Javne nabavke u vrijeme pandemije nose najviše rizika za pojavu korupcije

09.12.2020. 14:12 / Izvor: Akta.ba
Javne nabavke u vrijeme pandemije nose najviše rizika za pojavu korupcije

Analizu dostavljene dokumentacije za 33 postupka provedenih javnih nabavki u Institucijama u periodu proglašenja globalne pandemije uzrokovane širenjem koronavirusa (COVID 19).

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo objavio je Analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru KS u kojoj je poseban segment posvećen Analizi javnih nabavki.

Shodno svojim nadležnostima, Ured je u 2020. godini vršio prikupljanje podataka po provedenim postupcima javnih nabavki Institucija, te izvršio analizu dostavljene dokumentacije za 33 postupka provedenih javnih nabavki u Institucijama u periodu proglašenja globalne pandemije uzrokovane širenjem koronavirusa (COVID 19), kao i u periodu prije pandemije za 26 postupaka.

Analiza provedenih postupaka javnih nabavki za vrijeme pandemije koronavirusa

U okolnostima proglašenja stanja prirodne i druge nesreće, zbog opasnosti širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 11/20), Ured je poduzeo mjere na identifikaciji koruptivnih rizika koje ovo stanje nosi sa sobom, u različitim oblastima. O potencijalnim rizicima koje takvo stanje donosi, kao i o preventivnim aktivnostima Ureda povodom takvih okolnosti, Ured je u više navrata informisao Skupštinu i Vladu Kantona Sarajevo.

Javne nabavke su detektovane kao aktivnost koja u ovakvom "vanrednom stanju" nosi najviše rizika za pojavu korupcije, što potvrđuju i saopštenja Agencije za javne nabavke Bosne i  Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Hercegovine kojima se skreće pažnja ugovornim organima na postupanje u situacijama krajnje hitnosti, kao i u slučajevima izuzetne nužde (spašavanje ljudskih života, zdravlja i sl.). 

Ono što je Ured identifikovao kao najveći koruptivni rizik kad se radi o postupcima javnih nabavki koje se provode u vrijeme stanja prirodne i druge nesreće u Kantonu Sarajevo su moguće zloupotrebe izdatog saopštenja Agencije za javne nabavke BiH od strane ugovornih organa. 

"Naime, koristeći novonastalu situaciju, ugovorni organi mogu primjenjivati pregovaračke postupke bez objave obavještenja o nabavci u slučajevima krajnje hitnosti, te izuzeća od primjene ZJN zbog posebnih mjera sigurnosti, za nabavke koje se nikako ne mogu dovesti u direktnu vezu s mjerama neophodnim za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa", navodi se u analizi.

U prilog tome govori i podatak da je u periodu mart – septembar 2020. godine Ured zaprimio 12 prijava iz oblasti zloupotreba u javnim nabavkama, dok je u istom periodu prethodne godine broj zaprimljenih prijava iz ove oblasti bio upola manji.

 

Ured je izvršio analizu po vrsti postupaka koje su institucije primjenjivale kod provođenja javnih nabavki u periodu od 01.03.2020. godine, odnosno od 17.03.2020. godine. Kao posebno osjetljivi postupci javnih nabavki u okolnostima stanja prirodne i druge nesreće izdvojeni su pregovarački postupak bez objave obavještenja i postupci izuzeti od primjene ZJN

Pregovarački postupak bez objave obavještenja

Ured je na osnovu metode slučajnog odabira izdvojio sedam postupaka, te 21.05.2020. godine, dopisom broj: 20-45-33-39 do 45/20 od 19.05.2020. godine, zatražio od institucija dostavljanje dokumentacije o javnim nabavkama provedenim ovom vrstom postupka. Institucije su dostavile dokumentaciju po ovom zahtjevu, koju je Ured analizirao, te poslao informaciju o svojim konstatacijama Agenciji za javne nabavke BiH, kao instituciji nadležnoj za praćenje primjene ZJN.

U nastavku teksta slijedi kraći pregled analiziranih postupaka sa konstatacijama Ureda:

• JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“

1. Humani albumin – 200 komada. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 11.772 KM, bez PDV-a, odnosno 13.773,24 KM, sa PDV-om.

2. Maske za lice KN95 – 1.000 komada i zaštitne naočale, potpuno zatvorene, bez maglenja – 400 komada. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 8.602,80 KM, bez PDV-a, odnosno 10.065,28 KM, sa PDV-om.

Iz dostavljene dokumentacije može se konstatovati, za oba postupka ovog ugovornog organa, da je predmetna roba već isporučena i fakturisana i prije objave tenderske dokumentacije, te se postavlja pitanje opravdanosti provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, u oba slučaja. Ured je upozorio ovu instituciju da ubuduće ne primjenjuje ovakvu praksu u svojim nabavkama, što je primljeno na znanje i odgovoreno da to više neće biti slučaj.

• JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Zaštitni kombinezoni nepropusnog materijala, čiji je iznos potpisanog ugovora sa PDV-om 35.100,00 KM.

Dostavljena dokumentacija nije kompletna, jer nije dostavljen dokaz o isporuci ili primopredaji robe.

• Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Uprava policije

Nabavka rukavica za jednokratnu upotrebu, za koju je iznos potpisanog ugovora sa PDV-om 15.040,00 KM.

Dostavljena dokumentacija sadrži dokaze o provođenju procedure javne nabavke po navedenom postupku.

• JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 

Nabavka usluga pranja i peglanja veša, za koju je iznos potpisanog ugovora (bez PDV-a) 29.994,00 KM.

Dostavljena dokumentacija nije kompletna. Također, ova nabavka nije objavljena u Bazi podataka o javnim nabavkama na internet stranici Vlade Kantona Sarajevo

• Veterinarski fakultet UNSA

Nabavka dijagnostikuma i prajmera za detekciju koronavirusa - covid 19, za koju je iznos potpisanog ugovora 13.768,56 KM, sa PDV-om.

Nisu konstatovane primjedbe na dostavljenu dokumentaciju.

• Kantonalna uprava civilne zaštite

Sredstvo za dezinfekciju i ostala zaštita, nabavka za koju je iznos potpisanog ugovora 311.186,07 KM, sa PDV-om.

Dostavljena dokumentacija nije kompletna, ne sadrži dokaz o isporuci ili primopredaji robe koja je predmet ove javne nabavke.

Od sedam analiziranih postupaka javnih nabavki, provedenih kao pregovarački postupak bez objave obavještenja, za dva postupka je utvrđeno da je predmetna roba već isporučena i prije objave tenderske dokumentacije, za tri postupka nisu mogli biti potvrđeni uslovi za provođenje ove vrste postupka javne nabavke, jer nije dostavljena kompletna dokumentacija, od kojih jedan nije objavljen u Bazi podataka o javnim nabavkama na internet stranici Vlade Kantona Sarajevo (jn.ks.gov.ba).

Izuzeće od primjene ZJN

Dana 21.05.2020. godine, dopisima br. 20-45-33-39 do 45/20 od 19.05.2020. godine, Ured je zatražio od institucija dostavljanje dokumentacije o provedenim javnim nabavkama izuzetim od primjene ZJN, za devet nabavki izdvojenih metodom slučajnog uzorka. Institucije su dostavile dokumentaciju po ovom zahtjevu, koju je Ured analizirao, a u nastavku teksta slijedi kraći pregled analiziranih postupaka sa konstatacijama Ureda:

• JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Zaštitna oprema, nabavka za koju je iznos potpisanog ugovora 6.117,26 KM, sa PDV-om.

Nisu konstatovane primjedbe na dostavljenu dokumentaciju, ali je utvrđeno da ova nabavka nije evidentirana u Bazi podataka o javnim nabavkama na internet stranici Vlade Kantona Sarajevo (jn.ks.gov.ba)

• Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Uprava policije

1. Nabavka zaštitnih maski KN 95 (FFP2), za koju je iznos potpisanog ugovora 22.464,00 KM, sa PDV-om.

2. Nabavka zaštitnih vizira, za koju je iznos potpisanog ugovora 12.285,00 KM, sa PDV-om.

Nisu konstatovane primjedbe na dostavljenu dokumentaciju u oba slučaja.

• Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo

1. Zaštitne maske, nabavka za koju je iznos potpisanog ugovora 28.080,00 KM, sa PDV-om.

Dostavljena dokumentacija nije kompletna, jer iz iste nije vidljivo da li je i kada predmetna roba isporučena. U dostavljenom ugovoru naveden je rok isporuke predmetne robe od sedam radnih dana

2. Sredstva za dezinfekciju i ostala zaštita, nabavka za koju je iznos potpisanog ugovora 10.834,20 KM, sa PDV-om.

Dostavljena dokumentacija nije kompletna, jer iz iste nije vidljivo da li je i kada predmetna roba isporučena. Također, prema dostavljenom ugovoru, rok isporuke predmetne robe je sukcesivna isporuka prema mogućnostima prodavca bez vremenskog ograničenja.

3. Vreće za preminule, nabavka za koju je iznos potpisanog ugovora 9.313,20 KM, sa PDV-om.

Dostavljena dokumentacija nije kompletna, jer iz iste nije vidljivo da li je i kada predmetna roba isporučena. U dostavljenom ugovoru naveden je rok isporuke predmetne robe od pet dana.

• KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo

Zaštitna oprema (maske, odjela, rukavice viziri), za koju je iznos potpisanog ugovora 18.398,72 KM, sa PDV-om.

Dostavljena dokumentacija nije kompletna, jer iz iste nije vidljivo kada je roba koja je predmet nabavke isporučena, niti je u dokumentaciji, kao ni u samom ugovoru, preciziran rok isporuke predmetne robe. Također, ova nabavka nije evidentirana u Bazi podataka o javnim nabavkama na internet stranici Vlade Kantona Sarajevo

• JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 

1. Nabavka hirurških maski – 41.250 komada, za koju je iznos potpisanog ugovora 38.610,00 KM, sa PDV-om.

Dostavljena dokumentacija nije kompletna, jer nije dostavljen dokaz da je predmetna roba isporučena. Rok isporuke predmeta ugovora je najduže u roku od pet dana od dana potpisa ugovora. Ova nabavka nije evidentirana u Bazi podataka o javnim nabavkama na internet stranici Vlade Kantona Sarajevo (jn.ks.gov.ba)

2. Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala, za koju je iznos potpisanog ugovora sa PDV-om 73.257,21 KM.

Dostavljena dokumentacija nije kompletna, jer u istoj nema dokaza da je predmetna roba isporučena, dok je iz ugovora vidljivo da je rok isporuke predmeta ugovora najduže u roku do pet (5) dana od dana ispostavljanja narudžbenice. Također, niti ova nabavka nije evidentirana u Bazi podataka o javnim nabavkama na internet stranici Vlade Kantona Sarajevo (jn.ks.gov.ba)

Od devet analiziranih postupaka javnih nabavki provedenih po izuzeću od primjene ZJN, za šest postupaka nije mogla biti potvrđena hitnost provođenja jer nije dostavljena kompletna dokumentacija, dok je za četiri postupka utvrđeno da nisu objavljena u Bazi podataka o javnim nabavkama na internet stranici Vlade Kantona Sarajevo.

 

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Analize