Predavač dr.sc Mirna Pajević Rožajac

Interaktivni seminar na temu "Analiza finansijskih izvještaja"

04.04.2023. 10:37 / Izvor: Akta.ba
Finansijski izvještaji

Po završetku seminara, polaznici bi trebali dobiti jasnija saznanja.

Finansijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka, te ih je stoga potrebno znati analizirati i interpretirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji, te gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije. Finansijski izvještaji determinišu odnosne prema kreditorima, dobavljačima, klijentima i dioničarima kompanije, te stoga o kvaliteti informacija iz finansijskih izvještaja ovisi cijena dionice, dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obaveze. Ključno je vidjeti u kojim segmentima finansijskih izvještaja se mogu izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.

Seminar se u cijelosti bazira na konkretnim primjerima iz prakse, uz popratne interpretacije s aspekta finansijske analize i planiranja, na praktičan način koji ponekad nije sastavni dio standardne akademske literature.

Seminar je osmišljen kao interaktivan i dizajniran na način da svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješenje kroz proaktivnu diskusiju. Tematika seminara je kombinacija teorije i prakse kroz primjere. Predavač koristi raznovrsnu i savremenu metodologiju rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, studija slučaja, demonstracija i slično. Razmjenom iskustava na seminaru proširiti će se vidokrug svih učesnika i širina izražavanja mišljenja po predmetnoj tematici.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi dr.sc Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor.

Po završetku seminara, polaznici bi trebali dobiti jasnija saznanja, odnosno biti u stanju:

 • Interpretirati glavne stavke računa dobiti i gubitka u bilansu;
 • Izračunati i objasniti operativni, finansijski, investicioni i slobodni novčani tok kompanije;
 • Izračunati i interpretirati finansijske omjere likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti;
 • Izračunati i interpretirati različite oblike dekomponovanja finansijskih pokazatelja (dekomponovanja različitih vrsta prinosa, bruto dobiti itd.) i utjecaja pojedinih elemenata na predmetni finansijski pokazatelj;
 • Razumjeti utjecaj fiksnih operativnih troškova na operativni rizik i način na koji se on mjeri (koncept operativne poluge);
 • Razumjeti uticaj fiksnih troškova finansiranja na finansijski i ukupni rizik, te način na koji se on mjeri (koncept finansijske poluge);
 • Razumjeti koncept dodane ekonomske vrijednosti (eng. EVA);
 • Uporediti i na ispravan način interpretirati razlike među indikatorima između kompanija u istoj industriji;
 • Shvatiti ‘veliku sliku’ i način kako iz mnoštva detalja i indikatora se mogu izvući ključni zaključci potrebni za prezentaciju menadžmentu i investitorima;
 • Upoznati se sa najčešćim pogreškama u finansijskim izvještajima.

Cilj seminara:

Interaktivni seminar Analiza finansijskih izvještaja je edukativni program s naglaskom na praktičnu analizu i razumijevanje finansijskih izvještaja, fokusiran na pravilnu interpretaciju finansijskih indikatora i pokazatelja poslovanja, počevši od analize trendova u bilansu uspjeha – izvještaju o ukupnom rezultatu za period, strukturi i kretanju različitih vrsta novčanih tokova, praćenju omjera i indikatora aktivnosti, likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, operativne i finansijske poluge, dodane ekonomske vrijednosti itd.

Seminar je namijenjen:

Članovima uprave, višem i srednjem menadžmentu većih kompanija; Direktorima malih i srednjih preduzeća; Voditeljima i radnicima u odjelu finansija, računovodstva i kontrolinga; Zaposlenima u finansijskim institucijama koji su u dodiru s korporativnim sektorom i kojima je potrebno razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou; Zaposlenima u javnoj upravi, ministarstvima i ostalim javnim službama kojima je potrebno razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Analiza i prezentacija finansijskih izvještaja, te njihovih ključnih dijelova (kako čitati bilanse i finansijske pokazatelje);
  Upoznavanje sa naprednom finansijskom analizom izvještaja;
  Bilans uspjeha (metode sastavljanja bilansa uspjeha, razlika između metoda ukupnih troškova i prodatih učinaka, analiza strukture i rasporeda ukupnih, poslovnih i finansijskih prihoda, rashoda i finansijskog rezultata);
 • 11.30 – 12.30
  Bilans stanja (analiza aktive, stalne i obrtne imovine, analiza pasive, struktura sopstvenog i pozajmljenog kapitala – horizontalna i vertikalna analiza);
  Izvještaj o novčanim tokovima (razlike između poslovnih, ulagačkih/investicionih i finansijskih tokova);
  Promjene na kapitalu (osnivački kapital, rezerve i dobit/gubitak);
 • 13.30. – 14.30
  Bilješke uz finansijske izvještaje (analiza dodatnih podataka poslovanja subjekta);
  Racio analiza, KPI – ključni finansijski pokazatelji (razumijevanje i tumačenje);
  Kako finansijske pokazatelje pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju;
 • 14.45 – 15.45
  Analiza finansijskog položaja kompanije (racio likvidnosti, koeficijenti finansijske moći i racio solventnosti, aktivnost i profitabilnost, sistematizovanje i tumačenje na konkretnim primjerima);
  Važnost i uloga obrtnog kapitala;
  Kako ustanoviti koji su dijelovi finansijskih pokazatelja ključni za stvaranje realne slike o kompaniji, te o procjeni vrijednosti kompanije;
  Najčešće pogreške u finansijskim izvještajima.
 • 15.45 – 16.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavač

dr.sc. Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor

Rođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta. Nosilac je mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i poslovnog konsaltinga, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva i nastavlja se razvijati u dijelu projekt menadžmenta i graditi karijaru većinom kao finansijski konsultant.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara i treninga, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i upravljanja imovinom i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Analiza finansijski izvještaja iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 21. aprila iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Materijal za pisanje
 • Potvrdu o učešću na seminaru
 • Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave