imaju interes da na vrijeme uvedu sistem zaštite na radu i da se pravovremeno informišu o ovoj oblasti i novinama koje su predviđene novom legislativom.

 

SADRŽAJ SEMINARA :

Obaveze za poslodavce iz zaštite na radu i kako početi!

-Legislativa u oblasti zaštite na radu(Izvori prava zaštite na radu,Ustav,zakoni,opšti akti i standardi)

-Obavezna procjena rizika za svako radno mjesto – poseban akt

-Utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom

-Donošenje pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu

-Zapošljavanje stručnog/stručnih saradnika u slučaju postojanja poslova sa povećanim rizikom

-Savjetovanje sa radnicima o svim bitnim pitanjima

-Osposobljavanje radnika za siguran rad sticanjem teoretskog i praktičnog znanja

-Obavještavanje radnika i sindikata o rizicima, te preduzetim mjerama – najmanje dva puta godišnje

-Osiguravanje periodičnih ljekarskih pregleda radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom – prije stupanja na rad i periodično

-Obavezne periodične provjere osposobljenosti radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom

-Osiguravanje periodičnih pregleda i ispitivanje fizičkih, hemijskih, bioloških i drugih štetnosti u radnoj okolini

-Provođenje mjera zaštite od požara i osiguravanje prve pomoći

-Obavezno posebno osiguravanje od rizika, nesreće ili povrede na radu, odnosno profesionalnog oboljenja svih radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom

-Davanje odgovarajućih pismenih uputstava radnicima ili njihovim predstavnicima

 

METODE RADA:

Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina,radionice,simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

 

Predavači: Prof.dr.Jagoda Nedić

Jasmina Omerović, dipl.ing. zaštite na radu i životne okoline

„ZNANJEM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA I RAZVOJA“

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave