Privatizacija mora biti poništena

Novi ekskluzivni dokazi: Kako su Al Shiddi i Bekto Preciza oprali novac preko Magrosa

23.10.2023. 10:13 / Izvor: Akta.ba
scc
OTVORI GALERIJU

Privatizacija državnog kapitala Magros Veletrgovina d.d. (Sarajevo City Center) mora biti poništena, navode dioničari Magrosa.

Privatizacija državnog kapitala Magros Veletrgovina d.d. (Sarajevo City Center) mora biti poništena, a predsjednik Nadzornog odbora Sulaiman Al Shidid i ostali članovi Nadzornog odbora i Uprave Magros Veletrgovina d.d. kao i savjetnica od najvećeg povjerenja Sulaimana Al Shiddija Nudžeima Skenderović i drugi saučesnici moraju biti sudski procesuirani zbog osnova sumnje za organizovani kriminal i počinjenje krivičnih djela "Zloupotreba u procesu privatizacije", "Pranja novca", "Sklapanje štetnog ugovora" i drugih povezanih i srodnih krivičnih djela krivičnog zakona FBiH i krivičnog zakona BiH, navodi se u novom saopćenju Grupe ex-manjinskih dioničara Magros Veletrgovina.

Javnost je nedavno imala priliku da se uz priložene materijalne dokaze upozna sa nezakonitim aktivnostima Predsjednika Nadzornog odbora Sulaimana Al Shiddija i generalnog direktora Murada Abeda firme Magros Veletrgovine d.d. vezanim za nezakonito izvlačenje 72 miliona KM iz Magros Veletrgovina d.d. u druge firme u vlasništvu Sulaimana Al Shiddija i njegove familije, za pranje novca u visini od 797.000,75 KM uplatom navedenog iznosa za konsultantske usluge firmi Itimat Danişmanlik Hizmetleri Inşaat iz Istanbula koje nikada nisu izvršene, za nezakonite poslovne aktivnosti vezane uz hotelsko-turistički segment poslovanja Swissotel Sarajevo, Novotel Sarajevo Bristol, Poljine Hills Resort, turističke agencije Shiddi Tourism iz Saudijske Arabije čija ukupna vrijednost prelazi 10 miliona konvertibilnh maraka kao i za nezakonite poslovne aktivnosti avio kompaniju Fly Bosnia, čija vrijednost je veća od 16 miliona konvertibilnih maraka. 

 

al shiddi

 

 Murad Abed donedavno direktor Magros Veletrgovina d.d. (SCC), direktor Grand Hotel Bristol d.o.o. (Novotel Sarajevo Bristol) 

Tarik Bilalbegović bivši član i predsjednik odbora za reviziju Magros Veletrgovina d.d., bivši izvršni direktor FlyBosnia i bivši savjetnik Predsjednika Nadzornog Odbora Magros Veletrgovina d.d. Sulaimana Al Shiddija preko vlastite firme ASCENDANT P.F. d.o.o. (zakonski nespojive funkcije u BiH) 

Sulaiman Al Shiddi donedavno predsjednik Nadzornog odbora Magros Veletrgovina d.d., predsjednik upravnog odbora Al Shiddi Grupacije 

Nudžeima Skenderović savjetnica od najvećeg povjerenja Sulaimana Al Shiddija, suvlasnica i direktorica FlyBosnia d.o.o. i  direktorica Shad Invest d.o.o. (Poljine Hills Resort) 

 

Za gore navedene iznose, direktno je oštećena firma Magros Veletrgovina d.d. i njeni manjinski dioničari, a državi su utajeni višemilionski prihodi po osnovu neplaćenih poreza na dodatnu vrijednost i poreza na dobit. 

U nastavku su nove eksluzivne informacije i dokazi koji dokazuju da su u procesu privatizacije državnog kapitala Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo i Magros-Export import d.d. Sarajevo (pripojen Magros Veletrgovini d.d.) od strane predsjednika Nadzornog odbora Sulaimana Al Shiddija i ostalih članova Nadzornog odbora, Uprave Magros Veletrgovina d.d., Nudžeime Skenderović savjetnice od najvećeg povjerenja Sulaimana Al Shiddija, koja je istovremeno suvlasnica i direktorica FlyBosnia d.o.o. i direktorica Shad Invest d.o.o. (Poljine Hills Resort), kao i drugih lica, počinjene radnje koje daju dovoljno osnova sumnje za organizovani kriminal i počinjenje krivičnih djela iz člana 248. “Zloupotreba u postupku privatizacije”, člana 272. “Pranje novca”, člana 252. "Sklapanje štetnog ugovora", 247. “Zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju” te druga povezana i srodna krivična djela Krivičnog zakona FBiH kao i krivična djela iz člana 209. “Pranje novca” Krivičnog zakona BiH. 

Samo za krivična djela iz člana 248 “Zloupotrebe u procesu privatizacije” (Prilog 1) Krivičnog zakona FBiH u slučaju da pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta prelazi 800.000 KM, što je ovdje i slučaj, počinitelji će se kazniti kaznom zatvora od jedne do dvanaest godina, a ista visina zatvorske kazne je zakonom propisana i za počinitelje krivičnih djela iz člana 272. “Pranje novca” (Prilog 2) stav 4. istog zakona, ako djela iz st. (1), (2) i (3) ovog člana izvrši više lica koja su se udružila za vršenje takvih djela, što je ovdje i slučaj. 

prilog 1

Prilog 1: Krivični zakon FBiH Zloupotrebe u procesu privatizacije

 

prilog 2

Prilog 2: Krivični zakon FBiH Pranje novca

Naime, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo potpisuje 03.02.2006. godine kupoprodajni ugovor za kupovinu državnog kapitala Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo u visini od 59,72% i državnog kapitala Magros Export-Import d.d. Sarajevo u visini od 67% (pripojen Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo) sa Ortačkom grupom Al Shiddi Trading Est. Rijada i Al Shiddi International d.o.o. Sarajeva. U procesu privatizacije, urađeno je više aneksa ugovora s ciljem produženja roka privatizacije državnog kapitala Ortačkoj grupi, a za krajnji termin ugovoren je 31.03.2015. godine. 

Po osnovu kupoprodajnih ugovora, ukupna vrijednost investicije shodno Regulacionom planu i Biznis planu Ortačke grupe iznosila je 116.010.000,00 KM (Prilog 3).

prilog 3

 

Prilog 3: Ukupna vrijednost investicija

Prema dokumentu „Mišljenje nezavisnog revizora o knjiženju investicija (ulaganja)“ revizorske kuće Unirev d.o.o. od 15.05.2015. godine, visina ukupno evidentiranih investicija od strane Ortačke grupe zaključno sa krajnjim terminom za privatizaciju 31.03.2015. godine iznosila je 116.449.522,09 KM (Prilog 4). Izračunom razlike između ugovorene visine investicije od 116.010.000,00 KM i ukupno evidentirane investicija 116.449.522,09 KM zaključuje se da je Ortačka grupa investirala u Sarajevo City Center iznos koji je za 439.522,09 KM veći u odnosu na ugovoreni iznos iz kupoprodajnog ugovora od 116.010.000,00 KM. 

Međutim, mišljenje nezavisnog revizora Unirev d.o.o. rađeno je na osnovu interne dokumentacije koju je interna revizorka Magros Veletrgovine d.d. dostavio revizorskoj kući Unirev d.o.o., što otvara mogućnost manipulacijama i fiktivnim knjiženjima između stvarne i evidentirane vrijednosti investicije, što je ovdje i slučaj. Mišljenje Unirev d.o.o. bio je jedan od dokumenata na osnovu kojih je Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo izdala 24.06.2015. godine Uvjerenje (Prilog 5) o ispunjenju obaveza kupca Ortačkoj grupi Al Shiddi Trading Est. Rijad i Al Shiddi International Sarajevo za ugovor o kupoprodaji državnog kapitala Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo i Magros Export-Import d.d. Sarajevo. 

Kako se Ortačka grupa kupoprodajnim ugovorom sa Agencijom za privatizaciju Kantona Sarajevo obavezala da će u procesu privatizacije državnog kapitala Magros Veletrgovine d.d. ukupno investirati 116.010.000,00 KM u Sarajevo City Center do krajnjeg roka 31.03.2015. godine, Magros Veletrgovina d.d. kao naručilac potpisuje 26.04.2014.godine sa firmom Bekto Precisa d.o.o. kao izvođačem ugovor za isporuku i ugradnju opreme (Prilog 6.1; 6.2; 6.3; 6.4) za objekat Sarajevo City Center. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 11.130.156,44 KM, a rok završetka ugovorenih obaveza je 6 mjeseci od dana uplate avansa. Ugovorom je definisano da se avans u visini od 70%, odnosno 7.791.109,51 KM, uplati odmah nakon potpisivanja ugovora. Analizirajući ugovorenu visinu avansa, nameće se logično pitanje, zašto je Nadzorni odbor i Uprava Magros Veletrgovina d.d. imala toliko povjerenje u firmu Bekto Precisa d.o.o. da joj unaprijed uplati avana od 70%, ako je bila u pitanju standardna poslovna praksa, kod koje je uobičajeno da se visina avansa kreće u rasponu od 10% do 20%, a ne nezakonite radnje.

Samo podatak o visini dogovorenog i uplaćenog avansa od 70%, daje dovoljno osnova sumnji, da se radi o nezakonitim radnjama s predumišljajem, o čemu se u ovom slučaju i radi. 

prilog 4

Prilog 4: Ukupno evidentirane investicije

Shodno ugovoru, Magros Veletrgovina d.d. uplaćuje 01.07.2014 godine 7.791.109,51 KM na račun Bekto Precisa d.o.o., što je vidljivo iz dokumenta Dnevnika knjiženja Magros Veletrgovina d.d. (Prilog 7). Kompletna uplata evidentirana je kao investicija u dokumentu „INVESTICIJA U POSLOVNOM CENTRU“ zaključno sa 30.06.2014“ (Prilog 8) koju je generalni direktor Magros Veletrgovine d.d. Murad Abed kao ovlašteno lice ispred Ortačke grupe, redovno dostavljao Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo tokom privatizacije, kao dokaz o investiranju u predmet privatizacije Magros Veletrgovina d.d. U navedenom dokumentu, u osmom redu Excel tabele, navedena je investicija „nabavka i ugradnja električne opreme i rasvjete“ u vrijednosti od 7.791.109,51 KM, po predračunu broj 106/14. 

Međutim, u pitanju je fiktivno i lažno evidentiranje investiranih sredstava, jer Bekto-Precisa d.o.o. svoje obaveze iz ugovora nije izvršio niti do krajnjeg roka privatizacije Magros Veletrgovine d.d. 31.03.2015. godine, niti do današnjeg dana. Fiktivni ugovor i fiktivni transfer novca između Magros Veletrgovina d.d. i Bekto Precisa d.o.o. urađen je s ciljem da Ortačka grupa fiktivno prikaže Kantonalnoj agencija za privatizaciju Sarajevo da ispunjava finansijske obaveze iz kupoprodajnog ugovora i investira u objekat Sarajevo City Centra, a da nakon dostavljenog izvještaja o evidentiranim investicijama u Magros Veletrgovina d.d., Bekto Precisa d.o.o. vrati novac Magros Veletrgovini d.d., što je i urađeno. Ove radnje imaju odlike pranja novca. 

S ciljem povrata novca, Magros Veletrgovina d.d. i Bekto Precisa d.o.o. potpisuju 06.11.2014. godine (pet mjeseci prije krajnjeg roka 31.03.2015. godine za investiranje ukupno 116.010.000,00 KM u Magros Veletrgovinu d.d.) ugovor o povratu novca, kojim se Bekto Precisa d.o.o. obavezuje da će od ukupno uplaćenih 7.791.109,51 KM koje je uplatio Magros Veletrgovine d.d. na račun Bekto Precisa d.o.o. na početku izvršiti povrat 4.000.000,00 KM kao i da će Bekto Precisa d.o.o. najkasnije do 10.11.2014. godine uplatiti prvu tranšu u iznosu od 2.000.000,00 KM na račun Magros Veletrgovina d.d. što se i događa tako da 10.11.2014. godine Bekto Precisa d.o.o. uplaćuje na transakcijski račun Magros Veletrgovine d.d. iznos od 2.000.000,00 KM (Prilog 7). Dakle, dio novac koji je Nadzorni odbor i Uprava Magros Veletrgovina d.d. prikazala Kantonalnog agenciji za privatizaciju Sarajevo kao investiciju u predmet privatizacije tj. Magros Veletrgovinu d.d., vraćen je nazad od strane firme Bekto Precise d.o.o firmi Magros Veletrgovini d.d. prije finalnog roka 31.03.2015. godine. 

Na bazi netačne i fiktivne evidencije o investicijama u Magros Veletrgovinu d.d., Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevu izdaje Ortačkoj grupi 24.06.2015. godine Uvjerenje o izvršenim obavezama iz ugovora o kupoprodaji državnog kapitala Magros Veletrgovine d.d. (Prilog 5). 

Prema provjerenim informacijama iz više izvora, Nudžeima Skenderović kao osoba od najvećeg povjerenja učestvovala je po nalogu Sulaimana Al Shiddija u pregovorima o povratu (pranju) novca od strane Bekto Precise d.o.o. prema Magros Veletrgovina d.d., a Murad Abed kao formalno pravni generalni direktor Magros Veletrgovine d.d., vršio je neophodnu pismenu korespodenciju u ime Magros Veletrgovine d.d., s ciljem povrata novca, a što je vidljivo iz jednog (prilog 9) od više dopisa, koje je generalni direktor Murad Abed slao na Bekto Preicisa d.o.o. 

Članovi Nadzornog odbora i Uprave Magros Veletrgovine d.d. kao i savjetnica od najvećeg povjerenja Nudžeima Skenderović koja je po nalogu Sulaimana Al Shiddija bila direktno uključenja u pregovore o povratu (pranju) novčanih sredstava od strane Bekto Precisa d.o.o. prema Magros Veletrgovini d.d., kao i druga povezan pravna i fizička lica, potpisivanjem fiktivnog ugovora sa Bekto Precisa d.o.o., davanjem netačne i fiktivne evidencije o investicijama u predmet privatizacije Kantonalnog agenciji za privatizaciju Sarajevu, ponovnim vraćanjem uplaćenih novčanih sredstava (tokom i nakon privatizacije) koja su fiktivno evidentirana kao investicija kao i poduzimanjem drugih nezakonitih radnji po osnuvu ugovora sa Bekto Precisa d.o.o., počinili su radnje koja daju dovoljno osnova sumnje da su počinjena krivična djela organizovanog kriminala iz člana 248. “Zloupotrebe u procesu privatizacije”, člana 272. “Pranje novca”, 247. “Zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju”, člana 252. „Sklapanje štetnog ugovora“, te druga povezana i srodna krivična djela Krivičnog zakona FBiH kao i krivična djela iz člana 209. “Pranje novca” Krivičnog zakona BiH. 

Indikativno je da je na otvaranju Sarajevo City Centra 20.03.2014. godine, pored visokih zvanica iz političkog i društvenog života, činu otvaranja Sarajevo City Centra i presijecanju svečane vrpce, pored vlasnika Magros Veletrgovina d.d. Sulaimana Al Shiddija, prisustvovala i tadašnja direktorica Bekto Precisa d.o.o. Enisa Bekto.

Tri mjeseca nakon otvaranja Sarajevo City Centra, 26.06.2014. godine, potpisuje se fiktivni ugovor između Magros Veletrgovina d.d. i Bekto Precisa d.o.o..

 

otvaranje scc

Otvaranje Sarajevo City Centra 20.03.2014.; S lijeva na desno: Sulaiman Al Shiddi donedavno Predsjednik Nadzornog odbora Magros Veletrgovina d.d., Enisa Bekto direktorica Bekto Precisa d.o.o. 

 

Na čijim računima i u kojim zemljama je na kraju završilo 7.791.109,51 KM koji su oprani kroz nerealizovani ugovor između Magros Veletrgovina d.d. i Bekto Precisa d.o.o., a koji je fiktivno evidentiran kao investiciju u Magros Veletrgovina d.d. u procesu privatizacije, treba da istraže nadležni policijski i tužilački organi Bosne i Hercegovine. 

Veoma je bitno napomenuti da je na nezakonite radnje članova Nadzornog odbora i Uprave Magros Veletrgovine d.d. zbog fiktivnog i neralizovanog ugovora između Magros Veletrgovina d.d. i Bekto Precisa d.o.o. ukazivala i eksterna i interna revizija na sastancima sa Upravom Magros Veletrgovine d.d., koja je u protokolima sa održanih sastanaka navedene nezakonite radnje i informacije tretirala kao HITNE I POVJERLJIVE (Prilog 10)

Nakon ugovora sa Bekto Precisa d.o.o., nameće se logično pitanje, koliko je još ovakvih fiktivnih i nerealizovanih investicija Ortačka grupa na čelu sa Sulaimanon Al Shiddijem evidentirala kao investiciju u Magros Veletrgovinu d.d. i kao takve prijavila Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo u procesu privatizacije državnog kapitala Magros Veletrgovine d.d. Odgovor na ovo pitanje može dati samo temeljita policijska i tužilačka istraga firme Magros Veletrgovina d.d. i povezanih pravnih i fizičkih lica sa kojima je poslovala tokom i nakon privatizacije. 

Zbog kršenja zakona u postupku privatizacije, nadležni državni organi moraju poništiti Ugovor o privatizaciji državnog kapitala Magros Veletrgovine d.d. koji je 03.02.2006. godine Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo potpisala sa Ortačkom grupom Al Shiddi Trading Est. Rijad i Al Shiddi International d.o.o. Sarajevo. Poništiti se mora i Uvjerenje (Prilog 5) o izvršenim obavezama iz ugovora o kupoprodaji državnog kapitala Magros Veletrgovine d.d. koje je Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo izdala 24.06.2015 godine Ortačkoj grupi Al Shiddi Traditn Est. Rijada i Al Shiddi International d.o.o. Sarajevo. Nadalje, potrebno je privremeno osigurati od korištenja, a nakon toga i trajno oduzeti nezakonito stečenu imovinu/imovinsku korist firme Magros Veletrgovina d.d., zaključuje Grupa ex-manjinskih dioničara Magros Veletrgovina d.d. u očekivanju da će navedene informacije i dokazi pomoći u rasvjetljavanju svih nezakonitih radnji Al Shiddi Grupacije u Bosni i Hercegovini.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije