Uredska poslovna komunikacija - ključ uspješnog poslovanja

22.02.2018. 09:17 / Izvor: Akta.ba
Uredska poslovna komunikacija - ključ uspješnog poslovanja

Pisana komunikacija je neizostavan dio aktivnosti na poslu. Vještina pisane komunikacije omogućava da se sa lakoćom iznose sopstvene ideje.

UREDSKA POSLOVNA KOMUNIKACIJA - KLJUČ USPJEŠNOG POSLOVANJA

Datum: 08.03.2018.(SARAJEVO) i 15.03.2018(BANJA LUKA)

Mjesto:SARAJEVO i BANJA LUKA

Organizator: Business-Educa d.o.o.Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje

Kontakt  osoba: Nadira Duraković

mob.: +38761311881

e-mail: business.educa@gmail.com

Rok za  prijavu je 05.03.2018 za Sarajevo a 09.03. za Banja Luku. Broj polaznika ograničen.

Poslovne komunikacije u kojima su sredstvo  prenošenja poruke napisane riječima naziva se poslovna komunikacija. Pisana poslovna komunikacija se razlikuje od usmene jer ostavlja pisani trag u poslovnim aktivnostima .

Pisana komunikacija je neizostavan dio aktivnosti na poslu. Vještina pisane komunikacije omogućava da se sa lakoćom iznose sopstvene ideje.

ŠTA DOBIJATE  OVIM SEMINAROM

- Unapređenje vještine komunicaranja

- Interna i eksterna komunikacija

- Razvijati umjeće pisane komunikacije

- Naučiti kako da efikasno upravljate vremenom

- Usavršiti vještinu poslovne komunikacije kroz radne obrasce pisanih dokumenata koji se pominju kroz ovaj seminar ZBIRKA obrazaca i praktičnih primjera prakse

SEMINAR JE NAMJENJEN

Administraciji (tajnice, sekretari, asistenti/ce) javnim institucijama, preduzećima, svim državnim službenicima, rukovodiocima pisarnica i prijemnih službi koji posluju u okviru javnih ovlašenja, menadžerima koji u okviru poslovanja imaju prijemnu kancelariju i ostalima koje interesira ova tematika,

SADRŽAJ SEMINARA :

I Uvod : 1) POJAM KOMUNIKACIJE

              -definicija

              -ključni elementi pisane komunikacije

2) POSLOVNE KOMUNIKACIJE

             -definicija

             - realizacija poslovne komunikacije

                (unutar privrednog društva (organa )izvan društva organa )

            - podjela poslovne komunikacije (pisana ,govorna ).

II   PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA

1)   -pojam i definicija

2)  -vrste poslovne komunikacije

         a) poslovne komunikacije na papiru

         b) elektronske poslovne komunikacije

        c) kombinovane poslovne komunikacije

3) Cilj (zadaci ) poslovne komunikacije

4) Vrste pisane poslovne komunikacije

- poslovno pismo

- memorandum

- E-mail

- Web

- chat

-telefaks

5) PISANA KOMUNIKACIJA U ODNOSU NA UREDSKO  (kancelarijsko poslovanje

- potvrda o prijemu podneska, zabilješka, francuska forma službenog akta, oblik forme službeng akta, šema pisanog rješenja – poziv za sastanak, zapisnik, E mail, faks, prigovor, žalba, zabilješka o telefonskoj poruci

6) PISANA KOMUNIKACIJA U ODNOSU  NA JAVNE NABAVKE :

  a)   Akte koje donosi ugovorni organ

- javno nadmetanje –tender,javni konkurs,potvrda odluka o obustavi postupka javne nabavke ,odluka o prekodu postupka javne nabavke ,

- odluka o izboru okončanog postupka javne nabavke i izbor najboljeg ponuđača, ugovor o javnoj nabavci robe, ugovor o pružanju usluge, ugovor o javnoj nabavci robe, okvirni sporazum o nabavkama, izvještaj o postupku nabavke

b) Akti i pisma dobavljača

- prijava za učešće, garancija za ozbiljnost ponude,garancija za dobro izvršenje posla, zahtjev za poboljšanje tenderske dokumentacije, prigovor na provedeni postupak nabavke, žalba zbog nerazmatranja i neodlučivanja po prigovoru, žalba na odluku ugovornog organa o izboru najpovoljnijeg ponuđača

C) akti komisije za javne nabavke

- Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku nabavke

3) RADNO PRAVNI ODNOSI

- Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ugovor o radu na određeno vrijeme, ugovor oprobnom radu, ugovor o pripravničkom radu, ugovor o obavljanju volonterskog rada, ugovor o obavljanju poslova van prostorija poslovnice, ugovor o obavljanju povremenih i privremenih poslova

POSLOVANJE

Plan poslovanja

Izvještaj o radu

III   PRDNOSTI I MANE PISANE KOMUNIKACIJE

      -osnovna pravila pisane komunikacije

      -prijedlozi za poboljšanje pisane dokumentacije .

METODE RADA

 Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanje novih znanja i vještina. U radionicama, simulacijama i igranjem uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivan rad, i praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave